Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii inne

Ścianki systemowe - sanitariaty ZP/WK/312/2012 z dn. 19.05.2012r. wyświetleń: 3

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Modernizacja Pałacu Młodzieży przy w Katowicach przy ul. Mikołowskiej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę i montaż ścianek i drzwi systemowych sanitariatów zgodnie z załącznikami.

 • dla segmentu A ścianki typu VITRUM II JUMP kolor RAL 3007
 • dla segmentu B ścianki typu VK13 kolor RAL 2001
 • dla segmentu C ścianki typu VK13 kolor RAL 2001

Prosimy również o przedstawienie oferty na materiałach alternatywnych dla rozwiązania projektowego, oraz podanie ceny za dostawę i montaż przegrody pisuarowej jako opcja dla każdego z rozwiązań.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych pomiarów oraz uzgodnień z Kierownikiem Budowy na w/w obiekcie.

Miejsce dostawy i montażu: Pałac Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych - faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca (wg faktycznie wykonanego zakresu robót – kosztorys powykonawczy) i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 402 i 401 Dział Przygotowania Produkcji.

Uwaga: w przypadku zainteresowania przesłaniem dokumentacji proszę o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Windy towarowo-osobowe – Budynki mieszkalne wielorodzinne - Chorzów, ul. Miechowicka wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na dostawę i montaż:

- dżwigów towarowo-osobowych - 2 szt.

Udźwig: 1125 kg lub 15 osób, wymiary kabiny: 210 x 120 cm.

Dźwigi o napędzie elektrycznym bez maszynowni.

Zaprojektowane windy: SCHINDLER S3300.

Można zastosować urządzenia podobne, o analogicznych rozwiązaniach technicznych i nie niższym standardzie.

Wykończenie kabiny: laminat.

Wymagany awaryjny zjazd na najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński,

tel. 666 027716.


Termin realizacji: 4. kwartał 2012

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 4.04.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 032 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/PH/116/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Sali Sportowej przy Zespole Sz. Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29

 

       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu ścianki wspinaczkowej na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

Podstawowe wymagane parametry techniczno-użytkowe:

 

Wymiary: Ściana wspinaczkowa: wysokość 8,50m, łączna szerokość podstawy 11,25m; wysięg przewieszenia do 2,00m;
Łączna powierzchnia użytkowa: ok. 116m2; procentowy udział paneli wspinaczkowych:

- płaskich na bazie sklejki – ok. 93%;

- pofałdowanych na bazie laminatu – ok. 7%

 

1.Podstawowe wymagane formacje. Powierzchnia użytkowa ściany ma zawierać co najmniej następujące elementy:

a. formacja przewieszona,

b. formacja pionowa,

c. formacja typu zacięcie,

d. formacja typu przewieszony „kant”,

e. formacja umożliwiającej wspinaczkę technika Duelfera,

Powierzchnie wspinaczkowa należy zaprojektować na bazie płaskich paneli wspinaczkowych drewnianych gr. 18mm pokrytych strukturą pisakowo - żywiczną zwiększająca tarcie oraz paneli na bazie laminatu naśladujących naturalne powierzchnie skalne. Panel wspinaczkowy jak
i jego powierzchnia paskowo - żywiczna musi spełniać wymogi normy PN-EN 12572-1:2009. Dodatkowo powierzchnie wspinaczkowa (panele wspinaczkowe) wyposażyć należy w chwyty wpuszczane, ścisko-chwyt długości ok.8,50m, podstawowy zestaw chwytów wspinaczkowych nakręcanych w równym kształcie i rozmiarach. Dostarczony zestaw chwytów musi zapewnić możliwość ułożenia dróg wspinaczkowych
o zróżnicowanym stopniu trudności dla dzieci jak i dorosłych. Dodatkowo należy dostarczyć zestaw chwytów systemowych. Ścianę wspinaczkową wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. W szczególności elementy ścianki powinny być wykonane z materiałów trudno – zapalnych, niepalnych lub niezapalnych. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zabezpieczone co najmniej do trudno- zapalności oraz elementy sufitów podwieszanych do niepalności lub niezapalności z materiałów nie kapiących i nie odpadających. Ścianę należy wyposażyć w komplet indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych oraz w indywidualne punkty asekuracyjne wyznaczające trasy wspinaczki z dolną asekuracją z zastosowaniem lin dynamicznych będących na wyposażeniu ściany.

 

Składowe ścianki wspinaczkowej:

 

1. Dokumentacja projektowa ściany wspinaczkowej wraz z instrukcjami obsługi i serwisu w 3 egzemplarzach - 1 kpl

 

2. Konstrukcja wsporcza stalowa rurowa wykonana zgodnie z założeniami PFU razem z zakotwieniem - 1 kpl

 

3. Dostawa i montaż paneli wspinaczkowych Mono'Tape (lub równorzędne) PN-EN 12572-1;2009, na bazie sklejki wodoodpornej liściastej gr.   18mm wg. PN-83/D-97003 - wymiar podstawowy 1,25 x 2,50m, minimalna ilość gniazd na 1m2 18szt., powierzchnia paneli piaskowo-żywiczna pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną. Całość musi spełniać wymogi materiału minimum trudno-zapalnego - 106 m2

 

4. Dostawa i montaż Paneli wspinaczkowych Mono'Design (lub równorzędne) PN-EN 12572-1; 2009, na bazie włókna szklanego przeznaczone do montażu na konstrukcji stalowej (możliwość uzyskania przestrzennych powierzchni); brak wymiaru podstawowego (całkowita powierzchnia zależy od ukształtowania paneli), minimalna ilość gniazd na 1m2 18szt. Panele wykonane na bazie żywicy poliestrowej trudno-zapalnej. Powierzchnia panela musi zawierać w sobie naturalną rzeźbę skalną typu krawądki, półeczki oraz inne naturalne formy skalne. Całość musi spełniać wymogi minimum materiału trudnozapalnego. - 10 m2

 

5. Dostawa i montaż indywidualnego punktu asekuracyjny górnego zamocowanego na panelach na bazie sklejki: Krążek stalowy gr. 18mm śr. 40mm (jako podkładka pod plakietkę) - 2szt., śruba z nakrętką samoblokującą M12 kl.8.8. - 2szt, jako komplet nierozbieralny: plakietka atestowana - 2szt. (25kN) , łańcuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nośności 35kN) - 1kpl.;testy zgodnie z normą - 11 kpl

 

6. Dostawa i montaż indywidualnego punktu asekuracyjnego zamocowanego na panelach na bazie sklejki: Krążek stalowy gr.18mm śr. 40mm (jako podkładka pod plakietkę) - 1szt., śruba M12 z nakrętką samoblokującą kl.8.8 -1szt, plakietka atestowana (25kN) - 1szt. testy zgodnie z normą - 35 kpl

 

7. Dostawa i montaż indywidualnego punktu asekuracyjnego górnego zamocowanego na panelach na bazie laminatu: Śruba z nakrętką samoblokującą M12 kl.8.8. - 2szt, jako komplet nierozbieralny: plakietka atestowana - 2szt. (25kN) , łańcuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nośności 35kN) - 1kpl.; testy zgodnie z normą 1 - 1 kpl

 

8. Dostawa i montaż chwytów wpuszczanych systemu Monolit (lub równorzędne) o średnicy 8cm Sposób zamocowania chwytu powinien uwzględniać możliwość jego ustawienia pod dowolnym kątem oraz jego wymianę na inny. Wymagane jest dostarczenie w zestawie przynajmniej 6 różnych wzorów chwytów (chwyty na jeden i na dwa palce, na głębokość od 1 do 5cm, ); - szt 10

 

9. Dostawa i montaż chwytów wpuszczanych systemu Monolit (lub równorzędne) o średnicy 17cm. Sposób zamocowania chwytu powinien uwzględniać możliwość jego ustawienia pod dowolnym kątem oraz jego prostą wymianę na inny. Wymagane jest dostarczenie w zestawie przynajmniej 18 różnych wzorów chwytów (np. chwyty na trzy palce, całą dłoń, na głębokość od 2 do 10cm, krawądki itp. - ilość wzorów ma odpowiadać podstawowej gamie (rodzajowi) uchwytu dłoni wspinacza );  - 20 szt

 

10. Dostawa i montaż ścisko-chwytu systemu Monolit (lub równorzędny) Element powierzchni ściany wspinaczkowej odzwierciedlający naciekowych charakter rzeźby skalnej południowych ogródków wspinaczkowych europy. Wymaganym parametrem charakteryzującym jest możliwość chwytu na tzw. ścisk (opozycja kciuka do pozostałych palców dłoni). Długość od podstawy ściany do jej górnej krawędzi ok. 8.50m.

   - 1 szt

11. Dostawa i montaż chwytów wspinaczkowych systemu Monolit (lub równorzędne) Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL. Kształt i forma chwytu powinna uwzględniać sportowo-rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o trudnościach od III do IX w skali UIAA. Do każdego chwytu należy dostarczyć śrubę mocującą. Chwyty jedno kolorowe dostarczone w zestawie 6 różnych kolorów. - 570 szt

 

 

12. Dostawa i montaż chwytów systemowych Monolit (lub równorzędne). Wymagane parametry chwytu systemowego: Kształt chwytu: sześciokąt wpisany w okrąg o śr. 18cm (długość boku o wymiarze 9cm), wysokość chwytu 5,5cm. Każdy chwyt ma zawierać w sobie dziurkę na 2 palce o głębokości ok. 4 cm. Rodzaje krawędzi: 4 rodzaje różnych krawędzi do chwytania: 1 na nachwyt głębokości 4cm, 1 na podchwyt głębokości 3cm, 2 symetryczne na odciąg głębokości 1,5cm, 2 symetryczne na podchwyto-odciąg głębokości 1,5cm. - 10 szt

 

13. Dostawa liny statycznej – 240 mb

 

14. Dostawa liny dynamicznej - 20 mb

 

15. Dostawa - ekspresy (tasiemka+2 karabinki) - 35 szt

 

16. Dostawa przyrządu asekuracyjnego typu "KUBEK" - 12 szt

 

17. Dostawa karabinka zakręcanego typu HMS - 12 szt

 

18. Dostawa uprzęży wspinaczkowej biodrowej - 24 szt

 

19. Dostawa pętli do auto-asekuracji (pętla + 2 karabinki HMS) biodrowa - 1 szt

 

20.Dostawa klucza do śruby typu inbus - 1 szt

 

Wycena powinna zawierać wszystkie w/w składowe.

W przypadku Państwa zainteresowania prześlemy rysunki.

 

   Termin składania ofert do 16.03.2012r.

Termin realizacji 09.2012r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:
Krzysztof Nazaruk. kom.: 698 655 866.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji:
Paweł Harpula : 728 314 980, (032) 72 19 182, fax: (032) 72 19 200, e-mail:
pawelc@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/PH/115/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Sali Sportowej przy Zespole Sz. Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29

 

       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu sprzętu sportowego na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

ZAKRES WYPOSAŻENIA: zgodny z zestawieniem na rys. nr AW3; siłownia, sala fitnes, sala sportowa.

W przypadku Państwa zainteresowania prześlemy rysunki.

 

   Termin składania ofert do 15.03.2012r.

Termin realizacji 09.2012r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk. kom.: 698 655 866.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji:
Paweł Harpula : 728 314 980, (032) 72 19 182, fax: (032) 72 19 200, e-mail:
pawelc@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/10/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie certyfikatu energetycznego Budynku Biura Obsługi Klienta wraz z częścią Administracyjną z Dostosowaniem do Wymogów Planu Ochrony SUW ZASOLE oraz z Przystosowaniem do Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6 (budynek trzykondygnacyjny; wentylacja i klimatyzacja z odzyskiem ciepła; pow. zabudowy: 378,95m2; pow. użytkowa: 786,18m2). Ustalenie wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 16.12.2011    

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 06.12.2011 na nr fax.lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/9/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pomieszczeń biurowych, szatni i korytarzy w Siemianowicach Śl. przy ul. Budowlanych (mycie posadzek, płytek podłogowych i ściennych, szatni, białego montażu, trzy lub dwukrotne w ciągu roku mycie okien oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy; dodatkowo należy uwzględnić ręczniki papierowe, kostki zapachowe, pap. toaletowy); powierzchnia około 794 m2. Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia. Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 02.01.2012                                            

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.11.2011 na nr fax. lub mailem beata@dombud.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/8/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane nowowybudowanego osiedla domków jedno i wielorodzinnych w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej mycie okien (ok. 350 m2), drzwi, 17 szt. bram garażowych - segmentowych oraz miejsc wskazanych przez Kier. budowy); Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 powierzchni. Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od zaraz - do 12.10.2011   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 05.10.2011 na nr fax. lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/7/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane nowowybudowanego budynku Straży Miejskiej w Katowicach przy ul. Żelaznej (mycie okien, korytarzy, sprzątanie wykładziny PVC w gabinetach, drzwi, łazienek, białego montażu oraz miejsc wskazanych przez Kier. budowy); (powierzchnia około 1600 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni płaskiej pomieszczenia. Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 01.09.2011 - do 20.09.2011   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 17.08.2011 na nr fax. lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZZ1328//MH/2011

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Pręt gwintowany ocynkowany fi 16 o długości 1,0 m - 100 sztuk
 2. Nakrętka ocynkowana fi 16 - 10 kg
 3. Podkładka poszerzana ocynkowana fi 16 - 10 kg

 • termin dostawy: 20.07.2011
 • miejsce dostawy: Kraków, ul. Łokietka

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • warunki płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji,
 • termin ważności oferty,
 • dane teleadresowe oferenta.

Oferty niezgodne z zapytaniem, niekompletne (brak w/w informacji) lub przesłane po terminie mogą zostać odrzucone.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do końca dnia 18.07.2011 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/6/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie certyfikatu energetycznego budynku mieszkalnego w Rudzie Śl.przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela (certyfikaty dla 102 mieszkań). Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

          Termin realizacji:  od 13.06.2011    

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 09.06.2011 na nr fax.lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Windy towarowo-osobowe – Gliwice, ul. Jana Pawła II / Mikołowska wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Proszę o ofertę na dostawę i montaż:

- dżwigów towarowo-osobowych - 3 szt.

Udźwig: 630 kg lub 8 osób, wymiary kabiny: 110 x 140 cm.

Dźwigi o napędzie elektrycznym nie posiadające pomieszczenia maszynowni – wciągarka umieszczona na prowadnicach w szybie windowym

Zaprojektowane windy: OTIS GEN-2.

Można zastosować urządzenia podobne, o analogicznych rozwiązaniach technicznych i nie niższym standardzie.

Wykończenie proszę wycenić w dwóch wariantach: stal nierdzewna i inne, tańsze.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Michał Boborowski,

tel. 600 968608.


Termin realizacji: marzec 2012

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl do dnia 21.06.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/5/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane pomieszczeń biurowych i korytarzy na nowowybudowanym obiekcie Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej (mycie okien aluminiowych i parapetów, drzwi zewnętrznych wykonanych z aluminium z panelem lub szybą i drzwi wewnętrznych, posadzek z wykładzin PCV typu Amstrong, czyszczenie wykładzin dywanowych, płytek podłogowych i ściennych w łazienkach, na klatkach schodowych i w piwnicach, mycie luster oraz miejsc wskazanych przez Kier. budowy); powierzchnia ponad 1000m2. Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni płaskiej pomieszczenia. Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 20.06.2011 - do 15.07.2011   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 01.06.2011 na nr fax.lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie certyfikatu energetycznego budynku przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Cieszyńskiej (certyfikat dla budynku nowoprojektowanego i istniejącego). Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 20.06.2011    

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 31.05.2011 na nr fax.lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/3/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: ogrodzenie z 3 furtkami i dwoma wjazdami zabezpieczonymi szlabanami – Zespół Dwóch Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych z częścią usługową w Zawierciu przy ul. Porębskiej.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż ogrodzenia z 3 furtkami i dwoma szlabanami wjazdowymi wg opisu:

 1. ogrodzenie z elementów prefabrykowanych podmurówki (betonowych łączników narożnych, końcowych i prostych oraz żelbetowej deski ogrodzeniowej) stalowych słupków i paneli ogrodzeniowych z paneli z mat termozgrzewalnych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kol. ciemnej zieleni; słupy okrągłe np. fi 48mm x15mm wyposażone w kapturek osadzone w betonowych fundamentach 40x40cm; słupki h=240cm; pomiędzy prefabrykowane łączniki umieścić należy żelbetowe deski ogrodzeniowe; wys. ogrodzenia 1,80m; łączna dł. ogrodzenia ok. 277mb;

 2. ogrodzenie posiada 3 furtki oraz dwa szlabany wjazdowe;

Termin wykonania: od ok. 30.06.2011


Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.05.2011 na nr fax. lub e-mailem przygotowanie@dombud.plW umowie na wykonanie furtek i ogrodzenia przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerem telefonu: (32) 721-91-86. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/2/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane mieszkań i korytarzy na nowowybudowanym osiedlu w Katowicach przy ul. Boh. Monte Cassino (mycie okien, drzwi, posadzek, płytek podłogowych, paneli, białego montażu oraz miejsc wskazanych przez Kier. budowy); (powierzchnia około 9000 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni płaskiej pomieszczenia. Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 10.06.2011 - do 20.08.2011   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 11.05.2011 na nr fax. (032) 721-92-00 lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/1/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pomieszczeń wewnątrz nowowybudowanej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu przy ul. Nojego (mycie przeszkleń, posadzek, płytek podłogowych i ściennych, wykładzin oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy); (powierzchnia ponad 1000 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia. Proszę również o przygotowanie wyceny dot. mycia elewacji szklanej budynku Biblioteki (powierzchnia ok. 450 m2 elewacji północnej i południowej). Możliwość wizji lokalnej i ustalenia wszystkich szczegółów na m-cu budowy z Kier. budowy.

           Termin realizacji:  od 23.03.2011 - do 01.04.2011   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 28.02.2011 na nr fax. (032) 721-92-00 lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon na nr (32) 721-91-86. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
                       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane mieszkań (mycie okien, parapetów, drzwi, posadzek, płytek podłogowych i ściennych, lamperii oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy) na inwestycji w Pszczynie przy ul. Łowieckiej (powierzchnia ok. 850 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  od 18.11.2010 - do 24.11.2010   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.11.2010 do godz.13:00 na nr fax. (32) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon na nr (32) 251-43-32 wew. 186. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/3/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
              Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż ogrodzenia w systemie BEKAERT na inwestycję w Będzinie przy ul. Jesionowej i Topolowej wg opisu:

-ogrodzenie metalowe ogródków działkowych; wys. od 61cm do 110cm; kolor-ocynk; ilość ok. 275mb;

-ogrodzenie metalowe przy budynku przedszkola; wys. ok. 170cm; kolor-ocynk; bez elementów ostrych, wystających; proszę o wycenę z podmurówką i bez podmurówki; ilość ok. 75mb;

              Termin montażu: do 14.08.br                            

              Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.07.2010 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu:(32) 251-35-41, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/2/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
                         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane - tylko mycie okien na bud. w Będzinie przy ul. Jesionowa i Topolowa (powierzchnia ok. 800 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 powierzchni okna (rama+parapety zewn. i wewn.) 

           Termin realizacji: pilne!    

