Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Budynki mieszkalne

P.B. DOMBUD S.A. prowadzi aktywną działalność na rynku usług budowlanych, realizując równolegle wiele inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Oddajemy do użytku nowe mieszkania w takich miastach, jak Katowice, Gliwice czy Mikołów.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami, dotyczącymi naszej bieżącej działalności.

Listę wykonanych w ostatnich latach budynków mieszkalnych prezentujemy w odrębnej zakładce.

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku Białej.

          Inwestor: Bielskie TBS sp. zo.o. ul. Komorowicka 72 43-300 Bielsko Biała

          Termin: 09.10.2022r.   

 • Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego położonego w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Janba Pawła II

          Inwestor: Tyskie TBS sp z.o.o ul. Budowlanych 59 Tychy

          Termin: 840 dni

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym przy ul. Szerokiej w Katowicach

        Inwestor : Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp z.o.o

         Termin: do 31.12.2020r.

 •  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingami i drogami wewnetrznymi

          Inwestor: Zakład Techniki Komunalnej Żory sp. z.o.o ul. Okrężna 5

          Termin: 21.01.2020r.

 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 3 segmentów przy ul. Leopolda w Katowicach

          Inwestor: Katowickie TBS sp z.o.o ul. Krasińskiego 14

          Termin: 31.12.2019r.

 • Budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami  wbudowanymi  wraz z instalacjami wewnetrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecia wodociagową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu Etap I - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzebiu Zdroju.

          Inwestor: Jastrzębskie TBS "Daszek " sp. z.o.o ul. 1 Maja 15

         Termin: 17.05.2019r.

 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych  wielorodzinnych - etap I Budynek mieszkalny wielorodziny nr 3 wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 1 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz garażami wbudowanymi w skarpę i zadaniem 1 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu                                                                                                                                                                                                                                                                     Inwestor: TBS Dombud sp. z.o.o ul. Topolowa 6/22 42-500 Bedzin    

          Termin: do 16 msc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melchiora Wańkowicza w Krakowie
  Inwestor: Gmina Miejska Kraków Plac wszystkich Świętych 3-4 Kraków
  termin: 25.02.2017r