Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Budynki mieszkalne

P.B. DOMBUD S.A. prowadzi aktywną działalność na rynku usług budowlanych, realizując równolegle wiele inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Oddajemy do użytku nowe mieszkania w takich miastach, jak Katowice, Gliwice czy Mikołów.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami, dotyczącymi naszej bieżącej działalności.

Listę wykonanych w ostatnich latach budynków mieszkalnych prezentujemy w odrębnej zakładce.

 

 • Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach
  Inwestor: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5 Katowice
  termin: 16.02.2016-15.11.2017r         
 • Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach; zadanie nr 3 i 4 obejmujące budynki nr 2 i 3.                                                                               Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o ul. Krasińskiego 14 40-019 Katowice                                                                                       Termin: do 30.09.2018r  
 • Budowa budynku parkingu wielopoziomowego wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz infrastruktura towarzyszącą  w rejonie ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego w Gliwicach                                                                                                                                                                                                                                 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Gliwice ul. Warszawska 35B                                                                                                                                                       Termin: od 05.10.2016r-07.05.2018r
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych  wielorodzinnych - etap I Budynek mieszkalny wielorodziny nr 3 wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 1 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz garażami wbudowanymi w skarpę i zadaniem 1 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu                                                                                                                                                                                                                                                                     Inwestor: TBS Dombud sp. z.o.o ul. Topolowa 6/22 42-500 Bedzin                                                                                                                                                             Termin: do 16 msc
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - etap II budynek mieszkalny nr 4 z wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 2 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz zadaniem 2 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu                                                                      Inwestor: TBS Dombud sp. z.o.o ul. Topolowa 6/22 42-500 Bedzin                                                                                                                                                                       Termin: do 14 msc
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych etap III - dwa budynki mieszkalne wielorodzinne nr 5 i 6 z wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 3 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz zadaniem 3 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu                           Inwestor: TBS Dombud sp. zo.o. ul. Topolowa 6/22 42-500 Będzin                                                                                                                                                              Termin: do 14 msc
 • Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach zadanie nr 2 obejmującego budynek nr 4 i parking dwupoziomowy                                   Inwestor: Katowickie TBS sp. z.o.o ul. Krasińskiego 14 40-019 Katowice                                                                                                                                                                  Termin: 0d 28.04.2016r-31.07.2017r
 • Budowa  2  budynków mieszkalnych  nr 4 i 5 w wykończeniu deweloperskim na terenie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Lublinieckiej
  Inwestor: Franciszek Jopek Zabrze                                                                                                                                                                                                                             Termin: do 16.08.2017r
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melchiora Wańkowicza w Krakowie
  Inwestor: Gmina Miejska Kraków Plac wszystkich Świętych 3-4 Kraków
  termin: 25.02.2017r
 •  Budowa 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela- etap IIzazad1                                                     Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z.o.o ul. Topolowa 6/22 Będzin
  termin: 15.08. 2017r
 •  Budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela- etap II zad. 2                                                     Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z.o.o ul. Topolowa 6/22 Będzin
  termin: 15.05. 2017r
 • Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wraz z usługami oraz garażami przy ul. Chorzowskiej w Katowicach pn. "4 wieże-segment D)
  Inwestor: Activ Investment sp. z.o.o ul. Lipińskiego SA 30-349 Kraków
  termin: 27.07.2015-30.04.2017r