Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Wykonane budynki użyteczności publicznej

Działalność budowlana P.B. DOMBUD, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, obejmowała m.in. wiele inwestycji z zakresu budownictwa użyteczności publicznej. Z naszych rąk powstały m.in. hale sportowe, pawilony szpitalne, a także liczne zaplecza sanitarne, w takich miastach jak Gliwice, Ruda Śląska czy Mikołów. Działaliśmy aktywnie również na innych obszarach Polski, w tym w Warszawie.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z listą obiektów użyteczności publicznej, wzniesionych przy naszym udziale w latach 1996-2020

 • Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ
  Inwestor: Prezydent Miasta Rybnika
  Termin: 23.02.2017r-09.11.2017r
 • Budowa Pięciooddziałowego Przedszkola wraz z parkingiem w dzielnicy Kleszczówka w Żorach
  Inwestor: Prezydent Miasta Żory
  Termin: 01.09.2016r-31.08.2017r
 • Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej- etap II
  Inwestor: Urząd Miasta Ruda Śląska
  Termin: 01.02.2017r-10.08.2017r
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego
  Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  Termin:26.03.2015r-29.07.2016r
 • Wykonanie głównego rurociągu tłoczonego w wyrobisku Sztolni oraz przebudowa rejonu wylotu Głownej kluczowej Sztolni Dziedzicznej
  Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
  Termin: 08.04.2015r-10.06.2016r
 • Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11- etap II Nowy budynek BN.
  Inwestor: Urząd Miasta Piekary Śląskie
  Termin: 16.12.2014-31.05.2016r
 • Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul. Ingardena 4- Oleandry 6 w Krakowie
  Inwestor: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Termin: 12.07.2013-24.09.2015r
 • Budowa między ul. Raciborską, a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  Termin: 25.03.2013r.-29.04.2015r.
 • Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach.
  Inwestor: Urząd Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60
  Termin: 13.05.2013r-17.03.2015r.
 • Budowa Hali Sportowej w Tarnowskich Górach
  Inwestor: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica 8 Tarnowskie Góry
  Termin: 17.06.2013r.-12.02.2015r.
 • Rozbudowa budynku usługowo-edukacyjnego ( szkoła muzyczna) przy ul. Józefińskiej w Krakowie.
  Inwestor: Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego ul. Józefińska 10-12 w Krakowie
  Termin: 27.06.2013r.-30.01.2015r.
 • Budowa budynku administracyjno-mieszkaniowego wielorodzinnego- siedziba Nadleśnictwa Andrychów wraz z infrastrukturą techniczną.
  Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2E
  Termin: 27.06.2013r.-30.01.2015r.
 • Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach, ul. Partyzantów 25.
  Inwestor: Urząd Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Gliwice
  Termin: 03.07.2012r.-23.09.2014r.
 • Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze- byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. 3 -go Maja 91
  Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 59
  Termin: 03.06.2013r-31.08.2014r
 • Budowa Sali obsługi klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach
  Inwestor: ZUS oddział w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 45
  Termin: 05.06.2013r-09.04.2014r
 • Wykonanie przebudowy budynku  dydaktycznego przy ul. Konarskiego 18 i 18A w Gliwicach w celu dostosowania  go do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  Inwestor: Politechnika Śląska  ul. Konarskiego 18 Gliwice
  Termin: 18.06.2013r-30.06.2014r.
 • Adaptacja obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej w trybie zaprojektuj i wybuduj
  Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17
  Termin: 17.10.2013r.-16.06.2014r. 
 • Przebudowa pomieszczeń Centrum Pediatrii pod oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii oraz Nadbudowa istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego oddziału Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji
  Inwestor: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3
  Termin: 20.11.2012r.-04.10.2013r.
 • Modernizacja obiektu Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach
  Inwestor: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
  Termin: 11.02.2011r.-30.04.2014r.
 • Budowa Centrum Sportowo-kulturalnego w Gliwicach ul. Partyzantów 25
  Inwestor: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
  Termin: 03.07.2012r.-23.09.2014r
 • Budowa sali sportowej przy ul. Górnych Wałów  w Gliwicach
  Inwestor: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
  Termin: 29.12.2011r.-28.06.2013r
 • Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
  Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
  Termin: 21.09.2011r.-31.01.2013r.
 • Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce Leszczynach
  Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny
  Termin: 25.10.2011r.-15.05.2013r. 
 • Budowa biura obsługi klienta wraz z częścią administracyjną z dostosowaniem do wymogów planu ochrony SUW Zasole
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6
  Termin: 17.11.2010r.-07.02.2012r.
 • Wybudowanie Nowej Siedziby Izby Celnej w Katowicach
  Inwestor: Izba Celna w Katowicach
  Termin: 1.08.2009r.-15.08.2011r
 • Budowa Siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żeliwnej w Katowicach- etap. I
  Inwestor: Urząd Miasta Katowice
  Termin: 05.05.2010r.-12.12.2011r.
 • Rozbudowa  budynku szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej
  Inwestor: Gmina Wilamowice ul. Rynek 1 43-330 Wilamowice
  Termin: 01.06.2009 - 30.06.2011r
 • Rozbudowa i nadbudowa o 1 kondygnację budynku Szpitala Nefrologicznego w Siemianowicach Śląskich
  Inwestor: Nefrolux ul. Szpitalna 6 Siemianowice Śląskie
  Termin: 18.10.2010r.-14.04.2011r.
 • Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Inwestor: Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
  Termin: 22.06.2010r.- 22.04. 2011r.
 • Budowa sali gimnastycznej , zaplecza szatniowego oraz segmentu dydaktycznego Gimnazjum w Pisarzowicach.Inwestor- Gmina Pisarzowice
  Termin: 16.11. 2010r
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej
  Inwestor: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16 43-190 Mikołów
  Termin: 30.06. 2010r
 • Budowa budynku Domu Parkowego z rozbiórką istniejącego Domu Harcerskiego  w Mikołowie przy pl. Harcerskim 1
  Inwestor: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów
  Termin: 06.2009-16.11.2010r
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie przy ul. Skośnej 8
  Inwestor: Gmina Miejska Kraków- Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód ul. Fatimska 8 31-831 Kraków
  Termin: 23.06.2009 - 15.06.2010r
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu
  Inwestor: Miasto Ustroń  ul. Rynek 1 Ustroń
  Termin: 17.07.2008r.- 27.08.2010 r
 • Dostosowanie do obowiązujących przepisów  V piętra  ( oddział noworodkowy)  budynku  "A" Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. ul. Lipa 2 - I etap
  Inwestor: U.M. Ruda Śląska ul. Plac Jana
  Termin: 19.10.2009r - 15.02.2010r
 • Modernizacja budynku na potrzeby Komisariatu II Policji w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11
  Inwestor: Komenda Wojewódzka  Policji w Katowicach  ul. Lompy 19
  Realizacja: 30.06.2009r
 •  Budowa strażnicy dla JR-G w Katowicach- Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej
  Inwestor: Komenda Miejska PSP w Katowicach ul. Wojewódzka 11
  Realizacja: 28.10.2008r 
 • Przebudowa pawilonu diagnostyczno - zabiegowego w zakresie  stanu surowego zamkniętego
  Inwestor: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii urazowej im. dr. J. Daaba Piekary Śląskie
  Realizacja: 07.06.2009r 
 • Zaprojektowanie i budowa szkolnej hali sportowej z zespołem boisk przy ZSO w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55
  Inwestor: Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Zawierciu ul. Reja 29a
  Realizacja: kwiecień 2006-listopad 2007
 • Kompleksowa realizacja projektu Żorski Park Przemysłowy polegającego na  zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych Żorskiego Parku Przemysłowego
  Inwestor: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA ul. Astrów 10 Katowice 
  Realizacja: styczeń 2006r - lipiec 2007r  

Budynki użyteczności publicznej (do 2005)

 • Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej w Cieszynie al. J.Łyska
  Inwestor: Gmina Cieszyn- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Cieszyn al. Łyska 21
  Realizacja: 20.05.04.- 29.10.05 
 • Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
  Inwestor: Miasto Ruda Śląska
  Realizacja: 27.09.04 - 24.01.05 
 • Wykonanie robót remontowo-budowlanych wszystkich branż I etap w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21
  Inwestor: Sąd Okręgowy w Gliwicach
  Realizacja: 07.04 - 27.12.04 
 • Dokończenie budowy budynku w stanie surowym i zagospodarowanie terenu Gimnazjum w Marklowicach
  Inwestor: Urząd Gminy Marklowice
  Realizacja: 24.02.04 - 17.08.04
  Kubatura: 21 863,63 
 • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Warszawie
  Inwestor: Śląska Izba Lekarska w K-ach Katowice
  Realizacja: 24.05.04 - 30.11.04 
 • Budowa Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim
  Inwestor: ZUS - Oddział Rybnik
  Realizacja: 29.09.04 - 28.12.04 
 • I etap adaptacji obiektu przy ul. Rymera w Mikołowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
  Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji Katowice
  Realizacja: 19.09.02 - 30.09.04 
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 o salę gimnastyczną, wraz z zapleczem i łącznikiem w Wodzisławiu Śląskim - Padlinie
  Inwestor: Urząd Miasta Wodzisław Śląski
  Realizacja: 6.05.02-31.12.03 
 • Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Dziecięcego, przy ul. Pośpiecha w Katowicach na Powiatowy Urząd Pracy
  Inwestor: Urząd Miasta Katowice
  Realizacja: 17.09.02-30.09.03 
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Studzienicach
  Inwestor: Pszczyński Zarząd Edukacji
  Realizacja: 27.03.02-15.08.03 
 • Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe nr 44 w Katowicach ul. Morawy 86
  Inwestor: Zarząd Miejski Skoczów
  Realizacja: 19.06.02-15.08.03 
 • Rozbudowa i modernizacja ZSO, nadbudowa seg. "B" w Buczkowicach
  Inwestor: Urząd Gminy Buczkowice
  Realizacja: 2.04.02-31.07.02 
 • Budowa stołówki przy SP nr 344 w Warszawie, przy ul. Erazma z Zakroczyna 15
  Inwestor: Gmina Warszawa Białołęka
  Realizacja: 10.06.02-15.10.02 
 • Dobudowa zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej, przy SP nr 48
  Inwestor: Urząd Miasta Katowice 
 • Adaptacja stołówki na garaże dla PEC Bytom
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu
  Realizacja: 1.06.00 - 16.10.00 
 • Szpital ŚI.AM w Katowicach - Oddział Pediatrii, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe trzech pięter szpitala
  Inwestor: P.B.U-H "BUDMED-PBO" Tychy Sp. z o.o.
  Realizacja: 1.08.98 - 31.12.99 
 • Rozbudowa i modernizacja pralni Szpitala Nr 2 w Bytomiu
  Inwestor: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
  Realizacja: 3.08.98 - 15.12.98 
 • Wykonanie audytoriów i pracowni komputerowych w podcieniach Politechniki Śląskiej, w Gliwicach
  Inwestor: Politechnika Śląska Gliwice
  Realizacja: 15.10.97 - 30.06.98 
 • Dokończenie realizacji budynku "A", Szpital Miejski w Chrzanowie - roboty wykończeniowe
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "ERPEI" Chrzanów
  Realizacja: 15.04.96 - 16.03.98 
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w placówce Banku Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju
  Inwestor: Bank Śląski S.A. Jastrzębie Zdrój
  Realizacja: 1.07.97-5.03.98