Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Poradnik

Czym jest umowa deweloperska i jakie dokumenty są potrzebne do jej podpisania?

Umowa deweloperska to dokument, którego stronami są deweloper i przyszły nabywca domu bądź mieszkania. Po podpisaniu umowy deweloper (po otrzymaniu ustalonego wynagrodzenia) ustanawia odrębną własność nieruchomości, a po ukończeniu inwestycji przenosi prawo własności na nabywcę. Należy pamiętać, iż nabywca ma prawo zapoznać się z wzorem umowy oraz prospektem informacyjnym przed jej podpisaniem. W ustalonych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy.
Umowę deweloperską reguluje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”). Art. 22 ust. 1 niniejszej ustawy określa, jakie elementy (w szczególności) powinna zawierać umowa.
Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Do dokonania czynności u notariusza potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty, tytuł własności, odpis księgi wieczystej oraz prospekt informacyjny wraz z załącznikami.
 

 

Zobacz szczegóły

Zobacz szczegóły