Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Budynki mieszkalne

P.B. DOMBUD S.A. prowadzi aktywną działalność na rynku usług budowlanych, realizując równolegle wiele inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Oddajemy do użytku nowe mieszkania w takich miastach, jak Katowice, Gliwice czy Mikołów.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami, dotyczącymi naszej bieżącej działalności.

Listę wykonanych w ostatnich latach budynków mieszkalnych prezentujemy w odrębnej zakładce.

  •  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingami i drogami wewnetrznymi

          Inwestor: Zakład Techniki Komunalnej Żory sp. z.o.o ul. Okrężna 5

          Termin: 21.01.2020r.

  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 3 segmentów przy ul. Leopolda w Katowicach

          Inwestor: Katowickie TBS sp z.o.o ul. Krasińskiego 14

          Termin: 31.12.2019r.

  • Budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami  wbudowanymi  wraz z instalacjami wewnetrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecia wodociagową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu Etap I - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzebiu Zdroju.

          Inwestor: Jastrzębskie TBS "Daszek " sp. z.o.o ul. 1 Maja 15

         Termin: 17.05.2019r.

  • Budowa zespołu budynków mieszkalnych  wielorodzinnych - etap I Budynek mieszkalny wielorodziny nr 3 wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 1 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz garażami wbudowanymi w skarpę i zadaniem 1 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu                                                                                                                                                                                                                                                                     Inwestor: TBS Dombud sp. z.o.o ul. Topolowa 6/22 42-500 Bedzin    

          Termin: do 16 msc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melchiora Wańkowicza w Krakowie
    Inwestor: Gmina Miejska Kraków Plac wszystkich Świętych 3-4 Kraków
    termin: 25.02.2017r