Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii ślusarskie

Elementy stalowe – Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) następujących elementów stalowych

- balustrady balkonowe – ocynkowane, malowane proszkowo (bud. 1 i 2) – ok. 250 mb

- portfenetry – ocynkowane, malowane proszkowo (bud. 2) – ok 10 mb.

- balustrady zewnetrzne – ocynkowane, malowane proszkowo (bud. 2) – ok. 6 mb

- balustrady klatki schodowej – malowane (bud. 1 i 2) – ok. 80 mb

- pochwytyy klatki schodowej – malowane (bud. 2) – ok. 10 mb

- krata w klatce schodowej – malowana (bud. 2) – ok. 3 m²

- bramki antypaniczne – malowane (bud. 1 i 2) – 4 szt.

- klamry wyłazowe – ocynkowane, malowane proszkowo (bud. 1 i 2) – 4 kpl. po 8 szt.

- daszki nad wejściami - – ocynkowane, malowane proszkowo, kryte poliwęglanem kanałowym grub. 16 mm

bud. 1 138x255 cm – 2 szt., bud. 2 150x255 cm – 2 szt.


Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb, 1 m², 1 szt.) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt). Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: https://rapidshare.com/files/458128222/CHORZOW_-_GRUNWALDZKA_11_LISTOPADA_-_elementy_stalowe.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968608

Termin realizacji:

- od 1.06.2011, następnie sukcesywnie, zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl do dnia 28.04.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe – Tarnowskie Góry, ul. Saperów wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

- balustrad balkonowych B1, B2, B3 – ok. 420 mb

- portfenetrów – ok 30 mb.

Balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 8017,

wypełnione płytami HPL grub. 8 mm (balustrady balkonowe) i płytami akrylowymi 8 mm (portfenetry).

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb) za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Proszę również o podanie cen balustrad bez malowania proszkowego (tylko ocynk).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: https://rapidshare.com/files/457362486/Balustrady_zewnetrzne.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655866

Termin realizacji:

- od zaraz (portfenetry), następnie sukcesywnie, zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru robót


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl do dnia 20.04.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady klatki schodowej i obudowy grzejników – Przedszkole, Jastrzębie Zdrój wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

- balustrad schodowych ze stali nierdzewnej (rys. A/40, A/41, A/42 – Elem. A - E)

– ok. 17 mb

- pochwytów schodowych ze stali nierdzewnej (rys. A/40, A/41, A/42 – Elem. F - J)

– ok. 26 mb

- elementu K (rys. A/40, A/41, A/42) ze stali nierdzewnej przeszklonego szkłem

bezpiecznym kolorowym - 3,5 m²

- obudów grzejników z blachy perforowanej, ocynkowanych i malowanych proszkowo

(rys. A/63) - 6 szt. - ok. 12 mb


Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/457036024/Balustrady__obudowy.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655866

Termin realizacji:

- od 28.04.2011, zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 7219200,

do dnia 15.04.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Chorzów ul. Sztygarska - balustrady

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

- balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej w ilosci ok. 190 mb

- balustrady schodowej zewnętrznej ze stali nierdzewnej

- pochwytów klatki schodowej ze stali nierdzewnej w ilosci ok. 43 mb

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną:

do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/455809251/Chorzow_Sztygarska_-_balustrady.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Jerzy Klaja, tel. 608 303315

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2011

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 11.04.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe – Kraków, ul. Łokietka

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad:

Budynek jednorodzinny

- balustrady zewnętrzne (rys. C-15) – ok. 90 mb

Budynki wielorodzinne

- balustrady zewnętrzne (rys. AB-32,33,34) – ok 470 mb.

- balustrady wewnętrzne (rys. AB-35) – ok. 60 mb

- siatki zabezpieczające mury oporowe (rys. AB-36) – ok. 40 mb

- balustrady zewnętrzne pochylni dla niepełnosprawnych (rys. B-37, B-38) – ok. 60 mb


Balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7038

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/451681982/Balustrady.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608586808

Termin realizacji:

- od 1.04.2011, zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru robót


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 16.03.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w Zawierciu przy ul. Porębsk

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dotyczy: budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w Zawierciu przy ul. Porębskiej.

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad balkonów i klatek schodowych.

Balustrady balkonowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7036, w ilości ok. 248 mb.

Balustrady schodowe ze stali, malowane olejnie, w ilości ok. 100 mb

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (1 mb) za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/436825999/BALUSTRADY_ZAWIERCIE.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:
Łukasz Bogacz, tel. 600 838526.

Termin realizacji: marzec – kwiecień 2011 r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 20.12.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

Robert Bakonyi
P.B. „DOMBUD” S.A.
Zakład Konstrukcji Stalowych
tel. 032 203 64 05
tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ACH/1321/2010

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż ogrodzenia z siatki stalowej przy pomieszczeniu rowerowni na inwestycji Budowa Biblioteki w Oświęcimiu przy ul. Nojego wg opisu:

- kolorystyka RAL 7012

- wymiary siatki: So 5660 mm (łącznie z drzwiami); Ho 2620 mm;

- drzwi z zamkiem o wymiarach 1200x2100 mm  

     Termin realizacji: od 02.11.2010 do 10.11.2010 

          Oferty wszystkich zainteresowanych Kontrahentów prosimy przesłać do dnia 22.10.2010 na nr fax. 32 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl  (szczegółowy załącznik możliwy do przesłania mailem). W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą prowadzącą Anna Chojkowska nr tel. 32 251 35 13 w. 160

W umowie na wykonanie w/w robót przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

        

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Chrzanów, ul. Szpitalna - Zespół zabudowy mieszklanej wielorodzinnej

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad balkonów i tarasów.

Balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 8017, wypełnione płytami HPL Kronoplan Color D-6158-D (wypełnienie nalezy wykonać na zakończenie budowy)

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/414897365/Balustrady_Chrzanow_Szpitalna.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314989

Termin realizacji:

- budynki D1, D2 – połowa wrzesnia 2010 r.

- budynki B, C, S4-10 – sukcesywnie do maja 2011 r., zgodnie z postepem robót budowlanych i ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 27.08.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Elementy stalowe - Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie (dostawa i montaż) następujących elementów stalowych: - balustrady balkonowe ze stali ocynkowanej z wypełnieniem pionowym (mb) - balustrady balkonowe ze stali ocynkowanej z wypełnieniem poziomym (mb) - pochwyty stalowe balustrady balkonowej ze stali ocynkowanej (mb) - przegrody balkonowe ze stali ocynk. z wypełnieniem ze sklejki wodoodpornej 18 mm (m²) - balustrady schodowe ze stali malowanej z pochwytem drewnianym (mb) - pochwyty drewniane balustrady schodowej (mb) - balustrady schodów zewnętrznych (dziedziniec i pom. techn.) ze stali ocynkowanej (mb) - kraty okienne ze stali ocynkowanej (szt. lub m²) - drabiny dachowe ze stali ocynkowanej (szt. lub mb) - odbojnice śmietnika ze stali ocynkowanej (mb). Prosimy o podanie cen jednostkowych za poszczególny rodzaj elementów j.w. Podane ceny jednostkowe muszą obejmować: materiał, robociznę, sprzęt i materiały pomocnicze. Termin realizacji: etapami: do 30.06., 31.07., 31.08.2010. Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót, w tym:- 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora- 30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:Krzysztof Wojewodzic, tel. kom.: 0 606 418 955. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do pobrania z internetu: http://rapidshare.com/files/391509694/ELEMENTY_STALOWE_-_Katowice_Bohaterow_Monte_Casino.zip.html Ofertę proszę przesłać na nr fax. 032 203 00 11 lub e-mail : zks@dombud do dnia 1.06.2010. Robert Bakonyi P.B. „DOMBUD” S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych tel. 032 203 64 05 tel. kom. 600 929 952
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Nawiązemy współpracę z Firmami podykonawczymi na terenie Śląska i Małopolski.

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Nawiązemy współpracę z Firmami podykonawczymi na terenie Śląska i Małopolski. W zakresie robót ślusarskich, tzn. dostawę i montaż balustrad, zadaszeń, krat i innych elementów metalowych.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »