Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii stolarka aluminiowa

PZ/60/G/2019 wyświetleń: 102

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Drabina szybowa - ewakuacyjna ok. 100 cm (3 szczeble) - 6 szt.
 2. Zaślepki do drabiny (kpl. 2 szt.) - 24 szt. (12 kpl.)
 3. Uchwyty mocujące regulowane (160mm-220mm) - 24 szt.      

       Drabiny proszę wycenić (jeżeli to możliwe) jako:

       Aluminiowe

       Stal czarna malowana proszkowo

      Ocynkowane

 • Miejsce dostawy -Żory, Armi Krajowej
 • Termin realizacji - Proszę zaproponować możliwie najszybszy.

        Prosimy o:

 • podanie ceny netto franco budowa
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji,
 • okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 02.11.2019r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Grzegorz Pieszczek
DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: g.pieszczek@dombud.pl
tel: 662272959

STOLARKA ALUMINIOWA wyświetleń: 138

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do przedstawienia kompleksowej oferty dotyczącej wyprodukowania, dostarczenia „loco” budowa i montażu stolarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej wg załączonego „zestawienia” oraz zgodnie z dokumentacji techniczną, STWiORB, SIWZ wraz z odpowiedziami Inwestora na zapytania oferentów z etapu postępowania przetargowego i szczegółowymi ustaleniami z Kierownictwem Budowy.Oferta ponadto powinna zawierać:okno z pozycji „O9” w ilości 1 sztuki proszę wycenić także jako PVC,komplet parapetów do okien zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7037 Termin realizacji: od 15 lipca 205 r.Termin złożenia oferty: 28.05.2015 r.W umowie przewidziane są zapisy:Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.2. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu na budowie w Siewierzu, przy ul. Długiej 2 lub wg załączonych załączników. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - pod numerem telefonu: 728 314 974.Ofertę kierować na poniższy adres mail.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/1150/2014 wyświetleń: 255

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych wg poniższego zakresu:


1. Rolety Vegas Classic, biała prowadnica, tkanina ED30 o gramaturze 175g/m2 w następujących ilościach:

- 112 szt. dla okien o wymiarach 1,00 x 2,25
- 8 szt. dla okien o wymiarach 1,80 x 2,25
- 8 szt. dla okien o wymiarach 1,00 x 1,15
- 52 szt. dla okien o wymiarach 1,10 x 2,25

2. Rolety Dekolux dla okien dachowych, w kolorze anoda, tkanina ED30 o gramaturze 175g/m2 w następujących ilościach:

- 51 szt. dla okien o wymiarach ramy okiennej 0,78 x 1,18

Ofertę proszę przedstawić w dwóch wariantach :

1. Dostawa ( M )
2. Dostawa + montaż ( M+R+S )

Okres
dostaw/montażu: listopad 2014.
Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na
wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez
Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.
W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .
Ofertę proszę przesłać na e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 8.10.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego , tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/PW/471/2014 wyświetleń: 42

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki aluminiowej ­- wykonanie, dostawę, montaż.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną oraz poniższego zestawienia, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. Terminy wykonania: 01.07.2014r.Termin złożenia oferty: 18.04.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk; tel. kom. 698 655 866. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrąszonych wad i usterek”.1.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł WójcickiBUDYNEK 1S1 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz z blokadą przy kącie 90 stopniS2 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz z blokadą przy kącie 90 stopniS3 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz, przeszklenie nad nad drzwiami wykonać jako EI60S4 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz, przeszklenie nad nad drzwiami wykonać jako EI60BUDYNEK 2S1 – wg dokumentacji technicznej + samozamykaczS2 - wg dokumentacji technicznej + samozamykaczS3 - wg dokumentacji technicznejS4 - wg dokumentacji technicznej + wyposażyć również w klamkę z kluczem okno pierwsze na poziomie +1,445,drugie na poziomach +4,335 oraz +7,225
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/PW/463/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki okiennej w wersji PVC lub ALUMINIUM ­- wykonanie, dostawę, montaż wg załączonego zestawienia stolarki.Wycena powinna zawierać następujące osobne ceny jednostkowe lub ryczałtowe:1.Okien wraz kompletnym osprzętem i montażem.2.Dostawa z montażem rolety RKS (komplet)3.Wykonania frezu pod nawiewnik.4.Nawiewnika ciśnieniowego o wydajności 5-29m3/h wraz z montażem.5.Parapetów zew. z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7040 (długość i szerokość parapetów- ustalenia z Kierownikiem Budowy) z zatyczkami (tylko dostawa).Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. Terminy wykonania: od 20 maja 2014r.Termin złożenia oferty: 04.04.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Krzysztof Nazaruk; tel. kom. 698 655 866. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.1.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/1028/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie systemowych ścianek działowych wg dokumentacji technicznej.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: luty 2013r. Termin złożenia oferty: 22.11.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Kompleksowe wykonanie i dostawa ślusarki aluminiowej - Tarnowskie Góry wyświetleń: 7

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Hali Sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (tj. dostawa oraz montaż wraz z robotami pomocniczymi i porządkowymi) ślusarki aluminiowej zgodnie z dokumentacją techniczną i w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna zostanie wysłana firmom, które wyślą zapytanie na maila b.radwanski@dombud.pl 

Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz /R+M+S/ Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: kompletny materiał (dostawę), robociznę (montaż), niezbędny sprzęt do wykonania prac.

Przewidywany termin realizacji: luty/marzec 2014

W umowie przewidziane są zapisy:
1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Michał BOBOROWSKI tel. kom.: 600 968 608.
Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl do dnia 31.10.2013. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 72-19-190 lub tel. kom. 539-920-741

Z poważaniem
Bartosz Radwański

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Fasada w Krakowie wyświetleń: 7

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

dot.: Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ulicy Ingardena 4 – Oleandry 6 w Krakowie


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie aluminiowej stolarki otworowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz fasad dla w/w realizacji. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (wykonanie, dostawa i montaż stolarki itp.) zgodnie z załączonym P.T. i opisem technicznym .

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub link do dokumentacji: http://sendfile.pl/56825/aluminium.zip.

Terminy rozpoczęcia: marzec 2014r.

Termin złożenia oferty: .27.09.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/531/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę oraz montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych ppoż o odporności EI30 w ilości 2szt. wg poniższej specyfikacji.- wymiar drzwi 1530x2100mm- światło przejścia po otwarciu dwóch skrzydeł drzwiowych o kąt 90st. - 120cm, po otwarciu skrzydła większego – 90cm- wyposażone w samozamykacz- szklenie szkłem EI30 wewnętrznym- kolor biały (w przypadku koloru „tańszego” konieczność wcześniejszej akceptacji)Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: wrzesień 2013r. Termin złożenia oferty: 05.09.2013r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/417/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę oraz montaż stolarki wg dokumentacji technicznej.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 27.08.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/97/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową wycenę stolarki okiennej wraz z tylko dostawą parapetów wg punktu nr 20 opisu technicznego dokumentacji i drzwiowej, fasad szklanych oraz zadaszeń szklanych nad wejściami. Oferta cenowe powinna uwzględniać: wykonanie, dostawę i montaż zgodnie z wszystkimi wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczny tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rysunki nr pw-19 (wycenić następujące pozycje: d-01 ÷ d-06, k-01, dA01 ÷ dA06, dA09 ÷ dA12, dA15, rA01, dB01 ÷ dB06, dB08, dB12 ÷ dB19, rB01, dC01 ÷ dC03, dC08 ÷ dC11, dC15, dC16, rC01); pw-20 (wycenić całość); pw-21, (wycenić całość za wyjątkiem pozycji owC-03); zestawienie fasad szklanych rysunki nr pw-22.1, pw-22 (z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych obróbek z blachy i membrany EPDM), zadaszeń szklanych rysunek nr dt-02 oraz rysunkami detali nr 03, 04, 05, 25, 26.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku:

 http://sendfile.pl/15796/ASP_Katowice_-_stolarka_alu_i_stalowa.zip

Terminy rozpoczęcia prac: wrzesień/październik 2013r. - dotyczy stolarki zew. drzwiowej i okiennej oraz fasad szklanych. Elementy wew. stolarki w późniejszych terminach.

Termin złożenia oferty: 05.07.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

  • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

  • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 3. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Kraków Józefińska wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie - II etap w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn:  Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej  poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie 


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie aluminiowej stolarki otworowej zewnętrznej dla w/w realizacji. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (wykonanie dostawa i montaż stolarki itp.) zgodnie z załączonym P.T. i wyciągiem z opisu technicznego i wytycznymi zawartyni w wyjaśnieniu dotyczącemu izolacyjności akustycznej stolarki.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 istnieje mozliwość przesłanie poczta elektroniczną.

Terminy rozpoczęcia: 35 tydzień 2013r.

Termin złożenia oferty: .01.07.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MP/608/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę wykonania, dostawy i montażu fasady i strefy wejściowej na przedmiotowej inwestycji wg dokumentacji (zgodnie z rysunkami A407, A408).

W strefie wejściowej należy przewidzieć zadaszenie nas wiatrołapem, napęd do rozsuwania drzwi, fotokomórki do drzwi oraz centrale (skrzynki) sterujące.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 407 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: maj 2013 r.

Termin złożenia oferty: do 23.04.2013 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartoszem Jacak; tel. kom. 728 314 997

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

Uwagi:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przedstawić dokumenty materiałowe do akceptacji kierownika budowy i inwestora,

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MP/490/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę wykonania, dostawy i montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wg dokumentacji i zestawienia:

1. Drzwi d6 wewnętrzne, EI60, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1200x2000 mm, kolor naturalny – drewna,wyposażone w samozamykacz i okucia dedykowane osobom niepełnosprawnym, szkło hartowane atestowane, ilość – 1 szt.

2. Drzwi d7 wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 900x2000mm, kolor szary, ilość – 10 szt

3. Drzwi d8 wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 900x2000mm, kolor szary, wyposażone w samozamykacz i otwór nawiewny o przekroju min. 0,022m2, ilość – 3 szt

4. Drzwi d9 wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 900x2000mm, kolor szary, wyposażone w otwór nawiewny o przekroju min. 0,022m2, ilość – 10 szt.

5. Drzwi d10 wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 900x2000mm, kolor szary, drzwi z atestem spożywczym, ilość – 7 szt

6. Drzwi d11 wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle 900x2000mm, kolor szary, drzwi z atestem spożywczym, szkło bezpieczne hartowane, ilość – 4 szt

7. Drzwi d12 wewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 900x2000mm, kolor szary, szkło bezpieczne hartowane, ilość – 1 szt.

8. Drzwi d13 wewnętrzne, jednoskrzydłowe wahadłowe, wymiar w świetle przejścia 1000x2000 mm, kolor w okleinie drewnopodobnej, szkło bezpieczne hartowane, drzwi z atestem spożywczym, ilość – 2 szt

9. Drzwi d20 wewnętrzne, EI30 jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 900x2000mm, kolor naturalny – drewna, wyposażone w samozamykacz, ilość – 1 szt.

10. Drzwi d21wewnętrzne, EI60 dwuskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1000+500x2000mm, kolor szary, wyposażone w samozamykacz, skrzydło krótsze z możliwością blokowania, izolacyjność akustyczna Rw 42dB, ilość – 2 szt,

11. Drzwi d22 wewnętrze dwuskrzydłowe, wymiar w świetle 1000+500 x 2000 mm, kolor naturalny – drewna, izolacja akustyczna Rw 42 dB, skrzydło krótsze z możliwością blokowania, ilość – 2 szt.

12. Drzwi d23 wewnętrzne, dwuskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1200+400x2000mm, kolor szary, skrzydło krótsze z możliwością blokowania, szkło bezpieczne hartowane, ilość – 1 szt.

13. Drzwi dymoszczelne S30 typ1, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1200+400x2000mm, kolor naturalny – drewna, szkło bezpieczne hartowane, ilość – 5 szt.

14. Drzwi dymoszczelne S30 typ2, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1000+400x2000mm, kolor naturalny – drewna, szkło bezpieczne hartowane, ilość – 6 szt

15. Drzwi DZ1 zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1200x2000mm, naświetle wysokości 500mm, kolor szary RAL7016 lub analogiczny do GALEAN ANTRACYT, wyposażone w samozamykacz i okucia antypaniczne, ilość – 5 szt

16. Drzwi DZ2 zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1200x2000m, naświetle wysokości 500mm, kolor szary RAL7016 lub analogiczny do GALEAN ANTRACYT, ilość – 4 szt

17. Drzwi DZ3 zewnętrzne, dwuskrzydłowe, wymiar w świetle przejścia 1000+500x2000mm, naświetle wysokości 500mm, kolor szary RAL7016 lub analogiczny do GALEAN ANTRACYT, skrzydło krótsze z możliwością blokowania, ilość – 1 szt.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: kwiecień-maj 2013 r.

Termin złożenia oferty: do 29.03.2013 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartoszem Jacak; tel. kom. 728 314 997

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/50/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Sosnowcu przy, ul. Baczyńskiego.

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę  stolarki aluminiowej  ­- wykonanie, dostawę i montaż wg dokumentacji oraz poniższego zestawienia.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania: segment nr 3 – 14.02.2013r.; segmenty nr 1, 2 – 14.03.2013r.

Termin złożenia oferty: 17.01.2013r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Obiektu panem Grzegorzem Kuźma; tel. kom. 602 663 417.

Gwarancja: 48 miesięcy licząc od daty odbiory końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
 • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181. 

  DA-1 wew. – 3 szt.

 • wymiar w świetle otworu: 150 x 210 cm
 • wymiar stolarki dopasować do otworu: skrzydło większe o wymiarze 90 cm, skrzydło mniejsze dopasować
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: szary - z podstawowej palety barw
 • szklenie: szyba bezpieczna 33.1
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

 DA-1 zew. – 3 szt.

 • wymiar w świetle otworu: 150 x 210 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: szary - z podstawowej palety barw
 • szklenie: wkład jednokomorowy ze szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • okucia: pochwyt-klamka
 • elektrozaczep wyposażony w styk elektryczny
 • samozamykacz

  UWAGI:

 • światła przejścia po otwarciu skrzydła na kąt 90O
 • przed przystąpieniem do produkcji należy dokonać sprawdzenie wymiarów na budowie oraz ustalić z Kierownikiem Budowy ostateczny sposób otwierania się drzwi i okien(prawe lub lewe)Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/25/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę  stolarki aluminiowej  ­- wykonanie, dostawę, częściowy demontaż wraz z utylizacją i montaż wg dokumentacji: opis techniczny, specyfikacja techniczna, rysunki nr 3, 4, 5, 7 (przebudowa) i rysunki nr 1, 2, 3, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 16 (nadbudowa) oraz poniższego zestawienia.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania:

I etap –  4-8.02.2013r. (dotyczy tylko stolarki okiennej O19, O19a, O19b),

II etap – 4-11.03.2013r.

III etap – kwiecień-czerwiec 2013r.

Termin złożenia oferty: 15.01.2013r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Obiektu panem Wojciech Talaga; tel. kom. 600 838 592.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

1.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

                                              

O1 – 1 szt. /rys.7/

 • wymiary: 265x150 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • okno stałe – podział kwater wg rysunku

O4 – 3 szt. /rys.7/

 • wymiary: 105x130 cm
 • okno ppoż: EI30 zewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1013

O5 – 2 szt. /rys.7/

 • wymiary: 60x120 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • okno stałe

P2 – A, B, C, D /rys.7/

 • wymiary: A – 319x325 cm, B – 227x325 cm, C – 499x325 cm, D – 404,5x325 cm
 • układ ścianek A,B,C,D wg rysunku
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • pasy poziome matowe piaskowane – wymiarowanie wg rysunku
 • ścianka B – drzwi przesuwne; okucie: pochwyt-pochwyt
 • ścianka A ­- światła przejścia po otwarciu skrzydła na kąt 90O wynosi 110 cm; okucia: klamka-klamka; drzwi wyposażone w zamek na wkładkę patentową
 • ścianka C ­- światła przejścia po otwarciu skrzydła na kąt 90O wynosi 110 cm; okucia: pochwyt-pochwyt;
 • w ściance A naświetle nad drzwiami wykonać jak EI30
 • montaż do stropu za pomocą profili stalowych

D1 – 1 szt. /rys.7/

 • wymiar w świetle przejścia: 90x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI30
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka;
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D3 – 1 szt. /rys.7/

 • wymiary w świetle przejścia: 80x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI30
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D4 – 1 szt. /rys.7/

 • wymiar w świetle przejścia: 110/90x220 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • drzwi dymoszczelne
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D6 – 2 szt. /rys.7/

 • wymiar w świetle przejścia: 120x200 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową

D7 wew. – 5 szt. /rys.7/

 • wymiar w świetle przejścia: 100/50x200 cm
 • drzwi ppoż. EI 30 – 3 szt.
 • drzwi ppoż. EI 60 – 2 szt.
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D7 zew. – 1 szt. /rys.7/

 • wymiar w świetle przejścia: 110/30x200 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkład jednokomorowy ze szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • drzwi wyposażone w siłownik ramieniowy (np. GEZE RWA K600 lub inny o parametrach nie gorszych niż wymieniony)
 • samozamykacz do zamontowania po stronie zewnętrznej 

D8 – 2 szt. /rys.7/

 • wymiar w świetle przejścia: 90/40x200 cm
 • drzwi ppoż. EI 30 – 2 szt.
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D1 – 12 szt. /rys.8/

 • wymiary w świetle przejścia: 80x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI30
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D2 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiary w świetle przejścia: 90x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI30
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D3 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar w świetle przejścia: 90/50x200 cm
 • drzwi ppoż. EI 30
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D5 – 2 szt. /rys.8/

 • wymiary w świetle przejścia: 90x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI30
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz
 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm

D6 – 2 szt. /rys.8/

 • wymiary w świetle przejścia: 100x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI30
 • drzwi aluminiowe pełne EI60
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D7 ­– 7 szt. /rys.8/

 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm EI30 – 3 szt.
 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm – 4 szt.
 • profil aluminiowy zimny
 • szklenie: szyba zwykła
 • szyby matowe piaskowane

D8 – 12 szt. /rys.8/

 • wymiary w świetle przejścia: 100x200 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1 /szyba matowa piaskowana/
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm EI30 /szyba matowa piaskowana/

D9 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiary w świetle przejścia: 110x200 cm
 • drzwi aluminiowe pełne EI60
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • samozamykacz

D10 ­– 6 szt. /rys.8/

 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm EI30 – 5 szt.
 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm – 1 szt.
 • profil aluminiowy zimny
 • szklenie: szyba zwykła
 • szyba matowa piaskowana

D10a – 1 szt. /rys.8/

 • wymiary: 175x280 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie drzwi i ścianki: szkło bezpieczne 33.1
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm; szkło zwykłe

D11 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar w świetle przejścia: 100/50x200 cm
 • drzwi ppoż. EI 3o wewnetrzne
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D12 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar w świetle przejścia: 100/60x200 cm
 • drzwi ppoż. EI 30 wewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D13 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar: 263x205 cm
 • wymiary drzwi w świetle przejścia 110/60x200
 • drzwi + ścianka: ppoż. EI 30 wewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D14 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar w świetle przejścia: 110/90x200 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • drzwi ppoż. EI 60 dymoszczelne wewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz

D15 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar w świetle przejścia: 120x200 cm
 • drzwi ppoż. EI 30 wewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • samozamykacz
 • naświetle wraz z drzwiami do wysokości 280 cm EI60

D16 – 1 szt. /rys.8/

 • wymiar w świetle przejścia: 110/30x200 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 6019
 • szklenie: wkładem jednokomorowym ze szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • drzwi wyposażone w siłownik ramieniowy (np. GEZE RWA K600 lub inny o parametrach nie gorszych niż wymieniony)
 • samozamykacz do zamontowania po stronie zewnętrznej

O1 – 7 szt. /rys.9/

 • wymiary: 56x236 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O2 – 8 szt. /rys.9/

 • wymiary: 101x236 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O3 – 11 szt. /rys.9/

 • wymiary: 146x236 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O4 – 11 szt. /rys.9/

 • wymiary: 156x236 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O5 – 3 szt. /rys.9/

 • wymiary: 121x236 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • skrzydła uchylne: otwierane za pomocą dźwigni umieszczonej przy parapecie
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O6 – 6 szt. /rys.9/

 • wymiary: 156x246 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • skrzydła uchylne: otwierane za pomocą dźwigni umieszczonej przy parapecie
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O9 – 2 szt. /rys.9/

 • wymiary: 106x221 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym zwykłym 4/16/4
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O11 – 16 szt. /rys.9/

 • wymiary: 156x236 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • szklenie: wkładem jednokomorowym ze szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • nawietrzak ciśnieniowy o wydajności 30m3/h

O12 – 1 szt. /rys.9/

 • wymiary: 60x236 cm
 • okno ppoż. EI30 zewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • okno NIEOTWIERALNE

O13 – 1 szt. /rys.9/

 • wymiary: 105x236 cm
 • okno ppoż. EI30 zewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • okno NIEOTWIERALNE

O14 – 1 szt. /rys.9/

 • wymiary: 156x236 cm
 • okno ppoż. EI60 zewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • okno NIEOTWIERALNE

O15 – 2 szt. /rys.9/

 • wymiary: 146x236 cm
 • okno ppoż. EI60 zewnętrzne
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • okno NIEOTWIERALNE

O19 – 6 szt. /rys.9/

 • wymiary: 166x230 cm /ostateczne wymiary poszczególnych okien należy zweryfikować po uprzednim przeprowadzeniu demontażu i utylizacji/
 • trzy okna zostają wymieniane na parterze /jedno znajduje się przy klatce schodowej nr 1 – elewacja północna; dwa okna znajdują się przy przewiązce – elewacja południowa/
 • trzy okna zostają wymienione na I piętrze /jedno w pokoju nr 205, dwa w pokoju 228/
 • okno ppoż. EI60 zewnętrzne
 • kolor stolarki: dopasować do istniejącego koloru stolarki
 • wygląd i podział okna wg demontowanej stolarki
 • każde okno składa się z 6 kwater szybowych
 • okno NIEOTWIERALNE

O19a – 1 szt. /rys.7a - elewacja/

 • wymiary: 166x230 cm /ostateczny wymiary okna należy zweryfikować po uprzednim przeprowadzeniu demontażu i utylizacji/
 • okno ppoż. EI60 zewnętrzne /na I piętrze/
 • kolor stolarki: dopasować do istniejącego koloru stolarki
 • wygląd i podział okna wg demontowanej stolarki
 • okno NIEOTWIERALNE

O19b – 1 szt. /rys.7a - elewacja/

 • wymiary: 166x230 cm /ostateczny wymiary okna należy zweryfikować po uprzednim przeprowadzeniu demontażu i utylizacji/
 • okno ppoż. EI30 zewnętrzne /na parterze/
 • kolor stolarki: dopasować do istniejącego koloru stolarki
 • wygląd i podział okna wg demontowanej stolarki
 • okno NIEOTWIERALNE

O3 – 1 szt. /rys.16/

 • wymiary: 395x320 cm
 • okno przezierne o wymiarach 150x320; profil aluminiowy ciepły; szklenie wkładem jednokomorowym z szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • pozostałe przeszklenie: profil aluminiowy zimny; szklenie wkładem z szyby bezpiecznej 33.1 foliowane kolorowymi foliami /kolorystyka foli powinna odpowiadać wybranej kolorystce lakobelów/
 • kolor stolarki: RAL 1013

ZZS5 – przeszklenie fasadowe 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 350x1220 cm
 • okno przezierne o wymiarach 155x320 na I piętrze oraz o wymiarach 155x315 cm; profil aluminiowy ciepły; szklenie wkładem jednokomorowym z szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • pozostałe przeszklenie: profil aluminiowy zimny; szklenie wkładem z szyby bezpiecznej 33.1 foliowane kolorowymi foliami /kolorystyka foli powinna odpowiadać wybranej kolorystce lakobelów/
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • logo szpitala wykonać jako sitodruk
 • nazwa szpitala: wysokośc liter 7 cm, krój czcionki ARIAL

ZZS4 – przeszklenie fasadowe 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 755x1150 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • szklenie: wkład jednokomorowym ze szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • kolor stolarki: RAL 9007
 • profile skrajne pionowe min. 16 cm ze względu na docieplenie elewacji wełną mineralną gr. 15 cm
 • drzwi o wymiarach w świetle przejścia 100/50x200 cm
 • okucia: pochwyt-pochwyt
 • drzwi wyposażone w  zamek na wkładkę patentową
 • drzwi wyposażone w siłownik ramieniowy (np. GEZE RWA K600 lub inny o parametrach nie gorszych niż wymieniony)
 • samozamykacz do zamontowania po stronie zewnętrznej

ZZS3 – przeszklenie fasadowe 2 szt. /rys.10/

 • wymiary: 883x380 cm
 • profil aluminiowy ciepły
 • szklenie: wkład jednokomorowym ze szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku
 • pas górny przeszklenia: szyby matowe piaskowane

ZS1 – 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 170x150 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk
 • sposób otwierania wg rysunku

ZS2 – 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 535x300 cm i 70x300 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1 do wysokości 200 cm
 • pas górny przeszklenia: szyba zwykła
 • drzwi przesuwne
 • dolna część zestawu: wykonanie pasów matowych piaskowanych
 • łączenie zestawu wg rysunku
 • montaż do stropu za pomocą profili stalowych

ZS3 – 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 278,5x330 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1 do wysokości 200 cm
 • pas górny przeszklenia: szyba zwykła
 • drzwi przesuwne
 • dolna część zestawu: wykonanie pasów matowych piaskowanych
 • montaż do stropu za pomocą profili stalowych

ZS4 – 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 320x300 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1
 • drzwi o wymiarach w świetle przejścia 90/60x200 cm
 • dolna część zestawu: wykonanie pasów matowych piaskowanych
 • okucia: klamka-klamka
 • drzwi wyposażone w zamek na wkładkę patentową
 • montaż do stropu za pomocą profili stalowych
 • naświetle na drzwiami wykonać jako EI30

ZS5 – 1 szt. /rys.10/

 • wymiary: 417x330 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • kolor stolarki: RAL 1019
 • szklenie: szkło bezpieczne 33.1 do wysokości 200 cm
 • pas górny przeszklenia: szyba zwykła
 • drzwi przesuwne
 • dolna część zestawu: wykonanie pasów matowych piaskowanych
 • montaż do stropu za pomocą profili stalowych

ZZS1 – przeszklenie fasadowe 1 szt. /rys.11a/

 • wymiary: 2014x570 cm
 • okna przezierne o wymiarach 160x260; profil aluminiowy ciepły; szklenie wkładem jednokomorowym z szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • pozostałe przeszklenie: profil aluminiowy zimny; szklenie wkładem z szyby bezpiecznej 33.1 foliowane kolorowymi foliami /kolorystyka foli powinna odpowiadać wybranej kolorystce lakobelów/
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk

ZZS2 – przeszklenie fasadowe 1 szt. /rys.11a/

 • wymiary: 716x570 cm
 • okna przezierne o wymiarach 450x260; profil aluminiowy ciepły; szklenie wkładem jednokomorowym z szkła bezpiecznego 33.1/14/33.1
 • pozostałe przeszklenie: profil aluminiowy zimny; szklenie wkładem z szyby bezpiecznej 33.1 foliowane kolorowymi foliami /kolorystyka foli powinna odpowiadać wybranej kolorystce lakobelów/
 • kolor stolarki: RAL 1013
 • skrzydła otwierane: wyposażone w klamkę na kluczyk

ZZS6 – przeszklenie fasadowe 1 szt. /rys.11a/

 • wymiary: 360x570 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • szklenie: szyba bezpieczna 33.1; foliowane kolorowymi foliami /kolorystyka foli powinna odpowiadać wybranej kolorystce lakobelów/
 • kolor stolarki: RAL 1013

ZZS7 – przeszklenie fasadowe 1 szt. /rys.11a/

 • wymiary: 229x570 cm
 • profil aluminiowy zimny
 • szklenie: szyba bezpieczna 33.1; foliowane kolorowymi foliami /kolorystyka foli powinna odpowiadać wybranej kolorystce lakobelów/
 • kolor stolarki: RAL 1013

UWAGI:

 • podziały stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej wg rysunków
 • światła przejścia po otwarciu skrzydła na kąt 90O;
 • przed przystąpieniem do produkcji należy dokonać sprawdzenie wymiarów na budowie oraz ustalić z Kierownikiem Budowy ostateczny sposób otwierania się drzwi i okien(prawe lub lewe).
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Stolarka aluminiowa - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Proszę o ofertę na wykonanie, dostawę i montaż stolarki aluminiowej (elementy Z1, Z1', Z3) w kolorze RAL7040.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji: grudzień 2012


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail r.bakonyi@dombud.pl do dnia 31.10.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Drzwi aluminiowe EI30 - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Proszę o ofertę na wykonanie, dostawę i montaż 9 szt. drzwi aluminiowych Z16 o odporności ogniowej EI30.

Drzwi w kolorze RAL 7040, wyposażone w samozamykacze, szklone 1 szybą ogniochronną.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji: marzec 2013


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail r.bakonyi@dombud.pl do dnia 7.11.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/109/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Grota Roweckiego.

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę  stolarki aluminiowej  ­- wykonanie, dostawę i montaż wg dokumentacji: rysunek A25,  A26 i poniższych załączników.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania: od 10 października 2012r.

Termin złożenia oferty: 18.09.2012r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Łukaszem Bogacz; tel. kom. 600 838 526.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.     Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Szkoła Podstawowa nr1 w Ustroniu wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka aluminiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu o kompleks sportowy i pomieszczenia towarzyszące.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki aluminiowej - wykonanie, dostawa i montaż w/g załączonej dokumentacji załącznik nr 1,2,3,4 i specyfikacji technicznej:

 1. stolarka aluminiowa w kolorze brązowym.

 2. drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych : D1,D3,D4,D5.

 3. drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych zimnych lub o odporności EI30 : D2,D6,D7,D7EI30,D8EI30,D9,D10EI30,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20.

 4. Ścianki z profili aluminiowych zimnych : hol – ochrona , hol – kiosk.


Termin realizacji: montaż od 01.04.2010 do 15.04.2010r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 66miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego :

70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości  - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 0 698 655 866 Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 402 lub w/g załączników nr 1,2,3,4, które prześlemy po podaniu przez zainteresowanego swojego adresu e-mail – tylko na nasz e-mail jak niżej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 032 251 10 88 z dopiskiem Dział Przygotowania Produkcji lub e-mail : przygotowanie@dombud.pl do dnia 19.02.2010r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.032 2511 511 wew. 141 lub tel. kom. 602 243 483

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »