Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii sieci gazowe

DA/ASz/461/2014 wyświetleń: 32

Kategoria: sieci gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – budynków byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu ul. 3-go Maja dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przełożenia gazociągu na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1. przekładka gazociągu niskiego ciśnienia fi100 na długości ok. 28m: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: przekładka na odcinku A-B zgodnie z dokumentacją, włączenia w istniejący gazociąg, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, odbiory, uzgodnienia, nadzór rejonowej gazowni, pozostałe nadzory branżowe, kompleksowe roboty ziemne (rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni – w miejscu istniejącej drogi wykonać podbudowę z kamienia,  wykopy, ewentualny przewiert pod schodami budynku nr 91, zasypanie z zagęszczeniem, ewentualne podsypki i obsypki piaskowe), likwidacja istniejącego gazociągu (przedmuchanie gazem obojętnym, zaślepienie), itp.

 

Uwaga:  

- należy złożyć ofertę w postaci kosztorysu;

- ofertę należy przygotować w dwóch wersjach: 1. Możliwe odcięcie gazu do budynku 91 na czas wykonywania przepięcia gazu. 2. Brak możliwości odcięcia dopływu gazu do budynku 91

Termin realizacji: kwiecień 2014 r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948

Termin złożenia oferty: 01.04.2014 r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 184, 602 138 486.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/233/2012 wyświetleń: 4

Kategoria: sieci gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gierałtowicach przy ul. Ogrodowej.

            P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej na obiekcie j.w.

Zakres robót:

instalacja gazowa: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafce kurka gazowego głównego w ogrodzeniu posesji (z dostawą szafki bez dostawy gazomierza i reduktora), prowadzenie rurociągu, zabudowa szafki SK z kurkiem odcinającym, roboty zakończyć na:
- wersja 1: przejściu przez ścianę budynku i zaślepieniu rury;
- wersja 2: wykonaniu podejścia pod kocioł wraz z jego podłączeniem;

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, roboty ziemne: pełna obsługa geodezyjna podczas wykonywania prac, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, wykopy wraz z zabezpieczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, odbiory robót zanikowych, nadzór i odbiory rejonowej gazowni, itp.

Uwaga: przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy; wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją;

Przewidywany termin realizacji robót:  maj 2012r.  

Termin złożenia oferty: 23.04.2012r.

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231;

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/49/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Grota Roweckiego.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej niskoprężnej dla inwestycji j.w.  

 

Szczegóły:

1.     Przebudowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej oraz zabudowa rezerwowego odcinka rury gazowej równolegle do istniejącego gazociągu: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją; w punktach 1 i 3 - włączenie w istniejący gazociąg niskiego ciśnienia Fi 150 z rur stalowych, odcinek w punktach 4 i 5 – zaślepić;  rury Fi 16 PE – ok. 28 m, itp.;


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu oraz opłaty) poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż rurociągów, włączenie w istniejący gazociąg, wszelkie niezbędne odbiory, badanie nieniszczące spoin, nadzory branżowe, próby, nadzór GSG, uruchomienia, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.
Uwaga: projekt organizacji ruchu po stronie Zamawiającego.

 

Uwaga I: Do przetargu mogą przystąpić firmy wpisanie w zestawienie firm uprawnionych do wykonywania sieci gazowych ze stali i PE na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy w Zabrzu – zgodnie z uzgodnieniem GSG.
Uwaga II: Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: marzec 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: 29.02.2012r.

Wymagana gwarancja: na wykonane roboty: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora; na użyte materiały i urządzenia: zgodnie z terminem gwarancji udzielonym przez producentów, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

 

Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »