Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii stolarka okienna i drzwiowa

PA/KB08/RG/72/2015 wyświetleń: 255

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Dotyczy: rozbudowa WSS nr 5 w Sosnowcu. Budynek A1 – okna PCV

 

W związku z prowadzonymi pracami rozbudowy budynku szpitala WSS nr 5 w Sosnowcu – Plac Medyków 1 zapraszamy do złożenia oferty dostawę i montaż stolarki okiennej PCV :

Ofertę proszę przygotować w dwóch wariantach:

 

I – WARIANT STANDARDOWY

 

1.1 okna białe (wewnętrzna i zewnętrzna strona pomieszczenia) bez nawiewników, szyba standard, profile standard, współczynnik U=1,3W/m2K dla całego okna.

Ilość: 41szt

 

1.2 jw. tylko EI60 – kwatery nieotwierane

ilość: 2szt

razem okien; 41+2=43 szt

 

II WARIANT WG WYTYCZNYCH INWESTORA

 

1) kolor stolarki okiennej i nawiewnika oraz parapetu zewnętrznego – od zewnątrz: Ral 9006

2) kolor stolarki okiennej i nawiewnika – od wewnątrz: biały standard

3) nawiewniki ciśnieniowe AMO o maksymalnym przepływie 30m3/h ,ilość nawiewników w jednym oknie : 2szt

4) montaż 2 szt nawiewników w belce poziomej oddzielającej kwaterę górną od dolnej(unikniemy w ten sposób uderzania nawiewników w ościeża wewnętrzne)

5) otwieranie i uchylanie kwater jak w załączniku

6) profil pięciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,3 W/m2K a dla szyby 1,1 W/m2K

7) okna z szybami od strony południowej refleksyjne stopsol brąz 4/16/4 mm: w ilości 26 szt

8) okna z szybami od strony północnej standard w ilości 15szt

9) okna EI60 – kwatery nieotwierane bez nawiewników ilość szt 2

razem okien: 26+15+2=43szt

 

WARUNKI UMOWNE:

 1. zgłoszenie do Inwestora

 2. termin płatności 30 dni

 3. termin realizacji grudzień 2015 – marzec 2016

 4. gwarancja 5 lat

 

Termin składania ofert do: 30.10.br

kontakt : 608 418 803

z poważaniem

Rafał Gajdzik

PB Dombud SA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/1150/2014 wyświetleń: 255

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych wg poniższego zakresu:


1. Rolety Vegas Classic, biała prowadnica, tkanina ED30 o gramaturze 175g/m2 w następujących ilościach:

- 112 szt. dla okien o wymiarach 1,00 x 2,25
- 8 szt. dla okien o wymiarach 1,80 x 2,25
- 8 szt. dla okien o wymiarach 1,00 x 1,15
- 52 szt. dla okien o wymiarach 1,10 x 2,25

2. Rolety Dekolux dla okien dachowych, w kolorze anoda, tkanina ED30 o gramaturze 175g/m2 w następujących ilościach:

- 51 szt. dla okien o wymiarach ramy okiennej 0,78 x 1,18

Ofertę proszę przedstawić w dwóch wariantach :

1. Dostawa ( M )
2. Dostawa + montaż ( M+R+S )

Okres
dostaw/montażu: listopad 2014.
Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na
wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez
Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.
W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .
Ofertę proszę przesłać na e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 8.10.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego , tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/732/2014 wyświetleń: 69

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę oraz montaż stolarki wg dokumentacji technicznej przy następujących opcjach:1. Okna pcv szklone szybą zespoloną z powłoką niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła K=1,12. Okna drewniane szklone szybą zespoloną z powłoką niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła K=1,1Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: czerwiec/lipiec 2014r. Termin złożenia oferty: 05.06.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/PW/720/2014 wyświetleń: 46

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki okiennej w wersji PVC.Wycena powinna zawierać następujące osobne ceny jednostkowe lub ryczałtowe:1.Wycena okien w kolorze białym wraz z kompletnym osprzętem (szyby P2, okucia W4 oraz innych danych zawartych w zestawieniu) i montażem.2.Wykonania frezu pod nawiewnik.3.Nawiewnika ciśnieniowego o wydajności 5-29m3/h wraz z montażem (również montaż na hali sportowej).4.Parapetów zew. z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym (długość i szerokość parapetów- ustalenia z Kierownikiem Budowy, z zatyczkami (tylko dostawa).5.Demontaż starych okien wraz z utylizacją – Ilość: 118 szt.6.Demontaż okien PCV i ich ponowny montaż. Ilość: 90 szt.Ofertę prosimy sporządzić na podstawie danych zawartych w załączniku.Terminy wykonania: od 01 lipiec 2014r.Termin złożenia oferty: 18.06.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartłomiej Szeja; tel. kom. 600 851 648. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.1.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/PW/471/2014 wyświetleń: 42

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki aluminiowej ­- wykonanie, dostawę, montaż.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną oraz poniższego zestawienia, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. Terminy wykonania: 01.07.2014r.Termin złożenia oferty: 18.04.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk; tel. kom. 698 655 866. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrąszonych wad i usterek”.1.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł WójcickiBUDYNEK 1S1 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz z blokadą przy kącie 90 stopniS2 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz z blokadą przy kącie 90 stopniS3 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz, przeszklenie nad nad drzwiami wykonać jako EI60S4 - wg dokumentacji technicznej + samozamykacz, przeszklenie nad nad drzwiami wykonać jako EI60BUDYNEK 2S1 – wg dokumentacji technicznej + samozamykaczS2 - wg dokumentacji technicznej + samozamykaczS3 - wg dokumentacji technicznejS4 - wg dokumentacji technicznej + wyposażyć również w klamkę z kluczem okno pierwsze na poziomie +1,445,drugie na poziomach +4,335 oraz +7,225
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/PW/463/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki okiennej w wersji PVC lub ALUMINIUM ­- wykonanie, dostawę, montaż wg załączonego zestawienia stolarki.Wycena powinna zawierać następujące osobne ceny jednostkowe lub ryczałtowe:1.Okien wraz kompletnym osprzętem i montażem.2.Dostawa z montażem rolety RKS (komplet)3.Wykonania frezu pod nawiewnik.4.Nawiewnika ciśnieniowego o wydajności 5-29m3/h wraz z montażem.5.Parapetów zew. z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7040 (długość i szerokość parapetów- ustalenia z Kierownikiem Budowy) z zatyczkami (tylko dostawa).Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. Terminy wykonania: od 20 maja 2014r.Termin złożenia oferty: 04.04.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Krzysztof Nazaruk; tel. kom. 698 655 866. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.1.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/518/2013 wyświetleń: 17

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę oraz montaż rolety p.poż EI60 ZS7 wg dokumentacji technicznej.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: listopad 2013r. Termin złożenia oferty: 30.10.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem:Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/741/2013 wyświetleń: 16

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż :


- stolarki okiennej PVC ( rys. A12 dla bud. B oraz rys.A15 dla bud. D ).

- parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

- rolet zewnętrznych antywłamaniowych z kasetami typu RKS ( parter ).


Okna w budynku D zestawione jako drewniane, natomiast proszę wycenić je jako wykonane z PVC. Okna połaciowe dachowe w obydwu budynkach również proszę wycenić jako wykonane z PVC. Ofertę proszę przedstawić w dwóch wariantach :

1. Dostawa.

2. Dostawa + montaż ( z podziałem cen).Termin rozpoczęcia dostaw/montażu: kwiecień 2014.


Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez

Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 403 , możliwość przesłania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 18.10.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 190 lub tel. kom. 539 920 745.

                                                                         Z poważaniem

                                                                                         Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/417/2013 wyświetleń: 11

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę oraz montaż stolarki wg dokumentacji technicznej.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 13.08.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Stolarka drzwiowa, okienna alu i pcv - Politechnika Gliwice wyświetleń: 7

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę stolarki drzwiowej oraz okiennej (aluminium i PCV) - wykonanie, dostawa i montaż - w/g poniższego spisu.

Zakres:

I) 1. Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi D1’, D4, D8 - EIS 60, aluminiowe pełne, okładzina drewnopodobna;

Drzwi D6, D9 - EIS 60, rama aluminium, kolor: RAL 9006, szklone szkłem bezpiecznym w klasie EI60;

Drzwi D3, D3' - EIS 30, aluminiowe pełne, okładzina drewnopodobna;

Drzwi D2 - EIS 30, rama aluminium, kolor: RAL 9006, szklone szkłem bezpiecznym w klasie EI30;

I) 2. Pozostałe drzwi wewnętrzne:

Drzwi D13, D14, D16 – PCV pełne;

I) 3. Drzwi zewnętrzne:

F1 – z naświetlem, rama: aluminium, szklone szkłem bezpiecznym;

I) 4. Witryny:

F4 - witryna wewnętrzna, rama: aluminium, wypełnienie z zewnątrz: szkło bezpieczne EI60, wypełnienie od wewnątrz: szkło bezpieczne, drzwi EIS 60.

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wykonać jako dymoszczelne.

Projektowane drzwi wewnętrzne, oznaczone na rysunkach symbolem „ap”, oraz drzwi zewnętrzne ewakuacyjne wyposażyć należy w okucie antypaniczne.

Projektowane drzwi przeciwpożarowe, istniejące drzwi wewnętrzne wychodzące na korytarz, zmniejszające szerokość przejścia (min. 140 cm) oraz drzwi zewnętrzne F1 wyposażyć należy w samozamykacze (wg rysunków rzutu).

Drzwi D5, D9, D11, oznaczone na rysunkach symbolem „ot”, wyposażyć należy w urządzenia zapewniające trzymanie drzwi w pozycji otwartej oraz zamykające je w razie alarmu (chwytaki elektromagnetyczne).

Drzwi D4, D5, D6, D8, D9, D11, oznaczone na rysunkach symbolem „z”, wyposażyć należy w zamek, otwierany w razie alarmu (skrzydła wyposażone w zworę elektromagnetyczną lub elektrozawór).

II) 1. Okna przeciwpożarowe:

Okno O4 - EI 60, okno zewnętrzne, rama aluminium, kolor: biały, szklone szkłem bezpiecznym w klasie EI 60;

Okna O5, O6, O7, O8, O9, O10 - EI 60, okna wewnętrzne, rama aluminium, kolor: RAL 9006, szklone szkłem bezpiecznym w klasie EI 60;

Okna O11, O12, O13 - EI 30, naświetla wewnętrzne, rama aluminium, kolor: RAL 9006, szklone szkłem bezpiecznym w klasie EI 30;

II) 2. Pozostałe okna:

Okna O14, O15 – zewnętrzne, PCV, kolor: biały, wypełnienie: szkło bezpieczne; rozwieralne;

Okno O16 – zewnętrzne, PCV, kolor: biały, wypełnienie: szkło bezpieczne; rozwieralno-uchylne;

Okna O17, O18 – zewnętrzne, PCV, kolor: biały, wypełnienie: szkło bezpieczne; uchylne, otwieranie na zewnątrz; funkcja napowietrzania klatek schodowych, wyposażone w certyfikowany siłownik zasilany i sterowany z SAP-u.

Zgodnie z wytycznymi systemu mechanicznej wentylacji pożarowej, zapewniającej nadciśnienie dla klatek K2 i K4, okna odprowadzające powietrze na kondygnacji objętej pożarem (okna istniejące – 18 sztuk – i projektowane O14 i O15) oraz drzwi do tych pomieszczeń (projektowane D12, D13, D14, D15) wyposażone będą w certyfikowany siłownik zasilany i sterowany z SAP-u. Drzwi dodatkowo wyposażyć należy w zamek elektromotoryczny, a drzwi w toaletach w kratkę wentylacyjną. W obrębie klatek schodowych K2 i K4 należy zdemontować klamki w oknach lub zastosować klamki z kluczem.

UWAGA:

1. Proszę o zaproponowanie wszelkich nie podanych w projekcie, a niezbędnych do wykonania, „akcesoriów” (okucia antypaniczne, siłowniki, samozamykacze, itp.) zarówno do stolarki objętej zapytaniem, jak i pozostałej stolarki zgodnie z rysunkiem A-4.

2. Część drzwi istniejących należy wyposażyć w samozamykacze – wg rys. rzutów.

3. Ostateczne ilości zostaną zweryfikowane podczas wizji lokalnej.

Termin realizacji: montaż stolarki od sierpień / wrzesień 2013

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 20% wartości robót potrącona z faktur z czego zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Majstrem Budowy Marcinem Kolmanem tel. 604-479-378.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. W razie zainteresowania dokumentacja może być także przekazana w formie elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na e-mail : m.dorczak@dombud.pl do dnia 22.07.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/97/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową wycenę stolarki okiennej wraz z tylko dostawą parapetów wg punktu nr 20 opisu technicznego dokumentacji i drzwiowej, fasad szklanych oraz zadaszeń szklanych nad wejściami. Oferta cenowe powinna uwzględniać: wykonanie, dostawę i montaż zgodnie z wszystkimi wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczny tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rysunki nr pw-19 (wycenić następujące pozycje: d-01 ÷ d-06, k-01, dA01 ÷ dA06, dA09 ÷ dA12, dA15, rA01, dB01 ÷ dB06, dB08, dB12 ÷ dB19, rB01, dC01 ÷ dC03, dC08 ÷ dC11, dC15, dC16, rC01); pw-20 (wycenić całość); pw-21, (wycenić całość za wyjątkiem pozycji owC-03); zestawienie fasad szklanych rysunki nr pw-22.1, pw-22 (z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych obróbek z blachy i membrany EPDM), zadaszeń szklanych rysunek nr dt-02 oraz rysunkami detali nr 03, 04, 05, 25, 26.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku:

 http://sendfile.pl/15796/ASP_Katowice_-_stolarka_alu_i_stalowa.zip

Terminy rozpoczęcia prac: wrzesień/październik 2013r. - dotyczy stolarki zew. drzwiowej i okiennej oraz fasad szklanych. Elementy wew. stolarki w późniejszych terminach.

Termin złożenia oferty: 05.07.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

  • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

  • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 3. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/560/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: „Przebudowy fragmentu pomieszczeń pierwszego piętra Centrum Pediatrii na pododdział gastroenterologiczny i pracownie endoskopii” i „Nadbudowy istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego oddziału rehabilitacyjnego i zakładu rehabilitacyjnego” SOSNOWIEC, ul. G. Zapolskiej 3.

                 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę  stolarki okiennej PVC  ­- wykonanie, dostawę, demontaż, montaż oraz utylizację stolarki okiennej.

Wycena powinna zawierać następujące osobne ceny jednostkowe lub ryczałtowe:

 1. Okien wraz kompletnym osprzętem i montażem.
 2. Wykonania frezu pod nawiewenik.
 3. Nawiewnika ciśnieniowego o wydajności 30m3/h wraz z montażem.
 4. Parapetów zew. z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym o szerokości 40 cm z zatyczkami (tylko dostawa).
 5. Demontażu i utylizacji stolarki wraz z dokumentem potwierdzającym utylizację.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania: od 15 stycznia  2013r.

Termin złożenia oferty: 18.12.2012r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Obiektu Panem Wojciechem Talaga; tel. kom. 600 838 592.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
 • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.
 1. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/56/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Katowicach, przy ul. Korczaka – I etap.

 

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę  stolarki okiennej PVC  ­- wykonanie, dostawę i montaż wg dokumentacji: rysunek „zestawienie stolarki okiennej”.

Szczegółowy zakres prac:

 1. Okna PVC.
 2. Kolorystka na zewnątrz w kolorze RAL 7024, wewnątrz w kolorze białym.
 3. Profil 5 komorowy.
 4. Szklenie szybami zespolonymi termoizolacyjnymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4).
 5. Okna wyposażone w profil parapetowy.
 6. W oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe f. Areco (zgodnie z dokumentacją).
 7. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 o szerokości ok. 24 cm, dokładne wymiary do uzgodnienia z Kierownikiem Budowy wraz z zatyczkami. Tylko dostawa, montaż po stronie Zamawiającego.
 8. Rolety tylko w oknach na parterze w systemie nadstawnym np. firmy Portos; kolor RAL 7024; zwijacz taśmowy; blokada automatyczna po zamknięciu.
 9. Wszystkie okna, drzwi balkonowe, parapety ofoliowane.
 10. Przed zlecenie do produkcji należy wykonać pomiar otworów na budowie.
 11. Okna montowane w gotowych otworach, bez obróbek tynkarskich.
 12. PONADTO ŁĄCZNIE Z  STOLARKĄ OKIENNA PROSZĘ DOSTARCZYĆ I ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI ŚCIENNE:
 • EHT 302 tłumienie akustyczne 38dB w ilości 20 sztuk dla bud nr 5,
 • EHT 302 tłumienie akustyczne 38dB w ilości 27 sztuk dla bud nr 6.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania:

montaż stolarki i dostawa parapetów: 08 – 19.10.2012r. – dotyczy budynku nr 5,

montaż nawiewników, klamek, zaślepek i regulacja: maj 2013r. – dotyczy budynku nr 5,

montaż stolarki i dostawa parapetów: styczeń 2013r. – dotyczy budynku nr 6,

montaż nawiewników, klamek, zaślepek i regulacja: lipiec 2013r. – dotyczy budynku nr 6,

Termin złożenia oferty: 12.09.2012r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Jerzy Klaja; tel. kom. 608 303 315.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-       70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-       30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181. Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/11/2012

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
      Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – okleinowane na zewn. w kol. wg RAL 7016, wewnątrz w kol. białym; okna okrągłe proszę wycenić w 3 wersjach: wg RAL 1003(zewn.), wg RAL 7016 (zewn.) oraz w obustronnym białym;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-w oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane firmy Aereco typ EXR (zgodnie z zestaw.); wymiary frezu zgodnie z wytycznymi Aereco; w komplecie należy zastosować okapy zewnętrzny pod roletę w kol. zewn. stolarki;

-słupki ruchome w oknach O7, O11, O11A;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej zakończonych systemowymi profilami; szer. do ustallenia z Kier. budowy; kol. szary wg RAL 7016;

-okna parteru wyposażone w rolety w syst. nadstawnym np. firmy Portos; kol. szary wg RAL 7044; zwijacz taśmowy;
-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

     Termin wykonania: segm. 1.1 od 28.09.2012 do 05.10.2012; segm. 1.2 od 08.10.2012 do 12.10.2012


Ofertę prosimy przesłać do dnia 14.08.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/10/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – okleinowane na zewn. w kol. złoty dąb, wewnątrz w kol. białym;

-profil 5-komorowy;

-w bud. nr 19 szklenie szybami o podwyższonej izolacyjności akustycznej np. 44.2/16/6.4; w bud. nr 13 i 14 szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-w oknach bud. nr 19 należy zamontować nawiewniki ciśnieniowe (zgodnie z zestaw.) firmy Aereco – typ AMO 100 (otwór 2x172mm); w oknach bud. nr 13 i 14 nawiewniki higrosterowane firmy Aereco – typ EMM 716 (wymiary frezu zgodnie z wytycznymi Aereco); w komplecie należy zastosować okapy zewnętrzny pod roletę w kol. zewn. stolarki;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej zakończonych systemowymi profilami; szer. ok. 24cm; kol. brąz;

-okna wyposażone w rolety w syst. nadstawnym np. firmy Portos; kol. złoty dąb; zwijacz taśmowy;
-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

       Termin wykonania: bud. 13 i 19.1-19.2 od 10.09.2012 do 14.09.2012; pozostałe bud. sukcesywnie po uzgodnieniu z Kier. budowy.


Ofertę prosimy przesłać do dnia 14.08.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/9/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – obustronnie w kol. białym;

-profil 5-komorowy; (profil okienny do zatwierdzenia przez Kierownika budowy); gł. profilu min. 70mm;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4); izolacyjność cieplna konstrukcji okna U=1,5W/m² K;

-w oknach należy zamontować nawiewniki ciśnieniowe (zgodnie z zestaw.) firmy Aereco – typ AMO 100 (otwór 2x172mm); w komplecie należy zastosować okap zewnętrzny pod roletę;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej zakończonych systemowymi profilami; szer. do ustalenia z Kier. budowy; kol. biały;

- okna wyposażone w rolety w syst. nadstawnym np. firmy Portos; kol. biały; zwijacz taśmowy; dolne zakończenie rolet dłuższe o 5mm od ramy okna; zakończenie prowadnicy ze skosem na zewnątrz ze spadkiem parapetu zewnętrznego;
-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

          Termin wykonania: bud. A10-A9 od 13.08.2012 do 17.08.2012; bud. A8-A7 do 31.08.2012; bud. A6-A5 do 26.09.2012; pozostałe bud. sukcesywnie do poł. stycznia 2013r.


Ofertę prosimy przesłać do dnia 13.07.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/8/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – wewn. w kol. białym, zewn. w kol. złoty dąb;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4),

-okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia firmy Aereco typ EMM 707 (kolorystycznie proszę dobrać do kol. stolarki); rozmieszczenie wg Projektu Wentylacji; proszę podać cenę jednostkową;

-okna wykusza oknami narożnymi; dodatkowo ok. 17 szt.(łącznie) narożnych okien O2 i O12;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej w naturalnym kolorze RAL 9006; szer. ok. 22 cm; z zatyczkami;

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: od 13.08.2012 do 20.08.2012;


Ofertę prosimy przesłać do dnia 11.07.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/7/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – obustronnie w kol. białym;

-profil 5-komorowy; 

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4); okna O1A i O3A powinny posiadać izolacyjność dźwiękochłonną 40dB;

-okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia firmy Aereco typ EMM 707 (proszę podać cenę za 1szt.); rozmieszczenie zgodnie z zestaw. stolarki;

-mikrowentylacja, maskownica dolnego wrębu okuciowego; okucia obwiedniowe z funkcją uchylno-rozwierną, blokadą obrotu klami i zabezpieczeniem przed gwałtownym zamknięciem;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor brąz; szer. do ustalenia z Kier. budowy; z zatyczkami;

-wszystkie okna i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: od 20.07.2012;

Ofertę prosimy przesłać do dnia 02.07.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/6/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
     Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż żaluzji zewnętrznych wg opisu:

- żaluzje poziome przeciwsłoneczne np. firmy RENSON typ Sunclips Sun Shading standard; dł. mocowania od lica muru (bez ocieplenia) 112cm; mocowane na elewacji bud. zaplecza sali sportowej w ilości ok. 105m2

     Termin wykonania: od 03.09.2012 do 07.09.2012


Ofertę prosimy przesłać do dnia 27.06.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.plW umowie na wykonanie żaluzji przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/5/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – wewn. w kol. białym, zewn. w kol.  szarym wg RAL 7015;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4),

-okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia firmy Aereco typ EMM 707 (kolorystycznie proszę dobrać do kol. stolarki); rozmieszczenie wg Projektu Wentylacji; nawietrzaki w oknach parteru z okapnikiem płaskim pod roletę;

-okna parteru wyposażone w rolety w syst. nadokiennym w kol. zewn stolarki;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary wg RAL 7015; szer. ok. 22 cm; z zatyczkami;

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: bud. nr 1 i nr 2 od 30.07.2012 do 31.08.2012;


Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.06.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/4/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

            Dot.: okna PVC – Budynek Mieszkalno-Usługowy w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury (segm. 2 i 3)


         Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – obustronnie w kol. białym;

-słupki stałe;

-profil 5-komorowy; (profil okienny do zatwierdzenia przez Kierownika budowy);

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4), również w zestawach szklanych;

-w oknach dwuskrzydłowych (tylko i wyłącznie) dwie klamki wewnętrzne;

-okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia firmy Aereco typ EMM 707 (proszę podać cenę za 1szt.); rozmieszczenie do ustalenia z Kier. budowy;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały; szer. ok. 22 cm;
z zatyczkami;

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: segm. nr 2 od 02.07.2012; segm. nr 3 sukcesywnie


Ofertę prosimy przesłać do dnia 21.05.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/3/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – obustronnie w kol. białym;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-w oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane firmy Aereco typ EMM 707 a także ciśnieniowe Aereco typ AMO 103; wszystkie szczegóły ustalić z Kier. budowy; 

-okna parteru wyposażone w rolety w systemie RKS kol. zewnętrznym szarym

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kol. szarym (a także białym) wraz z zatyczkami; szer. do ustalenia z Kier. budowy;


-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: bud. nr 2 od 14.05.2012 do 31.05.2012;

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 20.04.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


           W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/2/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

          Dot.: okna PVC – Budowa Budynków Wielorodzinnych w Chorzowie przy ul. 3-go Maja i Waxmana


           Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – obustronnie w kol. białym;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4) w segmentach 1.1 i 2.1; szklenie szybami o podwyższonej izolacyjności akustycznej 44.2/16/6 w segmentach 1.2 i 2.2

-w oknach w segm. 1.1 i 1.2 należy zamontować nawiewniki higrosterowane firmy Aereco typ EMM 707 (na parterze z okapem płaskim pod roletę); w segm. 1.2 i 2.2 nawiewniki higrosterowane Aereco typ EMM 706 o podwyższonej izolacyjności akustycznej (na parterze z okapem płaskim pod roletę); szczegóły związane z rozmieszczeniem nawietrzaków należy ustalić z Kier. budowy; do wyceny proszę doliczyć nawiewniki ciśnieniowe AMO 103 oraz ścienne EHT 302 zgodnie z zestawieniem stolarki;

-okna parteru wyposażone w rolety w systemie nadokiennym w kol. zewnętrznym szarym wg RAL 7044 (prowadnice w kol. szarym natomiast skrzynki od wewn. w kol. białym); wymiar światła muru należy zwiększyć o wys. skrzynki rolety ok. 20cm; proszę o wycenę rolet w wersji z blokadami automatycznymi po zamknięciu; w bud. 1.1 i 1.2 okna O1 i O2 na parterze bez rolet; w bud. 2.1 i 2.2 okna O1 bez rolet;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kol. RAL 7044 wraz z zatyczkami; szer. do ustalenia z Kier. budowy;


-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: bud. nr 1 od 07.05.2012 do 15.05.2012; około 20.08.2012 montaż nawiewników, klamek oraz regulacja okien;

bud. nr 2 od 18.06.2012 do 28.06.2012; około 10.09.2012 montaż nawiewników, klamek oraz regulacja okien;


Ofertę prosimy przesłać do dnia 05.04.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/1/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

          Dot.okna PVC-Kontynuacja budowy Budynków Wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Fitelberga (budynki A i B)


            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – obustronnie w kol. białym;

-profil 5-komorowy; (profil okienny do zatwierdzenia przez Kierownika budowy);

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-okna powinny posiadać funkcję mikrowentylacji, stopniowania uchyłu, blokadę obrotu klamki; okucia i uchwyty rozwierno-uchylne, uchylno-rozwieralne i rozwieralne do okien i drzwi balkonowych;

-w oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane (po 1szt. na pomieszczenie z oknami) np. firmy Renson – przepływ min. 30m³ /h; izolacyjność akustyczna 33dB)

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej zakończonych systemowymi profilami; szer. do ustalenia z Kier. budowy;
-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: od 13.02.2012


Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.01.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Okna PCV – Przebudowa budynku mieszkalnego w Chrzanowie przy ul. Ślaskiej 15

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie, dostawę i montaż 42 szt. okien O-2 wg poniższego opisu:

- okna PCV, profil 5-komorowy, kolor: biały – wewnątrz, brązowy – na zewnątrz

- szklenie szybami zespolonymi o wsp. U=1,1 W/m²K

- frezy pod nawiewniki AERECO (bez nawiewników)

- okna wyposazone w profil parapetowy

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym szer. 20 cm (tylko dostawa)

- wszystkie okna i parapety ofoliowane

- okna montowane w gotowych otworach o wymiarach jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich


Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Jacek Surowiec, tel. 608 586808

Termin realizacji: kwiecień 2012

Gwarancja: 72 miesiące od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 1.02.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 032 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/17/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
                   Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej PVC na inwestycję w Łaziskach Górnych - Leśne Zacisze wg opisu:

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i okleinowane w kol. złoty dąb na zewnątrz;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami o podwyższonej izolacyjności akustycznej (poza bud. nr 9.13 do 9.16 tutaj szyby 4/16/4);

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane firmy Flop-System w kol. białym od wewnątrz; okapnik zewnętrzny płaski montowany w ramie na zewnątrz w kol. okleiny zewn. okna; 

-wszystkie okna wyposażone w rolety (poza oknami O4) w systemie nadokiennym (nasadkowe) w kol. zewnętrznym zbliżonym do stolarki okiennej; wymiar światła muru należy zwiększyć o wys. skrzynki rolety ok. 20cm; (proszę o wycenę rolet przystosowanych do montażu blokad automatycznych i bez blokad);

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze brąz, (szer. ok. 24cm), z zatyczkami; 

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich; 

         Termin realizacji: bud. nr 5.9-5.14 i 9.9-9.16 od 09.01.2012 do 25.01.2012 

                                   bud. nr 5.1-5.8 i 9.1-9.8 od 16.04.2012 do 27.04.2012

                                                                                                         

          Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.11.2011 na nr fax. lub mailem przygotowanie@dombud.pl Wszelkie szczegółowe informacje do ustalenia z Kier. Budowy.

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

         W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/16/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
               Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PVC na inwestycję w Chorzowie przy ul. Waxmana wg opisu:

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i na zewnątrz;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane typu "AERA HY" i ciśnieniowe typu "ISOLA 2,3" firmy Flop-System w kol. białym od wewnątrz; okapnik zewnętrzny płaski montowany w ramie na zewn. w kol. białym; (dodatkowo 8 szt. nawiewników ściennych typu "PASSAT HY")

-okna parteru wyposażone w rolety w systemie nadokiennym (nasadkowe) w kol. zewnętrznym szarym wg RAL 7044 (prowadnice w kol. szarym natomiast skrzynki od wewn. w kol. białym); wymiar światła muru należy zwiększyć o wys. skrzynki rolety ok. 20cm; proszę o wycenę rolet w wersji z blokadami automatycznymi po zamknięciu i bez blokady;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym wg RAL 7044, (szer. ok. 22cm-po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Kier. budowy), z zatyczkami; 

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich; 

         Termin realizacji: od 02.01.2012 do 13.01.2012; od 16 - 21.04.2012 montaż nawiewników, klamek oraz regulacja; wszystkie szczegóły należy uzgodnienić z Kier. budowy 

         Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.11.2011 na nr fax. lub mailem beata@dombud.pl   

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

         W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/15/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej PVC na inwestycję w Rudzie Śl. wg opisu:

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i na zewnątrz;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane np. firmy AERECO typ EMM 707 (lub firmy Flop-System-zachowując te same parametry i właściwości) w kol. białym od wewnątrz; okapnik zewnętrzny płaski montowany w ramie na zewn. w kol. białym; 

-wszystkie okna wyposażone w rolety w systemie nadokiennym (nasadkowe) w kol. zewnętrznym szarym wg RAL 7044 (prowadnice w kol. szarym natomiast skrzynki od wewn. w kol. białym); wymiar światła muru należy zwiększyć o wys. skrzynki rolety ok. 20cm;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym wg RAL 7044, (szer. ok. 22cm-po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Kier. budowy), z zatyczkami; 

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich; 

         Termin realizacji: bud. nr 5 do 30.11.2011; bud. nr 4 do 21.12.2011; bud. nr 3 do 12.01.2012; pozostałe budynki do szczegółowego uzgodnienia z Kier. budowy (nie później niż do 15.02.2012)                                                                        

         Ofertę prosimy przesłać do dnia 17.10.2011 na nr fax. lub mailem przygotowanie@dombud.pl Wszelkie szczegółowe informacje do ustalenia z Kier. Budowy.

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

         W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/14/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej PVC na inwestycję w Krakowie przy ul. Łokietka dot. czterech budynków wielorodzinnych wg opisu:

- okna okleinowane obustronnie w kol. orzech;

-profil 5-komorowy lub 6-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,0W/m2K (4/16/4); 

-okna z możliwością rozszczelnienia; wyposażone w dolną uszczelkę antykurzową;

-okna zdwajane, bez słupków murowanych;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze orzech (szer. ok. 22cm), z zatyczkami; 

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

          Termin montażu: systematycznie, zgodnie z ustaleniami z Kier. budowy od 01.09.2011

          Ofertę prosimy przesłać do dnia 08.08.2011 faxem lub drogą mailową na adres przygotowanie@dombud.pl Wszelkie szczegółowe informacje do ustalenia z Kier. Budowy.

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

         W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji wew. 186. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Uwaga: proszę firmy zainteresowane przesłaniem zestawienia stolarki o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Okna PCV – Gliwice, ul. Jana Pawła II / Mikołowska wyświetleń: 4

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie, dostawę i montaż okien PCV wg poniższego opisu:

- okna PCV, profil 5-komorowy, kolor biały (alternatywnie: jasny buk)

- szklenie szybami zespolonymi o wsp. U=1,1 W/m²K

- nawiewniki higrosterowane ARECO EMM 707

- okna wyposazone w profil parapetowy

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do koloru elewacji (okna na elewacjach

  z płytką klinkierową - parapety w kolorze klinkieru, okna na elewacjach tynkowanych - w kolorach białym

  i szarym) - tylko dostawa

- wszystkie okna i parapety ofoliowane

- okna montowane w gotowych otworach o wymiarach jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich

 

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

 

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: https://rapidshare.com/files/2135998014/Okna.zip lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał Boborowski,  tel. 600 968608

Termin realizacji: listopad – grudzień 2011

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  robertb@dombud.pl lub faksem na nr 032 251 10 88 do dnia 5.07.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 032 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Okna PCV - Chorzów, ul. Wolności wyświetleń: 3

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie, dostawę i montaż okien PCV wg poniższego opisu:

- okna PCV, profil 5-komorowy, kolor orzech (obustronnie)

- szklenie szybami zespolonymi o wsp. U=1,1 W/m²K

- nawiewniki AERECO zgodnie z projektem

- okna wyposazone w profil parapetowy

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym (tylko dostawa)

- wszystkie okna i parapety ofoliowane

- okna montowane w gotowych otworach o wymiarach jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich

 

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

 

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: https://rapidshare.com/files/4257662655/Okna.zip lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał Boborowski,  tel. 600 968608

Termin realizacji: 18-30.07.2011

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  robertb@dombud.pl lub faksem na nr 032 251 10 88 do dnia 30.06.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 032 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/13/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            Dot.: okna PVC – Budowa Budynku Wielorodzinnego w Rudzie Śl. przy ul. Słowiańskiej


          Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – kol. obustronnie biały;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-okna parteru wyposażone w rolety w systemie nadokiennym w kolorze białym;

-okna z nawietrzakami higrosterowanymi Aereco typ EMM 707 oraz ciśnieniowymi typ AMO 103 w kol. białym (zgodnie z zestawieniem stolarki i rys. rzutów wg wytycznych Aereco)

-klamki do okien parterowych na wys. maks. 1,2m od poziomu posadzki (dostosowane dla osób niepełnosprawnych); w oknach balkonowych należy zastosować szprosy konstrukcyjne;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały, (szer. do ustalenia z Kier. budowy); z zatyczkami;

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

           Termin wykonania: od 15.07.2011 do 30.07.2011 (montaż nawietrzaków, klamek oraz regulacje do 15.11.2011)


Ofertę prosimy przesłać do dnia 10.06.2011 na nr fax. lub e-mailem przygotowanie@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.


W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/12/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej PVC na inwestycję w Łaziskach Górnych - Leśne Zacisze etap IV wg opisu:

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i okleinowane w kol. złoty dąb na zewnątrz;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane np. firmy AERECO typ EMM 707 w kol. białym od wewnątrz; okapnik zewnętrzny płaski montowany w ramie na zewnątrz w kol. okleiny zewn. okna; 

-wszystkie okna wyposażone w rolety w systemie nadokiennym (nasadkowe) w kol. zewnętrznym zbliżonym do stolarki okiennej; wymiar światła muru należy zwiększyć o wys. skrzynki rolety ok. 20cm;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze brąz, (szer. ok. 24cm), z zatyczkami; 

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich; 

         Termin realizacji: bud. nr 1 i 2 od 22.08.2011 do 31.08.2011 

                                   bud. nr 3 i 4 od 11.07.2011 do 22.07.2011

                                   bud. nr 5 (15-22) i 9 (17-24) od 12.09.2011 do 30.09.2011

                                                                        

   Ofertę prosimy przesłać do dnia 13.06.2011 na nr fax. lub mailem przygotowanie@dombud.pl Wszelkie szczegółowe informacje do ustalenia z Kier. Budowy.

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

         W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/11/2011

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

           Dot.: okna PVC – Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych wraz z Infrastrukturą Techniczną w Chorzowie przy ul. Grunwaldzkiej i 11-go Listopada


           Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż okien PVC wg opisu:

-okna z PVC – na zewn. kol. szary wg RAL 7016, od wewn. kol. biały; okna na klatkach O10 i O11 (zewn. okleina) kol. czerwony;

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,1W/m2K (4/16/4);

-w oknach na parterze przewidziano rolety zewnętrzne w systemie nadokiennym w kol. szarym RAL 7016;

-zaznaczone w zestawieniu okna N wyposażone w nawiewniki higrosterowane Aereco typ EMM 707; w oknach O1 i O2 (piwnica i klatka schodowa) nawiewniki Aereco typ AMO 103; okapnik zewnętrzny płaski montowany na zewn. w kol. okleiny zewn. stolarki; otwory montażowe pod nawiewniki wg wytycznych systemowych;

-okna wyposażone w profil parapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7016, szer. ok. 22cm; z zatyczkami; w oknach O10 i O11 parapety w kol. czerwonym;

-wszystkie okna ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich;

Termin wykonania: od 16.05.2011 bud. Nr 1.1 i 1.2; pozostałe sukcesywnie wg ustaleń z Kier. Budowy;


         Ofertę prosimy przesłać do dnia 14.04.2011

         Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania zestawienia.W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/10/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: stolarka okienna i drzwiowa
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej PVC na inwestycję w Chorzowie przy ul. Sztygarska wg opisu:

-okna z PVC w kolorze białym wewnątrz i okleinowane w kol. szarym zbliżonym do kol. wg RAL 7047 na zewnątrz; bardzo proszę również o wycenę stolarki dla kol. obustronnego białego!

-profil 5-komorowy;

-szklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi o wsp. U=1,0 W/m2K (4/16/4);

-zaznaczone w zestawieniu okna „N” wyposażone w nawiewniki higrosterowane AERECO typ EMM 707 w kol. białym od wewnątrz; okapnik zewnętrzny płaski montowany w ramie na zewnątrz w kol. okleiny zewn. okna; 

-okna parteru wyposażone w rolety w systemie nadokiennym (nasadkowe) w kol. zewnętrznym zbliżonym do stolarki okiennej; wymiar światła muru należy zwiększyć o wys. skrzynki rolety ok. 20cm; podział rolet nad oknem O5 do uzgodnienia z Kier. budowy;

-okna wyposażone w profil podparapetowy;

-dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do kol. zewn. stolarki  (szer. do ustalenia z Kier. budowy), z zatyczkami; proszę przewidzieć ewentualną dostawę parapetów do okien okrągłych; 

-wszystkie okna, drzwi balkonowe i parapety ofoliowane;

-okna montowane w gotowych otworach o wym. jak w zestawieniu, bez obróbek tynkarskich; 

         Termin realizacji: od 23.05.2011 do 03.06.2011 (montaż nawiewników i klamek do 05.09.2011)                                

         Ofertę prosimy przesłać do dnia 04.04.2011 Wszelkie szczegółowe informacje do ustalenia z Kier. Budowy.

 

W umowie na wykonanie stolarki PVC przewidziane są następujące zapisy:

1.    „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem  terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

2.    „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”

         W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji. Osoba do kontaktu: Beata Rybska. Proszę o telefoniczny kontakt, abym mogła przesłać firmom zainteresowanym maila z zestawieniem stolarki

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »