Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii drogowe i zieleń

ZP/BR/2/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przesadzeń 13 szt. drzew liściastych (śliwa wiśniowa o. Pisarda) o obwodach pni od 30cm do 43cm w pasie ok. 200m. 

Termin przesadzenia drzew: ok. 14.03. 2011. Ofertę prosimy przesłać do dn. 24.02.2011 na nr fax (032) 721-92-00 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. Budowy.

       Uwagi dot. umowy:
      
Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/117/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie robót drogowych (R+M+S) na w/w obiekcie wg dokumentacji technicznej, specyfikacji. Prosimy o podanie cen jednostkowych w dwóch wariantach (kostka BEHATON lub COLORMIX VIA CASTELLO) oraz warunków handlowych. Ceny powinny uwzględniać koszty zajęcie pasa drogowego, badań zagęszczenia podbudowy. Geodezja po stronie Zamawiającego.

Zakres robót do realizacji:

1.      Droga i miejsca parkingowe – ok. 900 m2.

 • korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie
 • geotkanina TERRALYS-LF-46/46
 • warstwa odcinająca z piasku gr. 25 cm
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31-63 mm gr. 20 cm
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 16 cm
 • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
 • kostka betonowa „BEHATON”  w kolorze szarym  gr. 8 cm lub COLORMIX VIA CASTELLO niefazowana w kolorze pastello lub jesieni gr. 7 cm
 • linie segregacyjne w kolorze czarnym dotyczy kostki BEHATON lub w kolorze kasztanowym dotyczy kostki COLORMIX VIA CASTELLO

2.      Chodniki – ok. 1000 m2.

 • korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie
 • geotkanina TERRALYS LF 46/46
 • warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 15 cm
 • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
 • kostka betonowa „PROSTOKĄTNA”  w kolorze szarym  gr. 8 cm lub COLORMIX VIA CASTELLO niefazowana w kolorze pastello lub jesieni gr. 7 cm

3.      Krawężniki betonowe 15 x 30 cm oraz krawężniki najazdowe 15 x 22 cm w kolorze szarym na ławie betonowej C 20/25 – ok. 298 mb.

4.      Obrzeża betonowe 8 x 25 cm w kolorze szarym na ławie betonowej – ok. 220 mb.

5.      Odwodnienie liniowe „HAURATON” na ławie betonowej C 20/20/5 – ok. 26 mb.

6.      Sączek z rur PVC fi 100 mm przysypanych żwirem lub pospółką – 90 mb.

7.      Obróbka  studni i wpustów ulicznych w kolorze czarnym dotyczy kostki BEHATON lub w kolorze kasztanowym dotyczy kostki COLORMIX VIA CASTELLO.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, specyfikację – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IVp., pok. 401 lub do pobrania z linku:

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie dotyczącej zakresu prac do wykonania prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. kom. 600 851 648.

Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty odbiory końcowego przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5%.

Termin składania ofert: do 08.03.2011r.

Terminy rozpoczęcia : 19/20 tydzień 2011r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań prosimy o kontakt z niżej podpisanym, Dział Przygotowania Produkcji, tel. kom. 728 314 974, 32/72 19 181 lub przygotowanie@dombud.pl.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:

fax.: 32/72 19 200,

mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/1/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

         PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów (opis w załącznikach do indywidualnego przesłania dla zainteresowanych) z palikowaniem (wys. kołków min. 1,5m) wraz z roczną pielęgnacją w Oświęcimiu przy ul. Nojego.

 • drzewa (18 szt.) – spośród drzew z zestawienia 6st. to drzewa 5 letnie lub o obwodach pni min. 14cm (z zakrytym systemem korzeniowym oraz ukształtowanym pniem i koroną)

 • krzewy (100 szt.)


          Termin wykonania nasadzeń
od 30.03.2011; Ofertę prosimy przesłać do dn. 23.02.2011na nr fax (032) 721-92-00 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst. pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/WD/01/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót drogowych na w/w obiekcie (R+M+S).

Orientacyjny zakres robót do wykonania:

1. Jezdnia – ok. 702 m2

- korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie, alternatywnie bez korytowania lub nasypów

- warstwa wzmacniająca z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm – gr. 29 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm – gr. 15 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 – gr. 3 cm

- kostka brukowa typu „HOLLAND” 10x20x8 cm – koloru jasnoszarego

2. Stanowiska postojowe i jezdnia CP-J – ok. 590 m2

- korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie, alternatywnie bez korytowania lub nasypów

- warstwa wzmacniająca z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm – gr. 29 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm – gr. 15 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 – gr. 3 cm

- kostka brukowa typu „HOLLAND” 10x20x8 cm – koloru ciemnoszarego

3. Chodnik – ok. 894 m2

- korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie, alternatywnie bez korytowania lub nasypów

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm – gr. 15 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 – 3 cm

- kostka brukowa „HOLLAND” 10x20x8 cm – koloru ciemnoszarego

4. Plac zabaw – ok. 123 m2

- korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie, alternatywnie bez korytowania lub nasypów

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm – gr. 19 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 – 3 cm

- nawierzchnia z płyt elastycznych 50x50x4 cm (zielona)

5. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej – ok. 440 mb

6. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej – ok. 852 mb

7. Nasypy (dowóz gruntu, formowanie i zagęszczenie) – ok. 200 m3

8. Opaska żwirowa 50 cm szer. x 20 cm gr. - ok. 140 m2

9. Trawniki i zieleńce (dostawa humusu gr. 25 cm, plantowanie, wysianie trawy, pielęgnacja) – ok. 2019 m2

Prosimy o podanie cen jednostkowych /w 2 wariantach, tj. z korytowaniem i bez korytowania/, propozycji warunków handlowych i terminu wykonania.

Wymagany okres gwarancji: 5lat.

Kaucja gwarancyjna: 5%.

Termin realizacji: rozpoczęcie prac od 21.03.2011r.

Termin złożenia oferty: do 23.02.2011r.

Dokumentacja i specyfikacja tech. do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., Katowice, ul. Drzymały 15.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648.


W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji: Wojciech Domin: 606 106 042, (32) 721 91 07 fax: (32) 721 92 00.
e-mail: w.domin@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/101/2011

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowy budynku Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej 148.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie robót drogowych (R+M+S) na w/w obiekcie wg dokumentacji technicznej, specyfikacji. Prosimy o podanie cen jednostkowych.

Zakres robót do realizacji:

1.      Droga – ok. 485 m2.

     korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie

     warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31-63 mm gr. 15 cm

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 8 cm

     podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

     kostka betonowa „STARE MIASTO”  o wymiarach 7,4x14,8x8cm, 14,8x14,8x8cm i 22,2x15,8x8cm w kolorze szarym gr. 8 cm

2.      Chodnik, placyki kołowe, śmietnik – ok. 400 m2.

     korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie

     warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 15 cm

     podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

     kostka betonowa „STARE MIASTO”  o wymiarach 7,4x14,8x8cm, 14,8x14,8x8cm i 22,2x15,8x8cm w kolorze szara-gabro gr. 6 cm

3.      Miejsca parkingowe – ok. 15 m2.

     korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie

     warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31-63 mm gr. 15 cm

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 8 cm

     podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

     kostka betonowa „STARE MIASTO”  o wymiarach 7,4x14,8x8cm, 14,8x14,8x8cm i 22,2x15,8x8cm w kolorze grafitowym gr. 8 cm

4.      Nawierzchnia żwirowa (wjazd na plac zabaw oraz placyki kołowe) – ok. 95 m2.

     korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 15 cm

5.      Opaska wokół budynku – ok. 50 m2.

     korytowanie na odkład lub nasypy z gruntu znajdującego się na budowie

     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 mm gr. 8 cm

     agrowłóknina

     żwir płukany gr. 7 cm

6.      Krawężniki betonowe 15 x 30 cm oraz najazdowe 15 x 22 cm w kolorze szarym na ławie betonowej – ok. 210 mb.

7.      Obrzeża betonowe 6 x 20 cm w kolorze szarym na ławie betonowej– ok. 245 mb.

8.      Palisada betonowa ø 11x250 mm np. Minipalisada Meander w kolorze szarym.

9.      Obróbka  studni i wpustów ulicznych z kostki betonowej „STARE MIASTO” w kolorze grafitowym.

10. Rozbiórka asfaltu gr. 5 cm oraz podbudowy gr. 15 cm wraz z utylizacją – ok. 100 m2.

11.  Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania wraz z utylizacją.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, specyfikację – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IVp., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://rapidshare.com/files/447865236/Drogi_-_Jastrzae_bie.zip.

Termin składania ofert: do 01.03.2011r.

Terminy rozpoczęcia : 17/18 tydzień 2011r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań prosimy o kontakt z niżej podpisanym, Dział Przygotowania Produkcji.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:

fax.: 32/72 19 200,

mail: przygotowanie@dombud.pl.

                                              
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/5/2010

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę 25 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Saperów (zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry) kolidujących z planowaną inwestycją. Wycinka drzew wraz z karczowaniem, wywózką i utylizacją wg specyfikacji: 2 szt. drzew gat. dąb czerwony o obw. ok. 71cm; 17 szt. gat. topola kanadyjska o obw. od 86 do 213cm; 1 szt. robinia akacjowa o obw. 27+44+40 cm; 1 szt. wierzba iwa o obw. 38+47+32+41+32+35 cm; 4 szt. jarząb pospolity o obw. od 42 do 70 cm;

        Termin usunięcia drzew: ok 13.10. 2010. Ofertę prosimy przesłać do dn. 05.10.2010 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do wycinania drzew należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. Budowy.

Uwagi: Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2010

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
              PB DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i wykonanie trawnika z rolki w ilości ok. 1300 m² (z możliwością powiększenia ilości m² terenu) na osiedlu Górki Małobądzkie w Będzinie. Trawa po wykonaniu winna być właściwie zabezpieczona i systematycznie podlewana. Teren będzie zniwelowany ale może wystąpić miejscami konieczność uzupełnienia ziemią.

Termin wykonania: od 01.09.2010 do 15.09.2010. Ofertę prosimy przesłać do dn. 13.08.2010 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do wykonania trawnika należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst. pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/3/2010

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
              PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów (opis w załącznikach do indywidualnego przesłania dla zainteresowanych) wraz z roczną pielęgnacją na osiedlu w Rudzie Śląskiej przy ul. Cynkowej. Wymiary dołów sadzenia tj. średnica i głębokość wynoszą dla:
 • drzew (16 szt.) – 0,7mx0,7m

 • krzewów iglastych (346 szt.) i liściastych (2800 szt.) – 0,5mx0,5m lub 0,3mx0,3m w zależności od wielkości i gat. mat. szkółkarskiego;

Uzupełnieniem zieleni będzie trawnik dywanowy. Preferowany skład gatunkowy mieszanki nasion traw wg załącznika (do przesłania)

Termin wykonania zieleni od 20.09.br; humusowanie wraz z wykonaniem trawnika od 23.08.br. Ofertę prosimy przesłać do dn. 12.08.2010 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst. pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/2/2010

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
        PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę 57 szt. drzew w wieku powyżej 5 lat i 380 m2 krzewów (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żory) rosnących na gruntach gminy Jastrzębie Zdrój w pasach drogowych ulic Cieszyńskiej, Pszczńskiej i Zamkowej. Wycinka drzew i krzewów wraz z wywózką. Przy ul. Zamkowej pnie drzew rosną na ostrej skarpie, są pochylone i kolidują z wykonaniem wykopów pod kanalizację.

Termin usunięcia drzew: 20.07. 2010. Ofertę prosimy przesłać do dn. 16.07.2010 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do wycinania drzew należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. Budowy.

Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/1/2010

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
        PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie 6szt.drzew zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją, pierwszym koszeniem trawy i podlewaniem na osiedlu w Katowicach przy ul. Smugowa. Drzewa powinny mieć dobrze ukształtowane sadzonki z bryłą korzeniową, minimum 5 letnie, wysokość sadzonki nie mniej niż 1,8m, obwód pnia min. 12cm. Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zieleń po nasadzeniu winna być właściwie zabezpieczona i systematycznie podlewana. Należy również przygotować podłoże i wykonać trawnik z rolki w ilości ok. 1500m² Nasadzenia drzew w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy. Teren będzie zniwelowany ale może wystąpić miejscami konieczność uzupełnienia ziemią.
Rodzaje drzew ozdobnych (do wyboru przez Zamawiającego):
 • Lipa drobnolistna – 1szt.

 • Jabłoń purpurowa – 1szt.

 • Jabłoń japońska – 1szt.

 • Śliwa wiśniowa odm. purpurowa – 1szt.

 • Migdał trójklapowy – 1szt.

 • Jarząb szwedzki – 1szt.

 • Świerk srebrny – 1szt.

 • Choinka kanadyjska – 1szt. (lub inne o nie mniejszych walorach przyrodniczych)

       Termin wykonania zieleni od 30.04.2010 do 25.05.2010 (najpóźniej!) Ofertę prosimy przesłać do dn. 06.04.2010 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Zapis w umowie:
Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst. pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/5/BR/2009

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

           PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją na osiedlu w Chorzowie przy ul. Niedurnego. Średni obwód pni drzew od 14 do 16 cm

Zestawienie materiału roślinnego:

 1. Śliwa purpurowa - 2 szt.

 2. Jabłoń ozdobna - 3 szt.

 3. Lipa drobnolistna - 1 szt.

             Termin wykonania nasadzeń do 30.10. br. Ofertę prosimy przesłać do dn. 15.10.2009 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2009

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
   PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykarczowanie 68 szt. drzew z terenu nieruchomości Izby Celnej w Katowicach przy ul. Słonecznej 34. Wycinka wraz z wywózką zawiera 52 szt. drzew gat. topola czarna odm. włoska (osiągających wys. do ok. 30m); 7 szt. topól mieszanców; 6 szt. gat. klon polspolity i 3 szt. gat. lipa drobnolistna. Stan zdrowotny drzew oceniono jako dostateczny.

Termin usunięcia drzew: od 05.10. 2009 do końca roku 2009. Ofertę prosimy przesłać do dn. 30.09.2009 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do karczowania należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/3/BR/2009

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
     PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją i pierwszym koszeniem trawy na osiedlu w Katowicach przy ul. Sportowa i Dębowa. Zaproponowana dendroflora złożona jest głównie ze średnio wysokich – od 6m do 10m drzew iglastych i liściastych oraz krzewów średnio wysokich, osiągających wzrost do 1m oraz z niskich, z grupy krzewów rabatowych i obwódkowych. Wymiary dołów sadzenia tj. średnica i głębokość wynoszą dla:
 • drzew liściastych i iglastych – 0,5mx0,5m

 • krzewów iglastych – 0,5mx0,5m

 • krzewów liściastych – 0,3mx0,3m

Do nasadzeń drzew iglastych i liściastych uznano za celowe użycie sadzonek wyprodukowanych w pojemnikach o wielkości min. 18l. Uzupełnieniem zieleni będzie trawnik dywanowy. Preferowany skład gatunkowy mieszanki nasion traw powinien stanowić:

 • kostrzewę czerwoną rozłogową – Festuca rubra genuina - 30%

 • kostrzewę owczą – Festuca ovina – 30%

 • wiechlinę łąkową – Poa pratensis – 25%

 • żywicę trwałą – Lolium perenne – 15%

Zestawienie materiału roślinnego:

 1. drzewa iglaste – Sosna żółta (Pinus ponderosa) – 6szt.

 2. drzewa liściaste – Brzoza brodawkowata odm. „Purpurea” - Betula verruosa „Purpurea”-6szt.

             Brzoza pożytecznaodm. „Doorenbos” - Betula utilis „Doorebos” - 12szt.

             Jesion pensylwański odm. „Crispa” - Fraxinus pennsylvanica „Crispa” - 7szt.

             Jesion wyniosły – Fraxinus Excelsior – 14szt.

             Klon pospolity odm. „Royal Red” - Acer platanoides „Royal Red” - 8szt.

             Robinia Małgorzaty odm. „Casque Rouge” - Robinia margaretta „Casque Rouge” - 8szt.

 1. krzewy iglaste – Jałowiec sabiński odm. „Variegata” - Juniperus sabina „Variegata” - 138szt.

 2. krzewy liściaste – Krzewuszka odm. „Bristol Ruby” - Weigela „Bristol Ruby” - 13szt.

             Krzewuszka odm. „Candida” - Weigela „Candida” - 13szt.

             Krzewuszka odm. „Eva Rathke” - Weigela „Eva Rathke” - 12szt.

             Krzewuszka cudowna odm. „Nana Pururea” - Weigela florida „Nana Puurpurea” - 12szt.

             Ligustr okrągłolistny odm. „Aureum” - Ligustrum ovalifolium „Aureum” - 160szt.

             Pięciornik krzewiasty odm. „Red Ace” - Potentilla fruticosa „Red Ace” - 147szt.

             Tawuła gęstokwiatowa – Spiraea densiflora – 36szt.

             Tawuła japońska odm. „Genpei” - Spiraea japonica „Genpei” - 28szt.

             Tawuła japońska odm. „Goldflame” - Spiraea japonica „Goldflame” - 48szt.

             Tawuła japońska odm. „Japaness Dwarf” - Spiraea japonica „Japaness Dwarf” - 102szt.

             Tawuła japońska odm. „Little Princess” - Spiraea japonica „Little Princess” - 68szt

Termin wykonania zieleni od 01.09 do 30.09. Ofertę prosimy przesłać do dn. 22.07.2009 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego. Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst.  pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/2/BR/2009

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
    PB DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę z nasadzeniem drzew oraz krzewów zgodnie z opisem wraz z roczną pielęgnacją:

-Klon Pospolity – 4szt.

-Dąb Czerwony – 4szt.

-Sumak Octowiec – 8szt.

-Jarząb Szwedzki – 16szt.

-Berberys Karłowy Czerwony – 119szt.

-Irga Dammera – 73szt.

-Pigwowiec Japoński – 87szt.

-Forsycja Pośrednia – 40szt.

-Tawuła Białokwiatowa – 17szt.

-Tawuła Karłowa Pruchonicka – 26szt.

-Jałowiec Tamaryszkowy – 44szt.

-Świerk Biały forma stożkowa – 7szt.

-Cis Japoński – 24szt.

-Aster Niski – 22szt.

-Ubiorek Wiecznie Zielony – 32szt.

-Kosaciec Syberyjski – 62szt.

Dołki pod drzewa o wymiarach 0,7x,7m oraz krzewy o wym. 0,5x0,5m zaprawiać ziemią urodzajną w całości. Sadzić należy materiał roślinny dobrze rozwinięty, dorodny. Sadzonki drzew liściastych z ukształtowaną koroną. Krzewy po posadzeniu należy tak podciąć by mogły rozgałęzić się od dołu. Wolne przestrzenie do czasu rozrośnięcia się roślin wyłożyć korą.

Ofertę prosimy przesłać do dn. 29.05.2009 na nr fax (032) 251-10-88 lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl. Osoba do kontaktu – Beata Rybska

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy dokonać dokładnych uzgodnień z Kier. budowy.

Wierzytelności nie podlegają cesji. Kaucja gwarancyjna: 5%-wartość robót potrącona z faktury; 70% wart. kaucji-zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podst. pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/1/BR/2009

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę i wykonanie nasadzeń na inwestycję w Krakowie w bud.D Złocień zgodnie z opisem:

-ligustr pospolity - 800szt.;

-jałowiec chiński - 3szt.;

-żylistek różowy - 9szt.

-jałowiec sabina tamaryszkowy - 3szt.

-jaśminiowiec panieński - 33szt.

-tawuła wczesna - 12szt.

-złotokap - 6szt.

-forsycja pośrednia - 6szt. 

W wycenie prosimy uwzględnić korę w ilości ok 0,5m3 i ziemię do zaprawy w ilości ok. 6m3. Proszę również wycenić roczną pielęgnację podanej roślinności.

    Termin realizacji: od 27.04.br do 30.04.br    

Dokładny termin realizacji należy uzgodnić z Kier. Budowy                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 22.04.2009 na nr fax. (032) 251-10-88 lub mailem przygotowanie@dombud.pl

 W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

 

             W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 2 513-513, 2 513-541, wew. 161. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/131/2009

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie (R+M+S) drogi wewnętrznej osiedlowej wraz z  parkingami oraz podejść do budynku na w/w obiekcie wg dokumentacji technicznej. Prosimy o podanie cen jednostkowych za poszczególne zakresy prac.

Zakres robót do realizacji:

1.       Wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki ”Behaton” koloru szarego gr. 8 cm; na podbudowie: podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm, kruszywo łamane gr. 10 cm (warstwa górna, frakcja 10-30 mm), kruszywo łamane gr. 20 cm (warstwa dolna, frakcja 40-80 mm), warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w tym roboty ziemne – korytowanie, wywóz z rozplantowaniem po terenie budowy, w ilości ok. 1350 m2. Proszę w wycenie uwzględnić także linię z kostki czerwonej rozgraniczającą chodnik od jezdni oraz wykonanie obwódki wokół studni w jezdni  z kostki w kolorze czerwonym.

2.       Wykonanie nawierzchni chodników i podejść do budynków z kostki ”Behaton” koloru czerwonego gr. 6 cm; na podbudowie: podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm, kruszywo łamane gr. 10 cm (warstwa górna, frakcja 10-30 mm), kruszywo łamane gr. 10 cm (warstwa dolna, frakcja 40-80 mm), warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w tym roboty ziemne – korytowanie, wywóz z rozplantowaniem po terenie budowy, w ilości ok.  70,0 m2.

3.       Wykonanie nawierzchni parkingów i placów gospodarczych z płytek ażurowych koloru szarego gr. 8 cm (wypełnione żwirkiem); na podbudowie: podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm, kruszywo łamane gr. 10 cm (warstwa górna, frakcja 10-30 mm), kruszywo łamane gr. 20 cm (warstwa dolna, frakcja 40-80 mm), warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm w tym roboty ziemne – korytowanie, wywóz z rozplantowaniem po terenie budowy, w ilości ok. 315,0 m2.

4.       Dostawa i ułożenie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej B 15 z oporami wraz z korytowaniem. (Beton towarowy dostarcza Wykonawca), w ilości ok. 450,0 mb.

5.       Dostawa i ułożenie obrzeży betonowych w kolorze szarym (8x30x100) na podsypce piaskowej - cementowej wraz z korytowaniem, w ilości ok. 60,0 mb.

6.       Obróbka  studni i wpustów ulicznych, w ilości 6 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2009r.

Terminy realizacji: od dnia 15.04.2009 do dnia 15.05.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt z niżej podpisanym, Dział Przygotowania Produkcji, tel. kom. 0728 314 974 lub 032/251 35 41 wew. 133. lub przygotowanie@dombud.pl.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: 

-      fax.: 032/251 10 88

-      e-mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Nawiążemy współpracę z firmami wykonującymi roboty brukarskie oraz zieleń

Kategoria: drogowe i zieleń
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »