Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii stolarka okienna i drzwiowa

ZP/14/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV -  Budowa Budynku Wielorodzinnego nr 11 w Piekarach Śl. os. na Lipce

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym,
 • w oknach O1 i O2 część otwieralna 100x100 cm od zewnątrz w okleinie złoty dąb,
 • profil 5-komorowy,

 • okna z opcją rozszczelniania,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • dostawa parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006, z zatyczkami,

 • wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane Aereco typ EMM 707 (poza klatką schodową i oknami balkonowymi)

 • okna i drzwi balkon. parteru wyposażone w rolety zewn., rolowane, z wbudowanymi w ściany kasetami w kol. zewn. RAL 9006,

 • okna montowane w gotowych otworach, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania :  15.10.2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 16.09.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/13/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

                  Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PVC zgodnie z opisem:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikami;

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i okleinie złoty dąb na zewnątrz;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K;

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe AERECO typ AMO 103 (od wew. w kol. białym); okapnik zewn. montowany w ramie na zewn. w kol. okleiny zewn. okna; otwory montazowe pod nawiewniki wg wytycznych systemowych;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze stolarki , (szer. ok. 25cm), z zatyczkami;

-wszystkie okna ofoliowane;

-okna wyposażone w rolety zewnętrzne (na parterze i I piętrze) w kolorze okleiny złoty dąb;

-okna O4 z poprzeczką konstrukcyjną na wys. 85cm od dolnej krawędzi okna; 

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich, na rolety przewidziano osobno przestrzeń ok. 20 cm

  Termin realizacji:  od 07.09.2009 - do 11.09.2009 bud. nr 1

                             od 28.09.2009 - do 02.10.2009 bud. nr 2

                             od 09.11.2009 - do 11.11.2009 bud. nr 3,4   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 11.08.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/12/BR/2009 wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Osiedle Mieszkaniowe Wielorodzinne w Katowicach przy ul. Dębowej i Sportowej

             P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV (profil GEALAN!) wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym (rozwierno-uchylne), 
 • profil 3-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • dostawa parapetów zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, malowanych proszkowo w kolorze białym, z zatyczkami; 

 • okna wyposażone w nawiewniki typu Aereco AMO 103,

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.

 • w zaznaczonych oknach na zestawieniu należy zamontować klamki na wys. ok. 0,85m,

 • okna o wym. 110x2360 - bezprogowe, mieszkania dla osób niepełnosprawnych; klamka na wys. ok. 1m od podłogi


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : 15 lipca 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 26.06.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 032 251 35 41 w. 141. Janusz Supernak - Kier. Działu Przygotowania Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/11/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - SPODEK Katowice

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okna PCV zgodnie z opisem :

 • okno PVC w kolorze brąz (okleina obustronna),
 • profil 5-komorowy,

 • szklenie szybą bezpieczną P2 (44,2); nieotwieralne,

 • okno wyposażone w profil podparapetowy,

 • okno montowane w gotowych otworach o wym. 467cmx105cm (podzielone na 4 kwatery-witryna), bez obróbek tynkarskich; szczegóły do uzgodnienia z Kier. budowy,

 • okno ofoliowane,


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : 10.VI. 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 26.05.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.Osoba do kontaktu - Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/10/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC na naszą inwestycję w Chorzowie przy ul. Niedurnego zgodnie z zestawieniem i wg opisu:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikami;

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i złoty dąb na zewnątrz poza oknami O6 i O7; w bud. nr 1 i 2 okna O6 i O7 (piwnica) rama na zewn. w kol. szarym RAL 7022 + parapety zewn. w tym samym kolorze; okna O8 (klatka schodowa) w okleinie złoty dąb lub w kol. szarym RAL 7022

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K;

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe AERECO AMO 103 w ilości 152 szt.;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-parapety zewnętrzne z blachy malowanej proszkowo w kolorze stolarki, (szer. do ustalenia),z zatyczkami; prosimy o wycenę parapetów: 1. tylko dostawy; 2.dostawy+montaż;

-wszystkie okna ofoliowane;

-na parterze okna wyposażone w rolety zewnętrzne nasadkowe w kolorze stolarki (poza oknami O1 w bud. nr 1 i 2);

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich, na rolety przewidziano osobno przestrzeń o wys. skrzynki rolety; 

  Termin realizacji: od 01.06.br do 16.06.br - bud. nr 1a i 1b

                           od 24.08.br do 07.09.br - bud. nr 2a i 2b

                           od 29.06.br do 20.07.br - bud. nr 3 i 4   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 16.04.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/9/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Budynek Biurowo - Edukacyjny w Katowicach przy ul. Floriana

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym (proszę również o wycenę stolarki w kol. szarym wg RAL 7037 wg zestawienia),
 • profil 5-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil podparapetowy,

 • dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze białym (druga wersja: zgodnie z powyższą kolorystyką RAL 7037) z zatyczkami; szer. do ustalenia z Kier. budowy; prosimy również o wycenę parapetów wraz z montażem;

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : ok. 08.IV. 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 24.03.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.Osoba do kontaktu - Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/8/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Budowa Hali Sportowej w Mikołowie

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z opisem :

 • okna PVC w kolorze białym o wym. 90x90 (prawe) w ilości 5 szt.
 • profil 5-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak wyżej, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : koniec marca 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 17.03.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.Osoba do kontaktu - Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/7/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych w Bytomiu przy ul. Sandomierska i Wesoła

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym,
 • profil 5-komorowy,

 • okna wyposażone w szprosy wewnątrzszybowe w kol. białym, szer. 18mm,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil podparapetowy,

 • parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, malowane proszkowo w kolorze białym, z zatyczkami,

 • okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe (kuchnia) o wydajności do 45m3/h AMO 103 w ilości 198 szt.,

 • oniżona klamka (wys. ok. 140cm) w oknach kuchennych O1 - 21szt.,; okna O3 (wys. ok. 120cm) - mieszkania dla niepełnosprawnych - 4szt. oraz okna O6 - 4szt. (również na wys. ok. 120cm)

 • w oknach O5 - szprosy na wysok. 1/2 okna, 

 • okna ze stałym słupkiem; w oknach O3 i O10 proszę wycenić profil łączący,

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : koniec marca 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 10.03.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.Osoba do kontaktu - Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/6/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 62.
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (dostawa i montaż) ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz fasady wraz z żaluzjami stałymi na w/w budowie:
 • fasadę aluminiową wykonać np. w systemie SCHUCO FW60+HI wraz z przejściami między kondygnacyjnymi o odporności ogniowej EI60 lub w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne oraz kompletem obróbek blacharskich (profile stalowe lakierowane proszkowo RAL 9007)

 • żaluzje aluminiowe stałe ok. 280m²

 • stolarka okienna zewn. ok. 149m² w systemie SCHUCO ROYAL S70 HI lub SCHUCO AWS 70 HI (lub rozwiązanie alternatywne) wraz z akcesoriami; ścianki aluminiowe z drzwiami wyposażonymi w samozamykacze firmy Geze

 • stolarka drzwiowa aluminiowa


Termin realizacji: od 20.04.br do 25.05.br

Kierownik budowy: Czesław Kaleta tel. Kom. 0 602 370 686

Uwaga: pełną dokumentację można uzyskać w Dziale Przygotowania Produkcji


W umowie na wykonanie fasady przewidziane są zapisy :

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania inwestycji Inwestorowi – Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, protokołem odbioru końcowego.

 2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 3. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usuwania w ciągu 20 godz. w dni robocze i 40 godz. w dni wolne i święta oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.

 4. Po bezskutecznym upływie ustalonego w ust. 4 terminu usunięcia zgłoszonych usterek, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze przez osobę trzecią, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Kwota stanowiąca wynagrodzenie za wskazane powyżej wykonawstwo zastępcze zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie pokryje w pełnej wysokości wykonawstwa zastępczego, Wykonawca zostanie wezwany do uregulowania odpowiedniej należności.

 5. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.


Ofertę proszę przesłać na nr fax. 032 251 10 88 lub e-mail : przygotowanie@dombud.pl do dnia
14.03.2009r. Pytania kierować do Janusza Supernak tel. 032 251 35 41 wew. 141

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/5/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Chrzanowie przy ul. Szarych Szeregów

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym,
 • profil 5-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,5 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze RAL 8017 (szer. ok. 15cm), z zatyczkami; parapety wewnętrzne z płyty MDF (szer. ok. 35cm)

 • okna O1, O2 i drzwi balkonowe DZ3, DZ5 wyposażyć w rolety ręczne, zwijane (tylko parter)

 • okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane (pokoje), w ilości ok.53szt.

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : koniec marca 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 10.02.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.Osoba do kontaktu - Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/4/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Osiedle Mieszkaniowe Wielorodzinne w Katowicach przy ul. Dębowej i Sportowej

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym,
 • profil 3-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • dostawa parapetów zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, malowanych proszkowo w kolorze białym, z zatyczkami; proszę również o wycenę parapetów wewn. PCV w kolorze białym,

 • okna wyposażone w nawiewniki - przepływ powietrza do 40m3/h,

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : 26 luty 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 06.02.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/3/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV -  Budowa Budynku Wielorodzinnego nr 10 w Piekarach Śl. os. na Lipce

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym,
 • w oknach O1 i O2 część otwieralna 100x100 cm od zewnątrz w kol. złoty dąb,
 • profil 5-komorowy,

 • okna z opcją rozszczelniania,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • dostawa parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006, z zatyczkami,

 • okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane Aereco EMM 707,

 • okna i drzwi balkon. parteru wyposażone w żaluzje poziome, antywłamaniowe, rolowane, z wbudowanymi w ściany kasetami; żaluzje w kol. RAL 9006 

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania :  II poł. marca 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 06.02.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/2/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dotyczy : okna PCV - Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych w Bytomiu przy ul. Sandomierska i Wesoła

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym,
 • profil 5-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze białym, z zatyczkami,

 • okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe (kuchnia i łazienka) o wydajności 70m3/h,

 • w oknach O5 - szprosy na wysok. 1/2 okna,

 • w mieszkaniach dla niepełnosprawnych klamkę należy zamontować na h=1,2m,

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : połowa marca 2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 04.02.2009 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.Osoba do kontaktu - Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/1/BR/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikami

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i złoty dąb na zewnątrz

-profil 5-komorowy

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707 

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze stolarki , (szer. do ustalenia),z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-wszystkie okna wyposażone w rolety zewnętrzne w kolorze stolarki

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich, na rolety przewidziano osobno przestrzeń ok. 20 cm

  Termin realizacji:  15.04.2009 - bud. nr 4

                             15.06.2009 - bud. nr 1,6,7

                             15.08.2009 - bud. nr 2,3,5   

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 02.02.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/11/B/2008 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

           PB DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstwienie oferty na dostawę i montaż stolarki PVC zgodnie ze specyfikacją dot. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z dodatkowymi pom. mieszkalnymi przy ul. Ks. Koziełka i Klasztornej w Knurowie:

-profil 5 komorowy

-kolor stolarki od zewnątrz brąz np. RAL 8028, od wewnątrz biały RAL 9010 (dokładny wybór koloru po wybraniu Producenta i uzgodnieniu z Projektantem)

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-okna z oznaczeniem N wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-dostawa parapetów zew. z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze stolarki okiennej-brąz wraz z parapetami wew.,z zatyczkami

-okna montowane w gotowych otworach zgodnie z zestawieniem, 

-wszystkie okna ofoliowane

-okna O4* przeznaczone do oddymiania (przed wykonaniem konsultacja z firmą wykonującą instalację oddymiającą)

Termin realizacji zadania: od 23.02.2009 do 26.02.2009

Ofertę prosimy przesłać do dnia 23.12.2008 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl Osoba do kontaktu: Beata Rybska - Dział Przygotowania Produkcji tel. (032) 251-43-32 wew. 161. Bardzo proszę o kontakt w celu przesłania zestawienia stolarki

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/10/B/2008 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dotyczy : okna PCV - Budynek Mieszkalny z Usługami i Garażem w Tychach Al. Bielska/ul. Hierowskiego

P.B. " DOMBUD" S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu :

 • okna PVC w kolorze białym wewnątrz i brąz-orzech na zewnątrz (proszę również o wycenę wersji: białe wew. i na zewnątrz),
 • profil 5-komorowy,

 • szklenie szybami zespolonymi o wsp. U = 1,1 W/m2 K,

 • okna wyposażone w profil parapetowy,

 • parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze brąz, z zatyczkami,

 • okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane z filtrem węglowym w ilości ok. 162 szt.,

 • okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

 • wszystkie okna ofoliowane.


Uwaga: proszę o kontakt tel. w celu przesłania zestawienia

Termin wykonania : marzec 2009

Gwarancja – 36 miesięcy od daty końcowego odbioru.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 16.12.2008 na numer fax 032 251 10 88 lub adres e-mail przygotowanie@dombud.pl


W umowie na wykonanie stolarki PCV przewidziane są następujące zapisy:


1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości

przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu

gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek.”

2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.”


Ewentualne pytania prosimy kierować do niżej podpisanego - tel. 032 251 35 41 w. 161.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/9/B/2008 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikiem

-okna z PVC w kolorze białym

-profil 5-komorowy

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707 w ilości 33 szt.

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały, (szer. do ustalenia),z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-wszystkie okna na parterze wyposażone w rolety koloru białego

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich, na rolety przewidziano osobno przestrzeń ok. 19 cm

 

            Termin wykonania: budynek nr 2 - od 20.11.2008

                                        budynek nr 1.1, nr 1.2 – od 15.01.2009

                                       

            Okres gwarancji: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

           

           Ofertę prosimy przesłać do dnia 08.10.2008 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/8/B/2008 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

  Dot.:  okna PVC – budowa oś. budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
przy ul. Koszykowej w Katowicach (TELBUD)

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikiem

-okna z PVC w kolorze białym

-profil 5-komorowy

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały, (szer. do ustalenia),
z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-wszystkie okna wyposażone w rolety koloru białego

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich, na rolety przewidziano osobno przestrzeń ok. 20 cm

 

            Termin wykonania: budynek nr 1 - od 08.09.2008 do 12.09.br

                                        budynek nr 4 – od 22.09.2008 do 26.09.br

                                        budynek nr 2 – od 27.10.br do 31.10.br

                                        budynek nr 3 – od 10.11.br do 18.11.br

            Okres gwarancji: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

           

            Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.08.2008 na nr fax. (032) 251-10-88 lub
e-mailem
przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.     „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513 513, 2 513 541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/7/BR/2008 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę
i montaż stolarki okiennej PVC w kolorze białym zgodnie z załącznikiem.

-okna profil min. 4 komorowy o współczynniku przenikania ciepła Ukmax <1,5W/m2K 
i szkleniu szybami zespolonymi o współczynniku U=1,1W/m2K - infiltracji powietrza zewn. w celu zapewnienia poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej (min.0,3m3/h)

-okucia obwiedniowe z funkcją uchylno-rozwieralną z opcją rozszczelnienia okna

-w każdym pomieszczeniu mieszkalnym w oknie nawietrzak higrosterowalny (OB1-8szt.,O2-71szt.,O1-64szt.,O3-1szt.,O5-3szt.,O7*-4szt.)

-na parterze okna i drzwi balkonowe wyposażone w żaluzje antywłamaniowe w kol. RAL 9001 z mechanizmem zapobiegającym podnoszeniu o wym. 150x150cm-15szt., 120x150cm-7szt., 120x120cm-2szt., 90x90cm-8szt.,90x235cm-13szt., 150x235-8szt.

-parapety zew. z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kol. RAL 8017, szer. ok.22cm

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich

-okna wyposażone w profil podparapetowy

-wszystkie okna i drzwi balkonowe ofoliowane

Ofertę prosimy przesłać do dn. 21.07.2008 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie
i uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/6/B/2008 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstwienie oferty na dostawę i montaż stolarki PVC zgodnie ze specyfikacją:

-profil 5 komorowy

-kolor stolarki od zewnątrz złoty dąb, od wewnątrz biały

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-okna z oznaczeniem N wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-parapety zew. z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze stolarki okiennej, szer. ok. 25cm

z zatyczkami

-okna montowane w gotowych otworach, na rolety przewidziano przestrzeń ok. 20cm

-wszystkie okna ofoliowane

-wszystkie okna wyposażone w rolety zewn. w kolorze złoty dąb z wyjątkiem okien: O4-w budynkach nr 4,5,6,7 oraz okien O1A i O1A* w budynku typ "A"

-okna O2 w budynku typ "A" nieotwieralne

-okna O3 w budynkach nr 4,5,6,7 nieotwieralne

Ofertę prosimy przesłać do dnia 11.06.2008 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl Osoba do kontaktu: Beata Rybska - Dział Przygotowania Produkcji tel. (032) 251-43-32 wew. 161. Bardzo proszę o kontakt w celu przesłania zestawienia stolarki.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/5/B/2008 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: okna PVC – Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Chorzowie przy

         ul. Truchana 49

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikiem

-okna z PVC – zewnętrzna strona okien (O1,O2,O3,O3A,O4,O5,O6,O7) w okleinie koloru RAL 7016 (Anthrazitgrau RENOLIT nr 701 605); okna O2* i O7* w kolorze białym

-profil 5-komorowy

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4+16+4)

-okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707 w ilości 14 szt.

-należy przewidzieć montaż okien O4-9szt. w warstwie izolacji termicznej (ściana trójwarstwowa) z zastosowaniem kołnierzy paroprzepuszczalnych i paroszczelnych

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, szer. ok. 22 cm, z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-okna parterowe wyposażone w rolety w kolorze RAL 7016

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich

 

                Termin wykonania: od 14.07.2008 do 18.07.2008

                Ofertę prosimy przesłać do dnia 20.06.2008 na nr fax. (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.     „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513 513, 2 513 541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/4/B/2008 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu:

-okna i drzwi balkonowe z PVC w kolorze białym

-profil 5-komorowy

-szklenie szybami zespolonymi o wsp. U=1,1W/m2K

-zaznaczone w zestawieniu okna O2 wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały,szer. ok. 25 cm, z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

-drzwi balkonowe wyposażone w stopnik z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały,

szer. ok. 20cm, z zatyczkami

 

            Termin rozpoczęcia montażu: od 12.06.2008 pozostałe terminy należy uzgodnić z Kier. budowy

           

            Okres gwarancji: 72 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

            Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.04.2008 na nr fax. (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie i uzgodnień z Kier. Budowy.

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad
i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513 513, 2 513 541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

                                                                                             

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/2/B/2008 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: okna PVC – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy

          ul.Szpaków 11 w Sosnowcu na potrzeby „Domu Lekarza-Seniora”

 

          Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC zgodnie z załączonym zestawieniem i wg opisu:

-okna i drzwi balkonowe z PVC w kolorze białym

-profil min.3-komorowy

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-okna O1 wyposażone w nawiewniki ALEFS HYGRO 7/40 (24 szt. w oknie lewym i 26 szt. w oknie prawym)

-okna O5 wyposażone w 1 szt. ( w oknie lewym)w nawiewnik ALEFS HYGRO 7/40

-okna O6 wyposażone w 2 szt. (w oknie lewym) w nawiewnik ALEFS HYGRO 7/40

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej szer. ok. 25 cm, z zatyczkami

-okna wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwarcie ich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (klamki na wys. 1m nad poziomem posadzki)

-wszystkie okna i drzwi ofoliowane

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

-drzwi balkonowe wyposażone w stopnik z blachy cynkowo-tytanowej, z zatyczkami, ruchomy słupek

                Termin zakończenia montażu: 15.05.2008. PILNA WYCENA!                            

            Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

            Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.04.2008 na nr fax. (032) 251-10-88 lub
e-mailem
przygotowanie@dombud.pl

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.     „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513 513, 2 513 541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska

                                                                                             

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/1/B/2008 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna i drzwi balkonowe z PVC w kolorze białym

-profil min. 3-komorowy z wysokoudarowego PVC wzmocniony kształtownikiem ze stali ocynkowanej

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K i izolacyjności akustycznej Rw 40 dB (prosimy również o przedstawienie oferty okien szklonych zestawem szyb 4/16/4)

-zaznaczone w zestawieniu okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zew. z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kol. biały szer. ok. 25cm, z zatyczkami

-szkło bezpieczne w oknach: seg.A-016, OK1; seg.B-OK2a, OK2b; seg.C-O16,OK1

-wszystkie okna i drzwi ofoliowane

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich

-drzwi balkonowe wyposażone w stopnik z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kol. biały szer. ok.25 cm, z zatyczkami, ruchomy słupek

Okres gwarancji: 72 miesiące od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 21.04.2008 na nr fax.(032) 251-10-88 lub e-mailem

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/3/B/2007 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przdstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-wymiary stolarki zgodnie z załącznikiem (rys. zostaną przesłane e-mailem! prosimy o podanie adresu)

-okna PVC w kolorze białym

-profil 5 komorowy

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K

-zaznaczone w zestawieniu okna "N' wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-okna wyposażone w profil parapetowy

-parapety zew.z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały, szer. ok.25cm
z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-okna wyposażone w rolety koloru białego

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich, na rolety przewidziano osobno przestrzeń ok. 20cm

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/2/B/2007

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki PVC w kolorze: od zewnątrz w strukturze drewna-buk, od wewnątrz białej-zgodnie
z załącznikiem.

-profil min. trzykomorowy z szarymi uszczelkami kauczukowymi,

-szklenie- szkło płaskie walcowane, szyby zespolone o wsp. U=1,1W/m2K,

-mikrowentylacja,

-zaczep antywyważeniowy (skrzydło RU),

-zatrzask antyprzeciągowy (szer. skrzydła RU do 550mm),

-płynna regulacja siły docisku skrzydła do ościeżnicy,

-zatrzask drzwi balkonowych,

-maskownica dolnego wrębu okuciowego,

-każdy komplet okienny wyposażony w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707,

-okna wyposażone w profil parapetowy; parapety zew. wykonane z blachy aluminiowej powlekanej w kol. okien z zatyczkami,

-rolety i kasety RKS,

-wszystkie okna ofoliowane,

-okna montowne w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich,

-drzwi balkonowe wyposażone w stopnik z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor aluminium szer. ok. 20cm z zatyczkami.

Proszę o przesłanie adresów korespndecyjnych e-mail w celu dostarczenia Państwu zestawienia stolarki okiennej na budynki A,B,C,D. Ofertę prosimy przesłać do dn. 30.11.2007 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie i uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/1/B/2007 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki PVC w kolorze białym zgodnie z załącznikiem.

-profil 4 komorowy z uszczelkami typu AD iMD

-szklenie- szkło białe, niskoemisyjne zespolone, szyby zespolone o wsp. U=1,1W/m2K

-tłumienie hałasu min.30 dB

-części okien, których parapet znajduje się na wys. mniejszej niż 0,85m od poziomu przylegającej podłogi zostaną wykonane jako nieotwieralne oraz wyposażone w szyby o podwyższonej wytrzymałości klasy min. P4

-w budynku nr 2 i 3 okna O1,O2,O3 wyposażone w szyby obustronnie wzmocnione; okno O7-szyba wzmocniona od wewnątrz (2szt. na budynek)

-w budynku nr 2 i 3: okna O4(4szt.), O5(56szt.), O6(12szt.), O7(4szt.) wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO EMM 707

-okna wyposażone w profil parapetowy; parapety zew. wykonane z blachy stalowej powlekanej, kol. biały RAL 9016, szer. ok. 20cm z zatyczkami

-wszystkie okna ofoliowane

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich

-drzwi balkonowe wyposażone w stopnik z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor aluminium szer. ok. 20cm z zatyczkami

Ofertę prosimy przesłać do dn. 22.11.2007 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie i uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Stolarka i konstrukcje aluminiowe wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Poszukujemy podwykonawców w zakresie wykonania, dostawy i montażu okien, drzwi (w tym przeciwpożarowych) oraz fasad aluminiowych.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Stolarka PCV

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Poszukujemy podwykonawców w zakresie wykonania, dostawy i montażu stolarki z PCV.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »