Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii wentylacja i klimatyzacja

ZP/AM/99/2011 wyświetleń: 21

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa biura obsługi klienta PWiK wraz z częścią administracyjną w Oświęcimiu, przy ul. Ostatni Etap 6.

           P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z projektem na obiekcie j.w.  

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1. instalacja wentylacji i klimatyzacji: centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wraz z automatyką, klimatyzatory (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) wraz z konstrukcją wsporczą oraz kompletem przewodów freonowych i kondensatu, wentylatory kanałowe wraz z regulatorami, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie,  wyrzutnie, anemostaty, nawietrzaki, tłumiki, izolacje, itp.;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji: II kwartał 2011 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy;

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 24.02.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia:  36 m-cy od daty odbioru Inwestycji przez Inwestora

Kaucja gwarancyjna:

Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

  - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

  - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

    

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/52/2011 wyświetleń: 4

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w Zawierciu, przy ul. Porębskiej.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej garażu podziemnego w budynku B, wentylacji mechanicznej niskociśnieniowej pomieszczeń mieszkalnych w budynkach A i B oraz części usługowej w budynku B.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1.     instalacja wentylacji garażu w budynku B:
dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

2.     instalacja wentylacji części usługowej (bud. B), pomieszczeń mieszkalnych w budynkach A i B oraz komórek lokatorskich - dostawę i montaż materiałów i urządzeń wykona Zamawiający; należy wycenić jedynie wszelkie niezbędne badania, próby, rozruchy, regulacje, uruchomienia, pomiary skuteczności działania wentylacji, itp

Termin realizacji: marzec 2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838 526

Termin złożenia oferty: 07.02.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/951/2010 wyświetleń: 14

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym w Chorzowie, przy ul. K.Miarki.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garażu podziemnego oraz wentylacji kotłowni (dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją):

 1. instalacja wentylacji garażu:
  - nawiew:
  nawiew typu „Z” 315x250 (długość ramion i wysokość nawiewu osiowo: 50 + 330 + 50 cm), kratka wentylacyjna nawiewna;
  - wywiew: kanały wentylacyjne, wentylator kanałowy, wyrzutnia dachowa, klapa p.poż EI 60 w stropie garażu, itp.;

 2. instalacja wentylacji kotłowni:
  - nawiew:
  nawiew typu „Z” 315x250 (długość ramion i wysokość nawiewu osiowo: 50 + 530 + 50 cm), kratka wentylacyjna nawiewna;
  - wywiew: wywietrzak dachowy WLO 250; podstawa dachowa typu B/I Fi 250;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji: pion wentylacji – ok. 13.01.2011r.; pozostały zakres – marzec 2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel.: 602 224 231

Termin złożenia oferty: 22.12.2010r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
  - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
  - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.plJeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/883/2010 wyświetleń: 9

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Budowy siedziby Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zgodnie z projektem na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:
Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1. instalacja wentylacji i klimatyzacji: centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wraz z automatyką, klimatyzatory (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) wraz z konstrukcją wsporczą oraz kompletem przewodów freonowych i kondensatu, wentylatory kanałowe wraz z regulatorami, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, anemostaty, nawietrzaki, itp.;
W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

2. instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych: instalacje rozpocząć na połączeniu z zaworami odcinającymi znajdującymi się za rozdzielaczami w pomieszczeniu kotłowni, a zakończyć na podłączeniu armatury do nagrzewnic central wentylacyjnych: rury stalowe ze szwem Dn 20 – ok. 38 m, Dn 25 – ok. 45 m, Dn – ok. 7 m, izolacje, itp.;
montaż urządzeń i rurociągów, roboty antykorozyjne i izolacje, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, wykucie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych, regulacja, itp.

Uwagi:

 • Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

 • Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: roboty na budynku gospodarczym – od ok. 15.12.2010; budynek główny - I kwartał 2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648
Termin złożenia oferty: 06.12.2010r.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje: 
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 251 35 41, 251 35 13 wew. 184;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZZ/179/MH/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Grzejnik elektryczny typu Dimplex 10/20 lub zamiennik - 16 szt.
 2. Grzejnik elektryczny typu "konwektor" stojąco-wiszący, najtańszy  - 37 szt.

Wraz z ofertą proszę przesłać karty techniczne, opis itp. oferowanych grzejników!!!

 • termin dostawy: możliwie jak najszybciej
 • miejsce dostawy: Katowice, ul. Drzymały 15

 

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.10.2010r. do godz.11:00  na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/705/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej

P.B. Dombud S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1. instalacja wentylacji: centrale wentylacyjne nawiewne wraz z automatyką i panelem sterującym, wentylatory dachowe, ścienne i kanałowe wraz z regulatorami, kanały wentylacyjne SPIRO, kanały prostokątnie, przepustnice regulacyjne zawory nawiewne, anemostaty, okapy kuchenne, czerpnie, wyrzutnie, tłumiki, izolacja kanałów, itp.;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

2. instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: instalacje rozpocząć na połączeniu z zaworami odcinającymi znajdującymi się za rozdzielaczami w pomieszczeniu węzła, a zakończyć na podłączeniu armatury do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: rury miedziane Fi 35 mm – ok. 30 m, izolacja itp.;

montaż urządzeń i rurociągów, roboty antykorozyjne i izolacje, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, wykucie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych, regulacja, przejścia szczelne p.poż przez ściany i strop kotłowni, itp.

Uwagi:

 • Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót – pozycje kosztorysu: 85 – 129, 191-193, odpowiednie pozycje w zakresie instalacji zasilania nagrzewnicy;

 • Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora

 • w poszczególnych pozycjach należy uwzględnić koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urządzeń i elementów wymagających podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: listopad 2010r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: 01.10.2010r.

Materiały przetargowe:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 251 35 41, 251 35 13 wew. 233;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »