Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Poradnik

Czym jest umowa deweloperska i jakie dokumenty są potrzebne do jej podpisania?

Umowa deweloperska to specyficzny rodzaj umowy zawieranej pomiędzy deweloperem a nabywcą przyszłej nieruchomości mieszkalnej - lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Podpisując umowę, deweloper zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę po ukończeniu inwestycji. Przed podpisaniem umowy, nabywca ma możliwość zapoznania się z jej wzorem oraz prospektem informacyjnym. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach.
Umowę deweloperską reguluje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”). Art. 22 ust. 1 niniejszej ustawy określa, jakie elementy (w szczególności) powinna zawierać umowa.

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Do dokonania czynności u notariusza potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty, tytuł własności, odpis księgi wieczystej oraz prospekt informacyjny wraz z załącznikami.  

Zobacz szczegóły

Zobacz szczegóły