Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii roboty żelbetowe

DA/RP/970/2014 wyświetleń: 198

Kategoria: roboty żelbetowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

              W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót dotyczących stanu surowego wg poniższego zakresu:


1. Podciąg żelbetowy P1 na stropie o przekroju 25cm x 75cm – 2,5 m3
2. Rdzenie żelbetowe R1, R2 o przekroju 25cm x 25cm – 5,0 m3
3. Montaż stropu Teriva 24cm z wykonaniem nadbetonu – 1333,00 m2
4. Montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej TR160/250 – 633,00 m2
5. Nadproża żelbetowe o przekrojach 25cm x 34cm, 25cm x 40cm – 5,00 m3
6. Belki żelbetowe o przekrojach 25cm x 74cm, 25cm x 40cm, 25cm x 42cm, 25cm x 52cm – 20,00 m3
7. Montaż nadproży prefabrykowanych L19 – 50 szt.
8. Strop żelbetowy o gr. 16cm – 2,00 m2
9. Strop żelbetowy o gr. 12cm – 12,00 m2
10. Wieńce żelbetowe o przekrojach 25cm x 34cm, 25cm x 40cm – 10,00 m3
11. Schody (biegi + spoczniki) gr. 12cm i 14cm – 30,00 m2
12. Montaż zbrojenia wraz z przygotowaniem figur na budowie – 16 T
13. Ściany wewn. i zewn. z pustaków PGS 24cm - 1 300,00 m2
14. Ściany działowe z pustaków PGS 11,5cm - 50,00 m2


Uwaga:


Część elementów ww, np. spoczniki klatki schodowej wymagają wykonania bruzd, wklejania kotew itp. Te prace powinny być uwzględnione w podanych cenach jednostkowych, które muszą obejmować: robociznę, sprzęt (R+S). Cały niezbędny materiał np. mieszanka betonowa, zaprawa murarska, stal zbrojeniowa, kotwy, podkładki dystansowe oraz inne niezbędne + żuraw wieżowy i szalunki po stronie Zamawiającego.Termin realizacji: sierpień/październik 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648 lub z Majstrem: Damian Piszczek 728 314 998. Do zapytania dołączona jest dokumentacja w wersji elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl do dnia 14.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/969/2014 wyświetleń: 218

Kategoria: roboty żelbetowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wyburzenia/rozbiórki wg poniższego zakresu:


1. Zdjęcie papy na dachu + skucie spadków do poziomu stropu żelbetowego – 625 m2.

2. Skucie płytek na posadzkach i ścianach – 680 m2.

3. Skucie posadzek cementowych – 300 m2.

4. Rozebranie schodów żelbetowych – 8 m2.

5. Rozebranie ścian murowanych gr. 12cm i 24cm – 290 m2.

6. Rozebranie ścian z płyt G-K – 880 m2.

7. Demontaż drzwi z futrynami ze ścian murowanych – 100 szt.

8. Demontaż futryn w ścianach z płyt G-K – 12 szt.

9. Skucie gzymsów żelbetowych – 144 mb.

10. Demontaż wykładzin na posadzkach – 2600 m2.

11. Rozebranie ogrodzeń murowanych – 63 m2.

Prosimy o podanie cen jednostkowych, które muszą obejmować: robociznę, sprzęt (R+S). Składowanie gruzu powstałego z ww prac w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy na budowie (wywóz/utylizacja gruzu po stronie Zamawiającego).

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2014r.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648 lub z Majstrem: Damian Piszczek 728 314 998.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl najpóźniej do dnia 8.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/542/2014 wyświetleń: 30

Kategoria: roboty żelbetowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych żelbetowych, murowych, izolacyjnych na w/w obiekcie wg poniższego zakresu w zestawieniu. Prosimy o podanie cen jednostkowych za m3, m2 poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, drobny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: od zarazW celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 14.04.2011r. Pytania kierować do niżej podpisanego 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/1079/2013 wyświetleń: 22

Kategoria: roboty żelbetowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę robót żelbetowych i murowych (sama robocizna) wg załączonej tabelki (zakresu robót) oraz dokumentacji wykonawczej.Realizowany obiekt to budynek o konstrukcji mieszanej murowano-żelbetowej : ławy, ściany zewnętrzne murowane, ściany wewnętrzne żelbetowe, słupy, belki, stropy,biegi schodowe i podesty.Termin realizacji: od 07.01.2014W umowie przewidziane są zapisy : Okres gwarancji: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716. Wycenę prosimy wykonać w/g załączonej tabelki i dokumentacji. Istnieje mozliwość odebrania dokumentacji w wersji elektronicznej w siedzibie firmy PB”DOMBUD” S.A. IV pietro pok.401.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 04.12.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wyświetleń: 23

Kategoria: roboty żelbetowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ulicy Ingardena 4 – Oleandry 6 w Krakowie.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę robót żelbetowych i murowych (sama robocizna) wg załączonej tabelki (zakresu robót) oraz dokumentacji wykonawczej.

Realizowany obiekt to budynek o konstrukcji żelbetowej mieszanej. Jako żelbetowe zaprojektowano elementy pionowe konstrukcji: ściany zewnętrzne, żelbetową ścianę poprzeczną pełniącą funkcję tarczy, ściany pionów komunikacyjnych i wind, szachty oraz jako uzupełnienie układu nośnego słupy.

Jako żelbetowe zaprojektowano elementy poziome konstrukcji: płytę denną wraz ze ścianami fundamentowymi, stropy międzykondygnacyjne, belki obwodowe i podciągi.

Murowane będą ściany wewnętrzne nośne, jak również ściany ograniczające pomieszczenia ze względu na wymagania pożarowe i akustyczne.


Termin realizacji: od 26.08.2013

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 10% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Jacek Surowiec tel. kom.: 608 586 808. Wycenę prosimy wykonać w/g wykazu robót i dokumentacji. Istnieje mozliwość przesłania dokumentacji oraz wykazu robót w wersji elektronicznej .

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.okonski@dombud.pl do dnia 1.08.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200
lub tel. kom. 728 314 975.

Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RG/266/2013 wyświetleń: 20

Kategoria: roboty żelbetowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
PB Dombud SA poszukuje firmy do wykonania płyty żelbetowej gr 20 cm na gruncie zbrojonej górą i dołem prętami (fi 10 mm w rozstawie co 15cm) lub siatkami zbrojeniowymi. Płyta będzie dylatowana co 6m w obu kierunkach przez nacięcie piłami diamentowymi a dylatacja wypełniona masa elastycznymi (Materiały tzn beton, zbrojenie, materiał do wypełnienia dylatacji, deski szalunkowe dostarcza zamawiający). Powierzchnia płyty ok 1 450m2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową wykonania (robocizna +sprzęt) w zł/m2 dla dwóch wariantów 1)zbrojenie płyty prętami fi 10mm co 15cm (góra i dół) 2)zbrojenia płyty siatkami (góra i dół)Firma ma wykazać się doświadczeniem (referencje) przy robotach żelbetowych.okres realizacji sierpień 2013
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »