Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii wykończeniowe

Płytkowanie wyświetleń: 6

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

L dz. DA/BJ/1192/2013 17.12.2013

Dotyczy: Adaptacja obiektu na potrzeby siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na ułożenie płytek ceramicznych w ilości ok. 100 m2, wykonanie izolacji z folii w płynie w ilości ok. 30 m2, uzupełnienie cokolików z płytek w ilości ok. 700 mb. Termin realizacji: grudzień/styczeń 2014. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu robót. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego: 70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora. 30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem budowy p. Krzysztof Wiesławski tel. 662272948 w celu obejrzenia frontu robót. P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : b.jacak@dombud.pl do dnia 20.12.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 179 lub tel. kom. 728314997.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/995/2013 wyświetleń: 6

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie sufitu podwieszanego listowego drewnianego w ilości ok 453m2 oraz płytowego w ilości ok 359m2.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: luty 2014r. Termin złożenia oferty: 18.11.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/965/2013 wyświetleń: 5

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania tynków w ilości ok. 2500m2 na w/w obiekcie.Zakres prac:tynk gipsowy ok 2400m2tynk cementowo - wapienny ok 100m2Termin rozpoczęcia prac: luty.2013r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 15.11.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerem telefonu: 327 219 191- Kierownik Budowy Marcin Chmieliński 666 027 716Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/907/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wykończeniowych na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Zakres robót do realizacji RMS:1. Wykonanie sufitów powieszanych EI60 z płyt GKF wraz z ułożeniem wełny pomiędzy krokwiami w ilości ok 651m22. Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z ułożeniem wełny min. 4cm w ilości ok 293m23. Wykonanie zabudowy na płyta GK w ilości ok 444m2 Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: wykonanie listopad 2013r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Jacek Surowiec tel. kom.: 608 586 808Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 31.10.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/518/2013 wyświetleń: 5

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wykończeniowych na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Zakres robót do realizacji RMS:1. Wykonanie zabudów szachtów instalacyjnych na klatkach schodowych z płyt gipsowo – kartonowych ok. 50m22. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym ok. 300m23. Wykonanie ścianek lukarny z płyt gipsowo – kartonowych ok. 20m2Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, materiał, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: wykonanie październik 2013r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 05.09.2011r. Pytania kierować do niżej podpisanego 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/305/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę na wykonanie tynków cementowych na realizowanym przez nas w/w obiekcie wg zakresu robót: :

1. Tynki cementowe zacierane na „ostro” pod układanie płytek ceramicznych na ścianach (materiał+ robocizna+ sprzęt) w ilości ok. 250 m2

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2013 roku

W umowie przewidziane są zapisy :
1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego
30% w ciągu 30 dni po zkaończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu nieniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. 

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl 

Ofertę proszę przesłać do dnia 09.08.2013, godz. 15.00 na adres mailowy: b.radwanski@dombud.pl

Z poważaniem:
Bartosz Radwański
tel.: 539-920-741

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/325/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę dostawy i montażu sufitów podwieszanych Ecophon na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

Zakres robót:

1.Sufity podwieszane Ecophon Focus DS 120x60 kol. Pale garden, konstrukcja C-4 Connect T24, klipsy 0196- ilość około 94,04 m2
2.Sufity podwieszane Ecophon labotec DS 120x60 kol. Biały (konstrukcja C-3 Connect T24) – ilość około 9,50 m2
3.Sufit podwieszany kasetonowy oświetleniowy Ecophon system light coffer 600x360 cm kol. Biały – ilość około 21 m2

Załączniki, z którymi należy się zapozmać :
- „Bierun pływalnia-sufity”.pdf
- „przedmiar sufity”.pdf

W celu zapoznania się z załącznikami przez Oferenta proszę napisać maila na adres b.radwanski@dombud.pl z prośbą o udostępnienie plików

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/ Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt natomiast materiał po stronie zamawiającego.

Rozliczenie nastąpi kosztorysami powykonawczymi.

Proszę również o wycenę i propozycję rozwiązań alternatywnych dla przedstawionych w powyższym zapytaniu.

Przewidywany termin realizacji: październik 2013

W umowie przewidziane są zapisy:
1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526 Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną oraz dołączony przedmiar – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl 

Ofertę proszę przesłać do dnia 09.08.2013, godz. 15.00 na adres mailowy: b.radwanski@dombud.pl

Z poważaniem:
Bartosz Radwański
tel.: 539-920-741

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/328/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.


 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę dotyczącą ułożenia płytek na ścianach i posadzkach na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

Zakres robót:


I. Ściany :
1.Licowanie ścian płytkami ceramicznymi Ceramica Vogue na kleju wodoodpornym Atlas Plus z fugami epoksydowymi odpornymi na wilgoć.
2.Narożniki przy oknach i na stopniach z profili ceramicznych wypukłych
3.Nowe słupy i podciągi obłożone szklaną mozaiką Aquatica-Trend z narożnikami zaokrąglonymi, fuga epoksydowa
4.W korytarzu na ścianach płytki drobno wymiarowe do wysokości drzwi, a powyżej płytki kwadratowe Ceramic Vogue

II.Posadzki :
1. Płytki podłogowe cermiaczne Ceramic Vouge RF antypoślizgowe na kleju- zaprawie wodoodpornej Atlas Plus. Fugi jasno zielone z masy fugowej epoksydowej wodoopornej i szczelnej, odpornej na uderzenia i napuszczenej środkami nie brudzącymi
2. Mozaika szklana mix czterech kolorów po 25% Aquatica Trend kl. C antypoślizgowa z zaokrąglonymi narożnikami, masa fugowa epoksydowa szczelna systemowa odporna na uderzenia, zabrudzenia i wodoodporna.

Powyższe zapytanie proszę rozpatrywać wraz z załącznikami.
Przedmiar „płytki posadzki”.pdf
Przedmiar „płytki ściana”.pdf
Rysunki proejktowe „płytki rzuty”.pdf

W celu zapoznania się z załącznikami przez Oferenta proszę napisać maila na adres b.radwanski@dombud.pl z prośbą o udostępnienie plików.

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+S/ Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, sprzęt natomiast materiał po stronie zamawiającego. Rozliczenie nastąpi kosztorysami powykonawczymi.

Przewidywany termin realizacji: od września 2013

W umowie przewidziane są zapisy:
1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji. Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526 Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną oraz dołączony przedmiar – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl 

Ofertę proszę przesłać do dnia 09.08.2013, godz. 15.00 na adres mailowy: b.radwanski@dombud.pl

Z poważaniem:
Bartosz Radwański
tel.: 539-920-741

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/315/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania tynków w ilości ok. 2600m2 na w/w obiekcie.Zakres prac:tynk gipsowy ok 2500m2tynk cementowo - wapienny ok 100m2Termin rozpoczęcia prac: od 19.08.2013r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 01.08.2012r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerem telefonu: 327 219 191- Kierownik Budowy Marcin Chmieliński 666 027 716Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RG/265/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
PB Dombud SA poszukuje firmy do wykonania robót wykończeniowych na realizowanym remoncie budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach w zakresie robót malarskich, układania glazury, wykonania gładzi.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Ściany i sufity G.K. - Politechnika Gliwice wyświetleń: 3

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostawy i kompleksowego wykonania g.k. oraz sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową architektury (rys. A-1 do A-16).

Zakres robót:

Ściany:

SW1 - obudowa o klasie odporności ogniowej REI120 istniejącej ściany. Gr. 100 mm, podwójne poszycie płytą gipsową ognioodporną gr. 25mm na konstrukcji z profili CW50 i UW50 mocowanych do konstrukcji nośnej budynku – ok 900m2 (powierzchni ściany)

SW2 - obudowa o klasie odporności ogniowej REI120 istniejącej ściany. Gr. 50mm, podwójne poszycie płytą gipsową ogniochronną gr. 25mm na konstrukcji obwodowej z profili kątowych 40x40x1 mocowanych

do konstrukcji nośnej budynku – ok 40m2 (powierzchni ściany)

SW3 - ściany projektowane o klasie odporności ogniowej REI 120, szkieletowe gr. 150mm, podwójne poszycie płytą gk ogniochronną gr. 12,5mm na konstrukcji z profili CW100 i UW100, mocowanych do konstrukcji nośnej budynku; wypełnienie wełną mineralną – ok 850m2 (powierzchnia ściany)

SW4 - ściany projektowane o klasie odporności ogniowej EI30, szkieletowe gr. 125 mm, podwójne poszycie płytą gk gr. 12,5mm na konstrukcji z profili CW/UW75; wypełnienie wełną mineralną – ok 40m2 (powierzchnia ściany)

SW5 - ściany projektowane szkieletowe gr. 125 mm, podwójne poszycie płytą gk gr. 12,5mm na konstrukcji z profili CW/UW50; wypełnienie wełną mineralną – ok 35m2 (powierzchnia ściany)

SW6 - ściany projektowane o klasie odporności ogniowej EI30 - szkieletowe gr. 150 mm, podwójne poszycie płytą gk gr. 12,5mm na konstrukcji z profili CW/UW100; wypełnienie wełną mineralną – ok 200m2 (powierzchnia ściany)

Sufity powieszane

Klatka schodowa K5 – należy oddzielić pożarowo urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zamontowane do sufitu od przestrzeni klatki schodowej sufitem podwieszonym o klasie EI120. Projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego z dwóch warstw płyt ognioochronnych 25mm na profilach CD60/UD60. Ze względu na montaż instalacji elektrycznej w przestrzeni między stropem a istniejącym sufitem podwieszanym (na ciągach komunikacyjnych), projektuje się, w zakresie niezbędnym wynikającym z planowanych prac, montaż nowych płyt gipsowo-kartonowych, w miejsce istniejących, na istniejących profilach – ok 50m2 (powierzchnia sufitu)

Klatki schodowe K1 i K5 - projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego, poszycie z płyty gk gr. 12,5mm na konstrukcji na profilach CD60/UD30 – ok 100m


Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie, inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)


Termin realizacji: montaż od 30 tygodnia 2013

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji : 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 20% wartości robót potrącona z faktur z czego zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Majstrem Budowy Marcinem Kolmanem tel.
604-479-378.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. W razie zainteresowania dokumentacja może być także przekazana w formie elektronicznej. Ofertę proszę przesłać na e-mail : m.dorczak@dombud.pl do dnia 22.07.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/DN/705/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

L dz. ZP/DN/705/2013                                         Katowice, dnia 30.04.2013r.

                                                                                                                                       wg rozdzielnika

Dot. : Budowa Centrum Sportowo - Kulturalnego w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania kompleksowo ścianek oraz drzwi systemowych wydzielenia kabin ustępowych w pomieszczeniach 0.18; 0.21; 1.13; 1.16 zgodnie z dokumentacją projektową architektury (rys. 2/A, 3/A, 3/A/A, 6/A/A, 7/A/A – ścianki i drzwi oraz 19/A/zm, 20/A/zm – zestawienie drzwi) i specyfikacją techniczną przedmiotowej inwestycji w ilości około 27,5 m2 samych ścianek – wszystkie o wysokościach 2,0 m i rozpiętościach zgodnie z rysunkami rzutów łazienek oraz drzwi systemowe na parterze Dw 014 – 5szt i na piętrze Dw 007 – 10szt, zgodnie z zestawieniami drzwi (19/A/zm i 20/A/zm).

UWAGI

Ścianki oraz drzwi systemowe należy wykonać z materiału nadającego się do pomieszczeń mokrych (łazienek).

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie, inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)

Przewidywany termin realizacji: czerwiec - lipiec 2013

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: d.nowak@dombud.pl do dnia 13.05.2013r.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 175 lub tel. kom. 666 027 742.

Z poważaniem:

Damian Nowak

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/DN/565/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania kompleksowo ścianek działowych na realizowanym przez nas w/w obiekcie zgodnie z dokumentacją projektową architektury (rys. 2/A, 3/A, 5/A, 6/A, 7/A, 8/A, 9/A) i specyfikacją techniczną przedmiotowej inwestycji wg następującego podziału:

1. Ściana wewnętrzna gipsowo-kartonowa Św1 gr. 12,5cm – około 300m2

• 2xpłyta g-k 12,5mm typu A – 2,5cm,

• profil CW75 słupkowy, profil UW75 poziomy, wypełniony wełną mineralną od 10 do70kg/m3, minimalna grubość wełny to 50mm – 7,5cm,

• 2xpłyta g-k 12,5mm typu A – 2,5cm.

2. Ściana wewnętrzna w pomieszczeniach mokrych Św2 gr. 12,5cm – około 741m2

• płytka gresowa i 1xpłyta 12,5mm gipsowo-włóknowa Rygidur H lub 1xpłyta g-kwodoodporna – 2,5cm,

• profil CW75 słupkowy, profil UW75 poziomy, wypełniony wełną mineralną od 10 do70kg/m3, minimalna grubość wełny to 50mm – 7,5cm,

• 1xpłyta 12,5mm gipsowo-włóknowa Rygidur H lub 1xpłyta g-k wodoodporna i płytka gresowa– 2,5cm.

3. Ściana wewnętrzna w pomieszczeniach mokrych Św2' gr. 20cm – około 23m2

• płytka gresowa i 1xpłyta 12,5mm gipsowo-włóknowa Rygidur H lub 1xpłyta g-kwodoodporna – 2,5cm,

• 2xprofil CW75 słupkowy, 2xprofil UW75 poziomy, wypełniony wełną mineralną od 10 do70kg/m3, minimalna grubość wełny to 50mm – 15cm,

• 1xpłyta 12,5mm gipsowo-włóknowa Rygidur H lub 1xpłyta g-k wodoodporna i płytkagresowa– 2,5cm.

4. Ściana wewnętrzna z naświetlami Św3 gr. 12,5cm – około 122m2

• 2xpłyta g-k 12,5mm typu A – 2,5cm,

• profil CW75 słupkowy, profil UW75 poziomy, wypełniony wełną mineralną od 10 do70kg/m3, minimalna grubość wełny to 50mm – 7,5cm,

• 1xpłyta g-k 12,5mm typu A, płyta akustyczna Gypton Big – 2,5cm.

5. Ściana wewnętrzna oddzielenia pożarowego EI60 gr. 12,5cm i wys. około 3m – około 14m2, o przykładowym przekroju:

• 2xpłyta g-k 12,5mm ognio i wodoodporna – 2,5cm,

• profil CW75 słupkowy, profil UW75 poziomy, wypełniony wełną mineralną od 10 do70kg/m3, minimalna grubość wełny to 50mm – 7,5cm,

• 2xpłyta g-k 12,5mm ognio i wodoodporna – 2,5cm.

6. Ściana wewnętrzna – obudowa szachtu spełniająca wymagania EI60 – około 50m2, o przykładowym przekroju:

• płyta do zaproponowania, np. płyta Ridurit,

• profil CW75 słupkowy, profil UW75 poziomy, wypełniony wełną mineralną – 7,5cm,

• płyta do zaproponowania, np. płyta Ridurit.

UWAGI

Istnieje możliwość zastosowania materiałów zamiennych odpowiadających parametrami materiałom wymienionym powyżej np. płyta akustyczna Gypton Big. W przypadku pkt 5 można zastosować rozwiązanie zamienne spełniające jedynie warunek EI60 oraz ściany odpornej na wilgoć i nie grubszej niż 12,5cm. W przypadku pkt 6 można zastosować rozwiązanie zamienne spełniające jedynie warunek EI60. Płytki gresowe zostały przytoczone tylko w celu pokazaniacałkowitej grubości ściany i nie należy ich wyceniać. Ścianki należy wykonać z wypełnieniem wełną mineralną o wysokościach od 3 do 5,5 m. Wokół otworów okiennych i drzwiowych należy uwzględnić zamocowanie do profili ścianek działowych okien, naświetli i drzwi aluminiowych. Należy również uwzględnić, iż na piętrze ścianki działowe mogą być zamocowane od góry jedynie do konstrukcji dachu D1 (do dźwigarów i płatwi drewnianych lub blachy trapezowej), która będzie pracowała i wykazywała ugięcia w określonym zakresie w zależności od wielkości obciążeń np. śniegiem.

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/ Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie, inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)

Przewidywany termin realizacji: rozpoczęcie od maja 2013

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866 .Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: d.nowak@dombud.pl do dnia 18.04.2013r.Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 175 lub tel. kom. 666 027 742. Z poważaniem: Damian Nowak

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MC/36/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania kompleksowo robót wykończeniowych na realizowanym przez nas w/w obiekcie.


Zakres robót:


 1. Wykonanie ścianek działowych GK wodoodpornych na ruszcie stalowym, jednowarstwowo, z pokryciem obustronnym, grubość ściany 12,5 cm. Ścianki należy wykonać z wypełnieniem wełną mineralną. Wysokość ścianek od 3m do 5,5m. - w ilości ok. 1250m²


 1. Wykonanie okładziny akustycznej ścian hali sportowej, widowni amfiteatralnej oraz sceny z paneli dźwiękochłonnych z wełny drzewnej łączonej magnezytem np. HERADESIGN MICRO (struktura lekko porowata), kolor naturalny jasny beż, krawędź fazowana po obwodzie AK-01, gr.25mm o wymiarach 120x60cm lub 60x60cm mocowane za pomocą profili CD60 i wieszaków ES za pomocą wkrętów o dł. 50mm. Przestrzeń między okładziną a ścianą należy wypełnić wełną mineralną skalną o gęstości 40kg/m³, gr. 40-50mm. ( wysokość ściany ok. 9m) - w ilości ok. 735m²


 1. Wykonanie Sufitów podwieszanych w systemach

 • ECOPHON SUPER G 35 mm (1200x600x35mm,600x600x35mm) – 1 625m²

 • ECOPHON SUPER G Dp XL (1800x600x20mm) – 93m²

 • ECOPHON HYGIENE MEDITEC A (1200x600x15mm)173m²

 • ECOPHON GEDINA A (600x600x15mm) - 111m²

 • ECOPHON GEDINA E (1200x600x15mm)165m²

 • ROCKFON MONO – 268m²

 • ECOPHON ACCESS E (2000x600x37mm) – 31m²

 • RIGITON RL 8/18 – 151m²

 • PŁYTY RIDURIT 2x20mm – 86m²

 • RIGIPS SYSTEM NR 4.10.15 EI30 – 166m²

 • PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA NA RUSZCIE STALOWYM Z KSZTAŁOTOWNIKÓW CD I UD - 49m²Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie, inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)

Przewidywany termin realizacji: rozpoczęcie od luty 2013


W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 31.01.2013r.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 183 lub tel. kom. 696 744 589.


Z poważaniem:

Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Zapraszamy Firmy podykonawcze do współpracy przy wykonywaniu robót wykończeniowych wyświetleń: 6

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Zapraszamy Firmy podwykonawcze do współpracy przy wykonywaniu robót wykończeniowych wg poniższego zakresu:

 • płytkowanie

 • malowanie

 • szpachlowanie

 • tapetowanie

 • tapetowanie natryskowe

 • zabudowa GK

 • sufity podwieszane

 • sufity napinane

 • sztukateria

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o telefoniczny kontakt na numery telefonu: 32 7219 200 lub tel.kom.: 728 314 970

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 402 i 401 Dział Przygotowania Produkcji.

.

Z poważaniem:Klimek Sławomir

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/423/2011 wyświetleń: 9

Kategoria: wykończeniowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków jednorodzinnych w Katowicach, przy ul. Leszczynowej /II etap/.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do  złożenia oferty (ceny jednostkowe) na kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych (tj. tynków maszynowych gipsowych i cementowo-wapiennych oraz tynków cienkowarstwowych) na w/w budowie dla budynków nr 1 - 12.

Zakres prac (M,R,S):

 1. Wykonanie tynków gipsowych maszynowych na ścianach żelbetowych i ceramicznych, z położeniem siatki podtynkowej w miejscach styku różnych materiałów, z osadzeniem po obwodzie  ram okiennych listew uszczelniających APU, z wykończeniem powierzchni „na gotowo” pod malowanie w ilości ok. 7000 m2.
 2. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych maszynowych na ścianach żelbetowych i ceramicznych w pomieszczeniach łazienek, z położeniem siatki podtynkowej w miejscach styku różnych materiałów w ilości ok. 2000 m2.
 3. Wykonanie tynków cienkowarstwowych (materiał „BLAUBAND”) na stropach typu Filigran poprzez: wypełnienie połączeń płyt stropowych z wtapianiem siatki z włókna szklanego szerokości min. 20 cm, wykonanie powłoki gruntującej i nałożenie tynku, z wykończeniem powierzchni „na gotowo” pod malowanie w ilości ok. 3000 m2.

Termin złożenia oferty: 09.06.2011r.

Termin rozpoczęcia robót: 24 tydzień 2011r.

         W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

     fax.: 32/72 19 200

     mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »