Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Wykonane budynki mieszkalne

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz budynków mieszkalnych i domów wielorodzinnych, wzniesionych przez nasze przedsiębiorstwo w minionej dekadzie (2005-2020), a także w latach wcześniejszych (do 2000 r.). Znajdują się tu inwestycje wykonane na terenie Śląska (w Chorzowie czy Gliwicach), jak również Małopolski (m.in. Oświęcim) i Mazowsza (np. w Warszawie).

Informacje o realizowanych obecnie domach i mieszkaniach mogą Państwo znaleźć, klikając w odnośnik.

 • Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców westerplatte w Katowicach
  Inwestor: KZGM w Katowicach
  Termin: 22.02.2016r-31.10.2017r
 • Budowa II etapu przy ul. Sławka  w Katowicach zad. nr 2- budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 i parking dwupoziomowy
  Inwestor: Katowickie TBS sp. z.o.o
  Termin: 28.04.2016r-31.07.2017r
 • Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rudzie Śląskiej ul Kędzierzyńska i Czempiela- etap II zad 1 i 2
  Inwestor: TBS Dombud sp. z.o.o
  Termin: 25.02.2016r-17.07.2017r
 • Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr. 1 przy ul. Baczyńskiego w Katowicach
  Inwestor: Dombud Development sp. z.o.o
  Termin:17.02.2016r-30.10.2016r
 • Budowa budynku mieszkalno-usługowego w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach - etap II
  Inwestor: ZBM II TBS sp. z.o.o
  Termin: 22.09.2014r-18.03.2016r.
 • Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. św. Wojciecha w Jaworznie
  Inwestor: Jaworznickie TBS sp. z.o.o
  Termin: 31.03.2015r-18.01.2016r
   
 • Budowa budynku mieszkalngo wielorodzinnego przy ul. Nowej- etap I
  Inwestor: TBS Bytom sp. z.o.o
  Termin: 26.09.2014-24.07.2015r
 • Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową dróg przy ul. Strzelniczej-Granicznej etap IIIB 
  Inwestor: ZBM II TBS sp. z.o.o
  Termin: 30.08.2013r.-31.12.2014r. 
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu  położonego
  Inwestor: Tyskie TBS
  Termin: 01.03.2012r.-21.08.2013r. 
 • Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem garaży wolnostojących w rejonie ulicy Miechowickiej w Chorzowie
  Inwestor: Dombud Development
  Termin: 26.03.2012r.-30.06.2013r
 • Rozbudowa, nadbudowa istniejących  budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Mickiewicza 6-8 w Chrzanowie
  Inwestor: TBS Chrzanów sp. z.o.o
  Termin: 29.07.2011r.-23.01.2013r. 
 • Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z 2-poziomowym parkingiem w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach
  Inwestor: ZBM II TBS Gliwice
  Termin: 09.08.2010r.-15.08.2012r.      
 • Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Chorzowie przy ul. 11-tego Listopada i ul. Grunwaldzkiej.
  Inwestor: Dombud Development Sp.z o. o.  
  Termin: 14.02.2011r.- 15.12.2011r
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinych z częścią usługową w Zawierciu  przy ul. Porębskiej
  Inwestor: Dombud Development  Sp. z o. o.
  Termin:  16.08.2010r.- 30.09.2011r.
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności w Chorzowie
  Inwestor: Dombud Development Sp.z o. o.
  Termin: 01.03.2011r.- 30.09.2011r
 • Wykonanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego o nazwie IV etap osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino-zad.2
  Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o, ul. Krasińskiego 14 Katowice
  Termin: 16.01.2009r.-30.06.2011r
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. K. Miarki nr 15-17 w Chorzowie
  Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o
  Termin: 16.01.2009r- 31.07.2011r.
 • Wykonanie konstrukcji dwóch budynków stanu surowego otwartego dla potrzeb inwestycji " Budowa osiedla mieszkaniowego  w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej" w zakresie etapu I budynki 3 i 4
  Inwestor: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
  Termin: 30.08.2010r.- 28.02.2011r
 • Budowa budynków socjalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  pod klucz przy ul. Łowieckiej w Pszczynie
   Inwestor: Gmina Pszczyna - Administracja Zasobów Komunalnych Pszczyna ul. Dworcowa 30
  Termin: 24.06.2009-30.04.2011r
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce" w Piekarach Śląskich
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich, ul. Leśna 22, Piekary Śląskie
  Termin:  2010
 • Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej - Wysokiej w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie II etap
  Inwestor: UM Ruda Śląska ul.Jana Pawła II 6 Ruda Ślaska
  Termin: 15.10.2009r.- 15.10.2010r
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ratuszowej w Chorzowie wraz z infrastrukturą zewnetrzną
  Inwestor: Dombud Development Sp.z.o.o.
  Termin: 10.02.2010r. -30.10.2010r.
 • Budowa Zespołu budynków wielorodzinnych  przyul. Sandomierskiej i Wesołej  w Bytomiu
  Inwestor: Dombud Development sp. z.o.o
  Termin: 20.09.2008r - 30.09.2009r
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami  i usługami w Tychach  przy ul. Hierowskiego
  Inwestor: Tyskie TBSsp.z.o.o ul. Budowlanych 59 Tychy
  Termin: 27.05.2008r - 04.08. 2009r
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce"  w Piekarach
  Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa Piekary Śląskie ul. Leśna 22
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce"  w Piekarach
  Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa Piekary Śląskie ul. Leśna 22
  Termin: 02.12.2008r - 31.08.2009r
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyul. Szarych Szeregów w Chrzanowie
  Inwestor: TBS Chrzanów  sp. z.o.o ul. Sokoła 30 Chrzanów
  Termin: 27.11.2008r - 27.10.2009r
 • Zaprojektowanie i wybudowanie  osiedla mieszkaniowego przy ul. Dębowej - Sportowej w Katowicach
  Inwestor: Katowickie TBS sp. z.o.o  ul. Krasińskiego 14 Katowice
  Termin: 21.05.2008r - 21.09.2009r
 • Budowa budynków mieszkalnych  komunalnych przy ul. Techników  w Katowicach  - II etap
  Inwestor: Miasto Katowice ul. Młyńska 4
  Termin: 28.08.2007r - 31.12.2009
 • Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych  wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Granicznej Strzelniczej w Gliwicach
  Inwestor: ZBM II TBS Gliwice
  Termin: 20.09.2007r - 12.03.2009r
 • Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego " D"  - zad III na osiedlu Złocień w Krakowie
  Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa Śnieżka Kraków  
  Termin: 15.01.2008r - 30.06.2009r
 • Wykonanie budynku mieszkalnego 6- cio kondygn. - II etap Zespołu Mieszkaniowego przyul. Krasińskiego - Skowrońskiego w Katowicach - zad. 2
  Inwestor: Katowickie TBS sp. z.o.o
  Termin: 26.11.2007r- 30.06.2009r
 • Zaprojektowanie oraz wybudowanie  zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi  - ul. Jeziorowa etap X
  Inwestor: TBS Dombud sp. z.o.o
  Termin: 26.10.2007r - 26.04.2009r
 • Budowa 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych  z zespołem 27 garaży  w Jaworznie  przy ul. Chopina i Azot
  Inwestor: TBS Dombud sp z.o.o
  Termin: 01.10.2007r - 01.10. 2008r
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" zad III  na osiedlu Złocień w Krakowie
  Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa " Śnieżka"  Kraków
  Termin: 01.09.2007r. - 31.12.2008r
 • Zaprojektowanie oraz wybudowanie  zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi  - ul. Jeziorowa etap IX
  Inwestor: TBS Dombud sp.z.o.o
  Termin: 26.10.2007r - 26.11.2008r
 • Budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (powtarzalnych) przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
  Inwestor: Jaworznickie TBS Sp. z o.o 43-600 Jaworzno ul. Mickiewicza 1
  Termin: 06. 2007-31.10.2008r
 • Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi- ul. Jeziorowa etap IX
  Inwestor: TBS „ DOMBUD” S.A. Katowice ul. Drzymały 15
  Termin: 26.10.2007r.-26.11.2008r
 • Budowa budynku wielorodzinnego nr 4 w Piekarach Śląskich - osiedle mieszkaniowe "Na Lipce"
  Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa Piekary Śląskie ul. Leśna 22
  Termin: 15.09.2007-20.06.2008r
 • Budowa budynku wielorodzinnego nr 5 w Piekarach Śląskich - osiedle mieszkaniowe "Na Lipce"
  Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa Piekary Śląskie ul. Leśna 22
  Termin: 15.09.2007-20.06.2008r
 • Budowa 31 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z garażami na terenie oś. mieszkaniowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury - wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Inwestor: DOMBUD Development sp. z o.o ul. Drzymały 15 Katowice
  Termin: 01.06.2007-31.03 2008r
 • Budowa budynku mieszkalno- usługowego podpiwniczonego z parkingiem podziemnym przy ul. Jasnej w Gliwicach.
  Inwestor: Urząd Miejski Gliwice ul. Zwycięstwa 21
  Realizacja: kwiecień 2006- 04.04. 2007
 • Budowa budynku wielorodzinnego nr 5 zad. II oś. Złocień w Krakowie
  Realizacja: maj 2006- lipiec 2007
  Inwestor: SM „Śnieżka” Kraków
 • Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin – Górki Małobądzkie – zad VI
  Realizacja: sierpień 2006- sierpień 2007
  Inwestor: TBS DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu „Bulwary Rawy” zad. II w Katowicach
  Realizacja: sierpień 2006- listopad 2007
  Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o ul. Krasińskiego 14 Katowice
 • Budowa budynku wielorodzinnego nr 2a w Piekarach Śląskich przy ul. Szpaków na osiedlu „Na Lipce”
  Realizacja: październik 2006- sierpień 2007
  Inwestor: SM w Piekarach Śląskich ul. Leśna
 • Budowa budynków wielorodzinnych nr 3 i 3a w Piekarach Śląskich przy ul. Szpaków na osiedlu „Na Lipce”
  Realizacja: kwiecień 2007- grudzień 2007
  Inwestor: SM w Piekarach Śląskich ul. Leśna
 • Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin- Górki Małobądzkie- zad. V
  Realizacja: lipiec 2005-czerwiec 2006
  Inwestor: TBS DOMBUD Sp. z o.o. Katowice
 • Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin- Górki Małobądzkie- zad.IV
  Realizacja: sierpień 2005- sierpień 2006
  Inwestor: TBS DOMBUD Sp. z o.o. Katowice
 • Budowa budynku mieszkalnego- XIV Kondg. Wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Piastów
  Realizacja: sierpień 2005- grudzień 2006
  Inwestor: SM „PIAST” Katowice ul. Zawiszy Czarnego 8
 • Budowa III etapu osiedla „BULWARY RAWY”- zad. 1 przy ul. Marcinkowskiego – Braci Stawowych w Katowicach
  Realizacja: październik 2005- grudzień 2006
  Inwestor: KTBS ul. Krasińskiego 14 w Katowicach 

Budynki mieszkalne (do 2005)

 • Budowa budynku mieszkalnego oraz z Infrastrukturą przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie
  Realizacja: 27.07.04 - 15.09.05
  Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. Zoo Chrzanów ul. Jordana 7 
 • Remont i adaptacja budynku H-2 na salę gimnastyczną Szkoły Policji w Katowicach
  Realizacja: 01.04.05 - 07.10.05
  Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276 40-684 Katowice 
 • Budowa osiedla mieszkaniowego "MAGNOLIA" - II etap
  Realizacja: 25.11. 2004 - 25.09.2005 r.
  Inwestor: Urząd Miasta Ruda Śląśka pl. Jana Pawła II 6 
 • Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Krasińskiego - Skowrońskiego w Katowicach - etap II - zad. nr 1
  Realizacja: 11.2004 - 08.2005 r.
  Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Katowice, ul. Krasińskiego 14 
 • Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych 4 kondygnacyjnych w Jaworznie przy ul. Chopina i Azot
  Realizacja: 24.07.2004 - 14.012005 r.
  Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o. Katowice, ul. Drzymały 15 
 • Budowa Osiedla OTBS,Budynek wielorodzinny "A" na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu
  Realizacja: 28.07.03 - 27.09.04 , kubatura 30 800,00 m3
  Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z .o. o. 
 • Osiedle mieszkaniowe, Józefów, ul. Werbeny - generalny wykonawca osiedla - roboty kubaturowe, wykonanie małej architektury, dróg i terenów zieleni na osiedlu
  Realizacja: 11.2002.-06.2004, kubatura 26 786 m3.
  Inwestor: TBS w Józefowie sp. z o.o.
  Projekt: Biuro Projektów Architektonicznych sp. z o.o. 
 • Osiedle mieszkaniowe Bartycka, Warszawa, ul. Bartycka generalny wykonawca osiedla - 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  Realizacja: 03.04.2000-30.10.2001
  Inwestor: Dom Development SA 
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szaserów-Chłopickiego w Warszawie
  Inwestor: TBS Praga Południe Sp. z o.o. Warszawa,
  Realizacja: 20.02.01 - 31.12.01. 
 • Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE V" w Warszawie ul. Odkryta
  Inwestor: DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa,
  Realizacja: 17.04.00 - 30.06.01 
 • Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE IV" w Warszawie ul. Odkryta
  Inwestor: DOM DEVELOPMENT S.A.
  Realizacja: 28.04.99-30.06.00 
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Nasielskiej w Warszawie
  Inwestor: TBS Praga -Południe Warszawa,
  Realizacja: 1.12.99-30.10.00. 
 • Osiedle mieszkaniowe, Będzin, ul. Górki Małobądzkie, zadania inwestycyjne nr: 1 i 2 (generalne wykonawstwo osiedla - roboty kubaturowe, wykonanie małej architektury, dróg i terenów zieleni).
  Realizacja: 09.2002-04.2004
  Inwestor: TBS Dombud sp. z o.o., Katowice. 
 • Budowa budynku mieszkalnego 17-to kondyg. "KUKURYDZA" nr 105 w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego
  Inwestor: SM "PIAST" Katowice
  Realizacja: 1.06.99-30.09.00 
 • Budowa budynku mieszkalnego "KUKURYDZA" nr 104 w Katowicach
  Inwestor: SM "PIAST" Katowice,
  Realizacja: 10.05.97-31.05.99 
 • Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażami przy ul. Fliegera w Katowicach
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK",
  Realizacja: 1.09.00 - 29.10.01 
 • Budowa zespołu mieszkaniowego bud. nr 1-6 "Szare Szeregi" 4-ro kondyg. z garażami w Katowicach ul. Szare Szeregi.
  Inwestor: SM "PIAST" Katowice,
  Realizacja: 18.07.97-30.12.98 
 • Budowa budynków wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Sezamkowej w Katowicach - Kostuchnie
  Realizacja: 30.01.2001-15.10. 
 • Budowa sześciu segmentów budynku wielorodzinnego w Piekarach Śl. przy ul. Szpaków na osiedlu "Na Lipce".
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna, Piekary Śląskie,
  Realizacja: 10.2002 -08.04. 
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie
  Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Chrzanów,
  Realizacja: 15.04.02 - 24.04.03. 
 • Budowa osiedla OTBS - budynek wielorodzinny "B" na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu
  Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim,
  Realizacja: 3.06.02-15.05.03 
 • Projekt i realizacja osiedla mieszkaniowego "MAGNOLIA" w Rudzie Śląskiej
  Inwestor: Urząd Miasta Ruda Śląska,
  Realizacja: 26.10.01-13.04.02. 
 • Budowa osiedla domów wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. A. Krajowej w Katowicach - Kostuchnie,
  Inwestor: SM "Piast" w Katowicach
  Realizacja: 12.11.01 - 15.11.02. 
 • Budowa budynku mieszkalnego na osiedlu Stolarska w Mikołowie
  Inwestor: Urząd Miasta Mikołów,
  Realizacja: 31.08.01 - 30.03.02
 • Przebudowa budynku hotelu pracowniczego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach ul. Zygmuntowska 82
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA",
  Realizacja: 6.01.00 - 20.10.00
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul.Z.Starego
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście ",
  Realizacja: 7.08.00 - 14.11.01