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 27.07.2010 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/1/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
                       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pomieszczenia (apteki) w budynku mieszkalnym (mycie okien, posadzek, płytek podłogowych i ściennych oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy) na budowie w Tychach przy ul. Hierowskiego (powierzchnia ok. 140 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  od 01.02.2010 - do 02.02.2010   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy.                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 28.01.2010 do godz. 13:00 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o telefon na nr (32) 251-35-41 wew. 161. Osoba do kontaktu-Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/9/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie pobudowlane (mycie okien, posadzek, płytek podłogowych, ściennych, klatek schodowych, balkonów, armatury) oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy na bud. w Chrzanowie przy ul.Szarych Szeregów (powierzchnia ok. 1800 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  do 06.11.2009    

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.10.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/8/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie budynków mieszkalnych (mycie okien, posadzek, płytek podłogowych, ściennych, klatek schodowych) oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy na bud. w Katowicach przy ul.Dębowa i Sportowa (powierzchnia ok. 3000 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  od 26.10.2009    

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 21.10.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

W umowie przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/7/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie budynku mieszkalnego (mycie okien, posadzek, płytek podłogowych, ściennych, klatek schodowych) oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy na bud. w Bytomiu przy ul.Sandomierska i Wesoła (powierzchnia ok. 5000 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  od 17.08.2009 - do 31.08.2009   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 12.08.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

W umowie przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/6/BR/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie budynku biurowego (mycie okien, posadzek, płytek podłogowych oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy) na bud. w Katowicach przy ul. Floriana (powierzchnia ok. 1200 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  od 03.07.2009 - do 07.08.2009   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.07.2009 do godz. 11:00 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

W umowie przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 206. Osoba do kontaktu: Sławomir Klimek

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/5/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie mieszkań i klatek schodowych (mycie okien, posadzek, płytek ściennych i podłogowych oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy) na bud. w Tychach ul. Hierowskiego (powierzchnia ok. 3200 m2). Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 rzutu poziomego powierzchni pomieszczenia.

           Termin realizacji:  od 06.07.2009 - do 20.07.2009   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 24.06.2009 do godz. 11:00 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

W umowie przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/4/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sprzątanie mieszkań i klatek schodowych (mycie okien, posadzek, płytek ściennych i podłogowych oraz miejsc wskazanych przez Kier. Budowy) na bud. nr 3 i 4 w Będzinie Górki Małobądzkie (powierzchnia ok. 3300 m2)

           Termin realizacji:  od 23.06.2009 - do 03.07.2009   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 19.06.2009 do godz. 11:00 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

W umowie przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/3/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
  Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na sprzątanie pomieszczeń "pod klucz" (mycie okien, posadzek, płytek ściennych itp.) na osiedlu w Mikołowie ul. Miła i w Katowicach ul. Bukszpanowa i Stabika (powierzchnia ok. 400 m2 na dzień dzisiejszy). Prosimy podać cenę 1mrzutu powierzchni. Pozostałe pomieszczenia do sprzątania po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Kier. Budowy.

  Termin realizacji:  od 05.06.2009  

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 05.06.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/2/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

     Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż rolet zgodnie z opisem:

-roleta antywłamaniowa, aluminiowa, wewnętrzna (zastosow.-bufet) sterowana ręcznie o wym. 205x110cm wg RAL 7005 w ilości 1 szt.;

-roleta z listew Pu 55, podnoszona mechanicznie, silnik elektryczny, o wym. 300x230cm wg RAL 7005, zewnętrzna, w ilości 1 szt.

     Termin realizacji:  październik 2009 

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

     Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.05.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/1/BR/2009

Kategoria: inne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie czyszczenia ościeżnic okiennych wraz z umyciem wkładów szybowych dla zad. IX i X w Będzinie Górki Małobądzkie (powierzchnia ok. 1900 m2)

  Termin realizacji:  od 04.05.2009 - do 18.05.2009 - zad. IX

                             od 15.06.2009 - do 26.06.2009 - zad. X  

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.04.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »