Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii elewacje

PZ/35/EA/2019 wyświetleń: 181

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Elewacja gabionowa gr. 30cm powierzchnia około 250m2, najwyższy wysokość ściany niecałe 6m.
 
Propozycje projektowa:
Wypełnienie:
- kruszywo: sjenit lub granit łupany
- frakcja 60-150mm
 
Kosze:
- kosze ze stali ocynkowanej z pionowych drutów gr. 4,8mm w rozstawie co 50mm,
- poziome elementy z ceowników, grubość blachy 2mm, rozstaw co 200mm
- kosze mocowane grzebieniami z blachy ocynkowanej,
- grzebienie umieszczone co ok. 40cm w pionie,
- wymiar grzebienia dostosowany do mocowania kosza o szerokości 20cm w odległości 9cm od ściany.
 
Wycenę proszę wykonać na podstawie dokumentacji:
 
 • Miejsce dostawy  - Jaworzno, ul. Grunwaldzka 80
 • Termin realizacji  - przełom marca/kwietnia 2019

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 30.01.2019 do godz. 9:00 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169

ZP/ACH/901/2014 wyświetleń: 179

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na zaproponowanie i wykonanie obudowy ( z płyt HPL, Albond, Alucobond itp.. ) wraz z montażem i podkonstrukcją dolnej części kładek między segmentem B i C na 3 poziomach budynku.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Termin złożenia oferty: 31.07.2014r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: wrzesień 2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

„Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.

 „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182.

Ofertę proszę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/876/2014 wyświetleń: 90

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie elewacji RMS wg dokumentacji technicznej przy następujących założeniach.1. Wykonanie ocieplenia styropianem wraz z ułożeniem płytek klinkierowych czerwona klasyczna w systemie Infatec lub Brick – w ilości ok. 78m2 (9m2 na styropianie gr. 5cm, 34,5m2 na styropianie gr. 8cm, 34,5m2 na styropianie gr. 18cm).2. Wykonanie ocieplenia styropianem grubości 18 cm wraz z wyprawą elewacyjną akrylową – w ilości ok.156m23. Wykonanie ocieplenia styropianem grubości 8 cm wraz z montażem desek HPL na ruszcie – w ilości ok 27m2Proszę o podanie cen jednostkowych za każdy rodzaj prac.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: sierpień 2014r. Termin złożenia oferty: 24.07.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/PW/734/2014 wyświetleń: 46

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych w pełnym systemie wg dokumentacji technicznej i szczegółowego zakresu w poniższym załączniku na w/w obiekcie. Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej. Oferta powinna zawierać rozbicie cenowe na R+M+S oraz na samą robocizne z własnym rusztowaniem lub z rusztowaniem Zamawiającego.Termin rozpoczęcia: lipiec 2014r.Termin złożenia oferty: 13.06.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartłomiej Szeja; tel. kom. 600 851 648. Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.2.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.3.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł WójcickiZAŁACZNIK L.p.PozycjaIlośćCena jednostkowaZakres1Docieplanie ścian zewnętrznychok. 1000 m2Cena jednostkowa zawiera /M,R,S/: I WARIANTmontaż na kleju płyt ze styropianu EPS 80 gr. 14 cm;kołkowanie;zatapianie siatki z polipropylenu;gruntowanie środkiem gruntującym;tynk mineralny ;malowanie farba silikonową,montaż niezbędnych listew wykończeniowych z siatką /narożne, kapinosowe, przyokienne, itp./;wykonanie szpalet okiennych;rusztowania;2Docieplanie ścian zewnętrznychok. 1000 m2Cena jednostkowa zawiera /M,R,S/: II WARIANTmontaż na kleju płyt ze styropianu EPS 80 gr. 14 cm;kołkowanie;zatapianie siatki z polipropylenu;gruntowanie środkiem gruntującym;tynk akrylowy barwiony w masie ;montaż niezbędnych listew wykończeniowych z siatką /narożne, kapinosowe, przyokienne, itp./;wykonanie szpalet okiennych;rusztowania;3Parapetyok. 40 mbCena jednostkowa zawiera /R,S/:TYLKO montaż parapetów /parapety dostarcza Zamawiający, pianka do montażu po stronie Wykonawcy/4Sufityok.150 m2Cena jednostkowa zawiera /M,R,S/:wyprawa klejowa na siatce z polipropylenu zatarta na gładko;
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/150/EA/2014 wyświetleń: 39

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Kotwy do elewacji kamiennej zgodnie z z projektem w załączniku - załącznik
 2. Cersesit CX 5    - 100 kg
 • Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Józefońska
 • Termin realizacji  - 15.05.2014

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 05.05.2014 do godz. 11.00  na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169

L. dz. DA/PW/526/2014 wyświetleń: 28

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych w pełnym systemie wg dokumentacji technicznej i szczegółowego zakresu w poniższym załączniku na w/w obiekcie. Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej.Termin rozpoczęcia: lipiec 2014r.Termin złożenia oferty: 30.04.2014r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Krzysztof Nazaruk; tel. kom. 698 655 866. Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przez Inwestora.W umowie przewidziane są zapisy:1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.2.Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.3.„Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł WójcickiZAŁACZNIK L.p.PozycjaIlośćCena jednostkowaZakres1Docieplanie ścian zewnętrznychok. 2500 m2Cena jednostkowa zawiera /M,R,S/:montaż na kleju płyt ze styropianu EPS 80 gr. 16,14,12 cm;kołkowanie;zatapianie siatki z polipropylenu;gruntowanie środkiem gruntującym;tynk akrylowy (kolory wg dokumentacji);montaż niezbędnych listew wykończeniowych z siatką /narożne, kapinosowe, przyokienne, itp./;wykonanie szpalet okiennych;rusztowania;2Docieplenie kominówok. 50 m2Cena jednostkowa zawiera /M,R,S/:montaż na kleju płyt styropianowych EPS70 gr. 5 cm;kołkowanie;zatapianie siatki z polipropylenu;gruntowanie środkiem gruntującym;tynk akrylowy;montaż niezbędnych listew wykończeniowych z siatką /narożne, kapinosowe./;3Tynk mozaikowyok.170 m2Cena jednostkowa zawiera /M,R,S/:zatapianie siatki z polipropylenu;gruntowanie środkiem gruntującymtynk mozaikowy, gr.ziarna 1,0 mm4Parapetyok. 100 mbCena jednostkowa zawiera /M,R,S/:TYLKO montaż parapetów /parapety dostarcza Zamawiający, pianka do montażu po stronie Wykonawcy/
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/PA/211/2014 wyświetleń: 20

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 L. dz. DA/PA/211/2014

                     Katowice, dn. 11.01.2014r.

 

wg rozdzielnika

 

dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego                      im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6

 

     Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej (za 1m2) na kompleksowe wykonanie na gotowo:

 

1.   ocieplenia ścian zewnętrznych (Sz7) wraz z wyprawą  elewacyjną (tj. TYNK SILIKATOWY  SIATKA SZKLANA 140 g/m2 NA KLEJU gr. 1,5 cm docieplenie  WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ),

2.   ocieplenia ścian zewnętrznych (Sz2) wraz z okładzina z płytek klinkierowych elewacyjne układanych na kleju kolor

grafitowy (tj. płytki klinkierowe, SIATKA SZKLANA 140 g/m2 NA KLEJU gr. 1,5 cm docieplenie  WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ),

 

dla w/w realizacji Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (wykonanie dostawa i montaż materiałów ścian zewnętrznych wraz z rusztowaniami , itp.) zgodnie P.T. i opisem technicznym ST 

 

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg załączonym linku http://sendfile.pl/135979/Elewacja_lekka_-_mokra_Krakow_Ingardena.zip

 

Terminy rozpoczęcia: Kwiecień-maj 2014r.

Termin złożenia oferty: 17.02.2014r.

 

Z uwagi na konieczność zaakceptowania rodzaju i koloru materiału przez inwestora proszę o możliwie szybką odpowiedź .

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

    W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Realizacji  Produkcji pod numerem telefonu: 32/72 19 193

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 193, mail: a.pawlik@dombud.pl

 

 

                                                                                     Z poważaniem:

                                                                                      Arkadiusz Pawlik

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/PA/209/2014 wyświetleń: 11

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 L. dz. DA/PA/209/2014

                     Katowice, dn. 11.02.2014r.

 

wg rozdzielnika

 

dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o ofertę na kompleksowe wykonanie na gotowo ocieplenia ok. 150 m2 podcieni metodą lekką-mokrą wraz z wyprawą elewacyjną (tj. tynk mozaikowy – jasny piaskowiec/beż, siatka szklana 140 g/m2 na kleju gr. 1,5 cm, docieplenie wełna mineralna gr. 15 cm).

 

Prosimy o podanie cen jednostkowych zawierających: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszt utylizacji.

 

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg załączonych plików.

 

Terminy rozpoczęcia:  od kwiecień - maj 2014r.

Termin złożenia oferty: do 17.02.2014r.

 

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

   

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Realizacji  Produkcji pod numerem telefonu: 32/72 19 193.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: mail: a.pawlik@dombud.pl

 

                                                                                             

Z poważaniem:

Arkadiusz Pawlik

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AM/188/2014 wyświetleń: 7

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót wg poniższego zakresu.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

 1. Wykonanie elewacji (ściana warstwowa) z cegły klinkierowej czerwono-brązowej (np. Wienerberger -Rodos) mocowanej systemowymi konsolami i kotwami do żelbetowej warstwy nośnej (w rozstawie poziomym 1m, w rozstawie pionowym co 0,5m), murowanej na zaprawie do klinkieru oraz izolacji termicznej z styropianu EPS 100 (gr. 12cm) mocowanej za pomocą łączników i dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej, wraz z wykonaniem warstwy zbrojonej, w ilości ok. 448 m2, w - zł/m2.


Proszę o podanie ceny jednostkowej j.w..

Ceny jednostkowe należy podać j.w w dwóch wariantach tj.: wariant I: cena musi obejmować: materiał, robociznę, sprzęt (np. rusztowanie itp.)(R+M+S), materiały pomocnicze; wariant II: cena musi obejmować: robociznę, sprzęt (np. rusztowanie itp.) (R+S).

Termin realizacji: - kwietnia/maj 2014r.,

W umowie przewidziane są zapisy: Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót. W tym: 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora. 30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : a.myrczik@dombud.pl do dnia 20.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 188.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Elewacja na wełnie Kraków Oleandry wyświetleń: 7

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej (za 1m2) na kompleksowe wykonanie na gotowo:

 1. ocieplenia ścian zewnętrznych (Sz7) wraz z wyprawą elewacyjną (tj. TYNK SILIKATOWY SIATKA SZKLANA, ocieplenie WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ),

 2. ocieplenia ścian zewnętrznych (Sz2) wraz z okładzina z płytek klinkierowych elewacyjnych układanych na kleju kolor grafitowy (tj. płytki klinkierowe, SIATKA SZKLANAocieplenie WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ),

dla w/w realizacji Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (wykonanie dostawa i montaż materiałów ścian zewnętrznych wraz z rusztowaniami , itp.) zgodnie P.T. i opisem technicznym ST

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg załączonym linku http://sendfile.pl/135979/Elewacja_lekka_-_mokra_Krakow_Ingardena.zip.

Terminy rozpoczęcia: Kwiecień-maj 2014r.

Termin złożenia oferty: 22.01.2014r.

Z uwagi na konieczność zaakceptowania rodzaju i koloru materiału przez inwestora proszę o możliwie szybką odpowiedź .

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/56/2014 wyświetleń: 6

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie izolacji termicznej stropów piwnicy budynku na w/w obiekcie w ilości ok 400m2. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:Zakres prac /R,M,S/:1. Tynk akrylowy na suficie tj. styropian gr. 8cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki 140 g/m2 + grunt + wyprawa akrylowa) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew, kolor biały. Terminy wykonania: styczeń/luty 2014r. Termin złożenia oferty: 22.01.2014r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.1. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych plików.W celu wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662272948 Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 22.01.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/2013 wyświetleń: 8

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych w pełnym systemie oraz pozostałych robót wg dokumentacji technicznej (pytania i odpowiedzi od inwestora, część rysunkowa, opis techniczny, STWiOR) i szczegółowego zakresu w poniższym załączniku na w/w obiekcie. Ofertę proszę przedstawić tylko na systemie „STO-ISPO”.

Proszę o rozbicie w ofercie osobno cen jednostkowych dotyczących: robocizny + rusztowania oraz materiałów.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg dokumentacji, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

 Planowany termin rozpoczęcia: 3/4 tydzień 2014 r. Prace będą wykonywane dwuetapowo: I etap – styropian + siatka + klej, roboty od zaraz uzależnione od warunków pogodowych; II etap – wyprawa z tynku „MILANO”, wiosna 2014 r.

Termin złożenia oferty: 30.12.2013 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Krzysztofem Wojewodzic tel. 606 418 955.

Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
  • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
  • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji na poniższy adres mail lub fax.

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Elewacja z płytek klinkierowych wyświetleń: 10

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

L dz. DA/BJ/1188/2013 16.12.2013

Dotyczy: Adaptacja obiektu na potrzeby siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie elewacji garażu płytek klinkierowych. Montaż na przygotowanym już przez P.B. Dombud S.A. podłożu. Powierzchnia : ~ 90 m2. Prosimy o podanie cen jednostkowych samej robocizny /R+S/. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę (gruntowanie ściany,ułożenie płytek klinkierowych, fugowanie), sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), natomiast materiał dostarcza zamawiającegy. Termin realizacji: styczeń/luty 2014. Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu robót. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego: 70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora. 30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Zainteresowanych prosimy o kontakt prześlemy rysunki w wersji elektronicznej. P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : b.jacak@dombud.pl do dnia 23.12.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 179 lub tel. kom. 728314997.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/1160/2013 wyświetleń: 5

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie elewacji z okładziny kamiennej w ilości ok. 220m2 wg dokumentacji technicznej.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B.DOMBUD S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku. Terminy rozpoczęcia: marzec 2014r. Termin złożenia oferty: 25.02.2013r. Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. W umowie przewidziane są zapisy: 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek. 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Elewacja z Piaskowca w Krakowie wyświetleń: 5

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie na gotowo okładziny kamiennej ścian zewnętrznych dla w/w realizacji. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (wykonanie dostawa i montaż okładziny kamiennej ścian zewnętrznych i parapetami wraz z stalową konstrukcją nośną oraz izolacją z wełny mineralnej, dokumentacją szczegółową (roboczą), rusztowania itp.) zgodnie P.T. i opisem technicznym, specyfikacją techniczną.

Dokumentacja do pobrania za pomocą linku: http://sendfile.pl/101673/Elewacja_Krakow_Ingardena.zip

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 .

Terminy rozpoczęcia: ok. 14 tydzień 2014r.

Z uwagi na konieczność zaakceptowania rodzaju i koloru materiału przez inwestora proszę o możliwie szybką odpowiedź .

Termin złożenia oferty: 12.12.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/934/2013 wyświetleń: 6

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu kompletnej elewacji z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej np. TRIMO trimoterm inviso gr. 15cm oraz Trimo Qbiss One zgodnie dokumentacją techniczną lub w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry dokumentacji technicznej.  

Zakres Prac:

1.     Kompleksowe wykonanie elewacji ( np.TRIMO trimoterm inviso gr. 15cm) w ilości ok. 1800m2 z płyt warstwowych w układzie pionowym wraz z rdzeniem z wełny mineralnej z krytym łącznikiem (profilacja zewnętrzna gładka wewnętrzna–mikrolinia 2) o grubości rdzenia 150mm i odporności ogniowej EI-180 wraz kompletem materiałów potrzebnych do przymocowania w/w płyt do stalowych rygli podkonstrukcji 10x20cm, a także materiałami pomocniczymi. W zakres prac wchodzą również obróbki otworów okiennych, drzwiowych, na czerpnie, obróbki w połączeniu z elementami fasad, osłon przeciwsłonecznych oraz obróbki w połączeniu z pokryciem dachowym zgodnie z dokumentacją.

·    Kolorystyka od zewnątrz – RAL 9006, od wewnątrz – RAL 9002,

·    Współczynnik przewodności cieplnej Uk dla płyt powinien być nie większy niż 0,26W/m2K,

2.  Kompleksowe wykonanie elewacji (np. Trimo Qbiss One) w ilości ok. 550m2 z prefabrykowanych paneli fasadowych gr.15cm gładko powierzchniowych o odporności ogniowej EI-120 mocowanych do ocynkowanej podkonstrukcji stalowej. W zakres prac wchodzą również obróbki otworów okiennych, drzwiowych, na czerpnie, obróbki w połączeniu z elementami fasady, osłon przeciwsłonecznych oraz obróbki w połączeniu z pokryciem dachowym zgodnie z dokumentacją.

·  Kolorystyka od zewnątrz – RAL 1028, od wewnątrz – RAL 9002,

·  Współczynnik przewodności cieplnej Uk dla płyt powinien być nie większy niż 0,27W/m2K,

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt, natomiast materiał po stronie zamawiającego.

Przewidywany termin montażu: grudzień 2013r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 05.11.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                              

                                                                                              Z poważaniem:

                                                                                              Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/749/2013 wyświetleń: 6

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
              W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie elewacji z laminatu HPL w budynku D.


Powierzchnia : ~ 500 m2.


Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/.


Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę i sprzęt, natomiast materiał po stronie zamawiającego.


Proszę również o wycenę i propozycję materiału alternatywnego dla przedstawionego w projekcie.


Termin realizacji: kwiecień/maj 2014.

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 403 , wersja elektroniczna przesłana w załączniku do zapytania.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 18.10.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 190 lub tel. kom. 539 920 745.


                                                                      Z poważaniem:

                                                                                     Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/DN/713/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

L dz. DA/DN/713/2013

Katowice, dnia 20.09.2013r.


wg rozdzielnika

 

Dot.: Budowy oddziału ZUS w Katowicach przy ul. Granicznej

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji w ilości około 685m2 na realizowanym przez nas w/w obiekcie wg następujących rysunków: 7, 8, 9, 10, 20, 24, 25, 29, 36, D4.

Zakres robót obejmuje:

Cokoły z cienkich płyt elewacyjnych gresowych zbrojonych siatką z włókna typu LAMINAM - podstawowy wymiar płyt 300x100x0,3cm. Wysokość cokołu 30 cm ponad teren w ilości około 18 m2. Mocowanie płyt na podkonstrukcji lub na klej.

Wykończenie parteru i piętra płytami jak wyżej. Parter, cokół i część elewacji wschodniej pomiędzy oknami - kolor ciemnoszary, piętro - kolor biały. Mocowanie płyt powyżej cokołu na podkonstrukcji aluminiowej zgodnie z przyjętym systemem. Profile pionowe do mocowania płyt w rozstawie około 40cm mocowane i pionizowane za pomocą konsol przykręcanych do muru poprzez podkładkę termiczną. W związku z zastosowaniem technologii fasady wentylowanej projektuje się pozostawienie około 2cm przestrzeni wentylowanej pomiędzy ociepleniem, a płytami elewacyjnymi. Przy cokole i przy szczycie elewacji należy pozostawić szczeliny nawiewne i wywiewne. W stosunku do parteru należy zastosować odsunięcie elewacji piętra o 5cm i wykonać dodatkową warstwę ocieplenia ścian.

Ponadto do wykonania na elewacji południowej i wschodniej piętra jest również logo i napis wypukły o wymiarach zgodnych z rysunkiem nr 36. Grubość liter (wypukłość) około 5cm. Logo ZUS zgodnie z zatwierdzonym logiem inwestora.Układ warstw elewacji cokołu licząc od zewnątrz jest następujący:

 • płyty elewacyjne typu Laminam na podkonstrukcji – 3mm,

 • przestrzeń wentylacyjna ze szczeliną wentylacyjną – 2cm,

 • folia paroizolacyjna,

 • wełna mineralna – 8cm.Układ warstw elewacji całego parteru oraz piętra - elewacji wschodniej i południowej licząc od zewnątrz jest następujący:

 • płyty elewacyjne typu Laminam na podkonstrukcji – 3mm,

 • przestrzeń wentylacyjna ze szczeliną wentylacyjną – 2cm,

 • folia systemowa na wełnę,

 • wełna mineralna (systemowo) – 12cm.

Układ warstw elewacji piętra - elewacji zachodniej i północnej licząc od zewnątrz jest następujący:

 • płyty elewacyjne typu Laminam na podkonstrukcji – 3mm,

 • przestrzeń wentylacyjna ze szczeliną wentylacyjną – 2cm,

 • folia systemowa na wełnę,

 • wełna mineralna (systemowo) – 12cm+5cm=17cm.Prosimy również o propozycję i wycenę elewacji alternatywnych lecz tańszych w stosunku do elewacji z płyt laminam np. aluminium, HPL, itp.Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt, natomiast materiał po stronie zamawiającego.


Termin realizacji: Rozpoczęcie około połowy listopada 2013r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z kierownikiem budowy: Czesław Kaleta tel. 602370686

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: d.nowak@dombud.pl do dnia 27.09.2013r. Osoba do kontaktu: Damian Nowak tel. 666 027 742.

Z poważaniem:

Damian Nowak

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/481/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie elewacji wg dokumentacji technicznej.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: listopad 2013r. Termin złożenia oferty: 28.08.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz.DA/BRA/401/2013 Elewacja z płytek klinkierowych Pływalnia w Bieruniu wyświetleń: 4

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Zakres robót: (renowacja i modernizacja elewacji istniejącego basenu)

1. Ułożyć masę zbrojącą i siatkę = ok. 980 m2

2. Klejenie płytek klinkierowych CRH Alfa i płytek szkliwionych CRH Z2/T 6,5x25 cm na kleju morozoodpornym, = ok. 980 m2

Uwagi:
-zapytanie obejmuje budynek isntniejący (basen)
-masa fugowa z np. Dyker Hoof Sopro- kolor ciemny grafit

W celu otrzymania załączników niezbędnych do sporządzenia oferty cenowej proszę o kontakt : b.radwanski@dombud.pl lub tel.: 539-920-741

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/ Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt natomiast materiał po stronie zamawiającego.
Rozliczenie nastąpi kosztorysami powykonawczymi.

Proszę również o wycenę i propozycję rozwiązań alternatywnych dot. materiałów dla przedstawionych w powyższym zapytaniu.

Przewidywany termin realizacji: od września 2013

W umowie przewidziane są zapisy:
1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Termin złożenia oferty: 09.08.2013 r. na adres b.radwanski@dombud.pl

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną oraz dołączony przedmiar – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: 539-920-741

Z poważaniem:
Bartosz Radwański

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/327/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę wykonania elewacji na realizowanym przez nas obiekcie.

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.

Zakres robót:

1. Wykonanie elewacji nowo budowanej części budynku:
- Styropian gr. 10cm + siatka + tynk silikonowy WEBER gr. 1mm + farba kolor LA21-ASMo - ok. 180 m2
- Styropian gr. 10cm + siatka + tynk silikonowy WEBER gr. 3mm + farba kolor LA11-ASMo - ok. 170 m2
- Boniowanie nawiązujące do istniejącego gr. 5cm – kolor RAL 6029 - ok. 150 mb
- Wstawki z płytek klinkierowych CRH Alfa na siatce i kleju wodoodpornym i z fugami wypełnionymi zaprawą wodoodporną - ok. 30 m2

2. Renowacja i modernizacja elewacji istniejącego basenu:
a) Elewacja wykończona w tynku TERRANOVA
- oczyszczenie powierzchni starego tynku - ok. 600 m2
- gruntowanie i malowanie elewacji farbą WEBER w kolorze elewacji - ok. 600 m2
b) Elewacja na wejściu do basenu
- skucie płytek klinkierowych ze ścian i słupów frontowych - ok. 80 m2
- wyrównanie powierzchni i zatopienie siatki w kleju - ok. 80 m2
- ułożenie płytek klinkierowych CRH Alfa na kleju wodoodpornym + fuga wodoodporna - ok. 80 m2
- zabezpieczenie ułożonych płytek farbą antygrafiti do klinkieru - ok. 80 m2

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt natomiast materiał po stronie zamawiającego. Rozliczenie nastąpi kosztorysami powykonawczymi.

Proszę również o wycenę i propozycję rozwiązań alternatywnych dla przedstawionych w powyższym zapytaniu.

Przewidywany termin realizacji:
elewacja istniejąca – od sierpnia 2013
elewacja nowa – od sierpnia 2013

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.
2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną oraz dołączony przedmiar – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl.

Oferty proszę składać do dnia 09.08.2013 godz. 15.00 na adres mailowy: b.radwanski@dombud.pl

Z poważaniem:
Bartosz Radwański
tel.: 539-920-741

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MP/473/2013 wyświetleń: 5

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę izolacji termicznej ścian zewnętrznych w pełnym systemie wg dokumentacji technicznej i szczegółowego zakresu robót poniżej na w/w obiekcie.

Zakres robót:

1. Docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm + płyty HPL kolor antracyt – ok. 200 m2.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: kwieień 2013 r.

Termin złożenia oferty: do 29.03.2013 r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartoszem Jacak; tel. kom. 728 314 997

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

Uwagi:przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przedstawić dokumenty materiałowe do akceptacji kierownika budowy i inwestora,materiał dostarcza wykonawca,

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/329/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

dot.: „Przebudowy fragmentu pomieszczeń I piętra Centrum Pediatrii na pododdział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii” oraz „Nadbudowę istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego Oddziału Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji”. – Sosnowiec, ul Zapolskiej 3

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych w pełnym systemie oraz pozostałych robót wg dokumentacji technicznej i szczegółowego zakresu w poniższym załączniku na w/w obiekcie. Ofertę proszę przedstawić w dwóch wariantach:

 • WARIANT nr 1 – wg załącznika nr 1
 • WARIANT nr 2 – alternatywny system innego producenta o parametrach technicznych nie gorszych niż zastosowane w dokumentacji.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania: od 15 kwietnia 2013r.

Termin złożenia oferty: 07.03.2013r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartłomiejem Szeja; tel. kom. 600 851 648.

Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

  • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

  • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 3. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/78/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w Sosnowcu, przy ulicy Baczyńskiego.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową ofertę wykonania izolacji termicznej stopu piwnic na w/w obiekcie w ilości ok. 600 m2. wg poniższego zestawienia:

 • klejenie wełny mineralnej gr. 15 cm
 • kołkowanie
 • montaż narożników z siatką
 • zatapianie siatki
 • zatarcie klejem na kładko /gąbka/

Ofertę proszę przedstawić w dwóch cenach jednostkowych:

 • pierwsza cena ma obejmować wykonanie całości robót wraz z materiałem oraz sprzętem (rusztowania),
 • druga cena obejmuje tylko robociznę i sprzęt (rusztowania). Materiał po stronie Zamawiającego.

W celu dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Obiektu Grzegorzem Kuźma 602 663 417.

Termin wykonania: od 04.02.2013r. do wykonania 200m2

                             od 04.03.2013r. pozostałe stropy 

Termin złożenia oferty: 22.01.2013r.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MC/6/2013 wyświetleń: 7

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę wykonania elewacji na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

Zakres robót:

   1. Wykonanie elewacji (ściana warstwowa) – warstwa z cegły klinkierowej białej oraz dwuwarstwowej izolacji termicznej z wełny (Panel Płyta) gr. 10+5cm. Ściana z wiązaniem wozówkowym oraz specjalnym realizowana za pomocą systemu podwieszenia, kotew i kratownic ze stali nierdzewnej w ilości ok. 1 700m² ( zgodnie z dokumentacją projektową )

   2. Wykonanie docieplenia z płyt z wełny mineralnej twardej gr. 10+5cm + tynk mineralny + malowanie farbą silikonową (krzemoorganiczną) RAL 9016, 9018, 7016 w ilości ok. 200m² ( zgodnie z dokumentacją projektową )

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt natomiast materiał po stronie zamawiającego.


Przewidywany termin realizacji: rozpoczęcie luty/marzec 2013


W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866.


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 18.01.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 183 lub tel. kom. 696 744 589.


Z poważaniem:

Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/123/2012 wyświetleń: 5

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego.

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę  izolacji termicznej ścian zewnętrznych w pełnym systemie CERESIT lub alternatywnym wg dokumentacji technicznej i szczegółowego zakresu robót poniżej na w/w obiekcie.

 1. Płaszczyzny podstawowe elewacji oprócz cokołu i cofniętej górnej kondygnacji, wnętrza loggi z zastosowaniem systemowych listew okapnikowych, przyokiennych, dylatacyjnych;  tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego, styropian gr. 15cm, faktura pełna, gr. ziaren 1mm; kolor CAPAROL GINSTER 25.
 2. Płaszczyzny cokołu elewacji płytko boniowane (imitacja); bonie 3cm, przerwa pomiędzy boniami 35cm (bonie gładkie balowane) z zastosowaniem systemowych listew okapnikowych, przyokiennych, dylatacyjnych; tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego, styropian gr. 15cm, faktura pełna, gr. ziaren 2mm; kolor CAPAROL CURRY 85.
 3. Płaszczyzny wykuszy, płytko boniowane (imitacja) bonie 1cm, przerwa pomiędzy boniami 10cm (bonie gładkie balowane)  z zastosowaniem systemowych listew okapnikowych, przyokiennych, dylatacyjnych; tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego, styropian gr. 15cm, faktura pełna, gr. ziaren 2mm; kolor CAPAROL CURRY 85.
 4. Płaszczyzny cofniętej górnej kondygnacji, słupy i wnętrza loggi z zastosowaniem systemowych listew okapnikowych, przyokiennych, dylatacyjnych; tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego, styropian gr. 15cm, faktura pełna, gr. ziaren 1mm; kolor CAPAROL CURRY 70.
 5. Płaszczyzny z betonu prefabrykowanego (balkony, słupy) malowane farba elewacyjną; kolor CAPAROL CURRY 70.
 6. Płaszczyzny piwnic wystające ponad teren (30-40cm) z zastosowaniem systemowych listew okapnikowych, przyokiennych, dylatacyjnych; tynk mozaikowy na bazie żywic epoksydowych BOLIX 53/2 lub BAUMIT 58.
 7. Płaszczyzny wieżyczek przewieszonych na dachu oraz kominów z zastosowaniem systemowych listew okapnikowych, przyokiennych, dylatacyjnych; tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego, styropian gr. 5cm, faktura pełna, gr. ziaren 2mm; kolor CAPAROL CURRY 85.
 8. Płaszczyzny wewnętrzne wiatrołapów na segmencie B, C, D; styropian gr. 5 cm + siatka na kleju; zatarte na gładko.
 9. Płaszczyzny wewnętrzne stropów piwnic; styropian gr. 5 cm + siatka na kleju; zatarte na gładko.
 10. Montaż parapetów okiennych (materiał – blacha powlekana - dostarcza Zamawiający, pianka po stronie Wykonawcy).
 11. Montaż parapetów balkonowych (materiał – blacha ryflowana - dostarcza Zamawiający, styrodur do wykonania progu po stronie Wykonawcy).
 12. Wykonanie i montaż obróbki blacharskiej okapu gzymsu na uskoku budynku ostatniej kondygnacji z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 9006 (szerokość w rozwinięciu 40 cm, długość obróbki 75 metrów).
 13. DODATKOWA SIATKA NA PARTERZE.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania II etapowo:

I etap - od  października 2012r.; docieplenie + siatka na kleju.

II etap - marzec 2013r.; wyprawa.

Termin złożenia oferty: 21.09.2012r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Łukaszem Bogacz; tel. kom. 600 838 526.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/88/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chorzowie, przy ul. Kaszubskiej.

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o  złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie KABE lub alternatywnym (np. CERSIT, BAUMIT, itp.) izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na w/w obiekcie zgodnie z P.T. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. Tynk akrylowy na ścianach zew. o powierzchniach ok. 1085 m2 – tj. styropian o różnych grubościach (12, 14, 16 cm) + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa akrylowa wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 2. Tynk akrylowy na ścianach zew. o powierzchniach ok. 100 m2 – tj. styropian gr. 10cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa akrylowa wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 3. Tynk mozaikowy na ścianach zew. o powierzchniach ok. 110 m2 – tj. styropian gr. 5cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa żywiczna wraz z montażem narożników, kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 4. Dostawa i montaż systemowy listew dylatacyjnych (proszę podać w ofercie typ listwy i producenta) w ilości ok. 27 mb.
 5. Montaż parapetów zewnętrznych (parapety dostarcza Zamawiający, natomiast pianka po stronie Wykonawcy) w ilości ok. 140 mb.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: 15.10 – 30.11.2012r.

Termin złożenia oferty: 20.09.2012r. W przypadku ewentualnej wizji lokalnej na budowie celem obejrzenia zakresu prac do wykonania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Antoni Stolarczyk; tel. kom. 600 851 472.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/43/2012

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wrzosowej.

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie KABE lub alternatywnym (np. CERSIT, BAUMIT, itp.) izolacji termicznej ścian zewnętrznych zabudowy szeregowej budynków od A1 do A10 na w/w obiekcie zgodnie z P.T. Budynki od nr A11 do nr A20 będą realizowane w późniejszym terminie. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1.       Tynk akrylowy na ścianach zew. o powierzchniach ok. 730 m2 – tj. styropian gr. 15cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa akrylowa) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.

2.       Tynk mozaikowy na ścianach zew. o powierzchniach ok. 60 m2 – tj. styropian gr. 15cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa żywiczna) wraz z montażem narożników, kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.

3.       Dostawa i montaż systemowy listew dylatacyjnych (proszę podać w ofercie typ listwy i producenta) w ilości ok. 48 mb.

4.       Montaż parapetów zewnętrznych (parapety dostarcza Zamawiający, natomiast pianka po stronie Wykonawcy) w ilości ok. 110 mb.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401. lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania: 24.09 – 16.11.2012r.

Termin złożenia oferty: 10.09.2012r. W przypadku ewentualnej wizji lokalnej na budowie celem obejrzenia zakresu prac do wykonania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Antoni Stolarczyk; tel. kom. 600 851 472.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

1.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

-      fax.: 32/72 19 200

-      mail: a.polkoszek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

16.08.2012 wyświetleń: 3

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Zapraszamy Firmy podwykonawcze do współpracy przy wykonywaniu robót dociepleniowych elewacji.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/PH/457/2012 wyświetleń: 5

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Zmiany funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne

w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3-Maja 36.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A.  z siedzibą w Katowicach, zwraca się
z prośbą o wycenę wykonania docieplenia elewacji w ilości ok. 1750 m2 na w/w obiekcie.

Zakres robót:

1.       Docieplenie elewacji styropianem gr. 14 cm + tynk silikatowy malowany w ilości ok. 910 m2

2.       Docieplenie elewacji wełną mineralną gr. 14 cm + tynk silikatowy malowany w ilości ok. 840 m2

3.       Docieplenie cokołu styropianem gr. 10 cm + tynk mozaikowy

4.       Montaż parapetów /parapety dostarcza Zamawiający/

    Prosimy o podanie cen jednostkowych.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prześlemy dokumentację.

 

Termin realizacji: od 01.08. 2012r.

Termin złożenia oferty: do 14.07.2012r.

 

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Michał Boborowski 600 968 608.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji: Paweł Harpula : 728 314 980, 32 721 91 82 fax: 32 721 92 00,
e-mail:
pawelc@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/226/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie KABE lub alternatywnym (np. CERSIT, BAUMIT, itp.) izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków  wielorodzinnych na w/w obiekcie zgodnie z P.T. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:

Zakres prac /M,R,S/ - segmenty 1.1, 2.1:

1.        Tynk akrylowy na ścianach tj. styropian gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa akrylowa) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne i przydrzwiowe, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną w ilości ok. 1100 m2.

2.        Tynk mozaikowy na ścianach tj. styropian gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa żywiczna) wraz z montażem narożników, kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną w ilości ok. 42 m2.

3.        Montaż parapetów zewnętrznych (parapety dostarcza Zamawiający, natomiast pianka po stronie Wykonawcy) w ilości ok. 70 mb.

4.        Dostawa i montaż systemowych listew dylatacyjnych w ilości ok. 26 mb (proszę podać w ofercie producenta listew).

Zakres prac /M,R,S/ - segmenty 1.2, 2.2:

1.        Tynk silikatowo-silikonowy na ścianach tj. wełna gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa silikatowo-silikonowy) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne i przydrzwiowe, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną w ilości ok. 1100 m2.

2.        Tynk mozaikowy na ścianach tj. wełna gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa żywiczna) wraz z montażem narożników, kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną w ilości ok. 42 m2.

3.        Montaż parapetów zewnętrznych (parapety dostarcza Zamawiający, natomiast pianka po stronie Wykonawcy) w ilości ok. 70 mb.

4.        Dostawa i montaż systemowych listew dylatacyjnych w ilości ok. 26 mb (proszę podać w ofercie producenta listew).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześnijszym kontakcie telefonicznym lub mail z nizej podpisanym.

Terminy wykonania:  07.05 – 31.07.2012r.

Termin złożenia oferty: 17.04.2012r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-       70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-       30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

1.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

2.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

-       fax.: 32/72 19 200

-       mail: arturp@dombud.pl.

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Elewacja i przegrody balkonowe z HPL - Budynek mieszkalno-usługowy - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury wyświetleń: 1

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

- elewacji z płyt HPL (z podkonstrukcją) - ok. 713 m²

- przegród balkonowych/tarasowych z płyt HPL (bez podkonstrukcji) - ok. 160 m²

HPL grub. 10 mm (dopuszczalna 8 mm – przy zapewnieniu odpowiedniej sztywności), w kolorze drewnopodobnym (do ustalenia).


Zestawienie okładzin ściennych HPL:

1. Elewacja południowa - 64,0 m²

2. Elewacja północna - 20,2 m²

3. Elewacja wschodnia - 145,6 m²

4. Elewacja zachodnia - 138,7 m²


Zestawienie przegród:

- osłona rury spustowej, seg. C – ostatnia kondygnacja [rys. 45,46] - 4 szt.

- osłona rury spustowej, seg. B – ostatnia kondygnacja [rys. 45,46] - 4 szt.

- przegroda 110 cm - tarasy, oddzielenie balkonów [rys. 48] - 6 szt.

- przegroda 195 cm - seg. C – ostatnia kondygnacja [rys. 48] - 1 szt.

- wnęki tarasowe w seg. B i C [rys. 49] - 7 szt.


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 m²) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji:

- podkonstrukcja okładzin ściennych: od 1.07.2012

- HPL: wrzesień-październik 2012


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 13.04.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Elewacja i przegrody balkonowe z HPL - Budynek mieszkalno-usługowy - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury wyświetleń: 1

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

- elewacji z płyt HPL (z podkonstrukcją) - ok. 713 m²

- przegród balkonowych/tarasowych z płyt HPL (bez podkonstrukcji) - ok. 160 m²

HPL grub. 10 mm (dopuszczalna 8 mm – przy zapewnieniu odpowiedniej sztywności), w kolorze drewnopodobnym (do ustalenia).


Zestawienie okładzin ściennych HPL:

1. Elewacja południowa - 66,4 m²

2. Elewacja północna - 50,7 m²

3. Elewacja wschodnia - 244,4 m²

4. Elewacja zachodnia - 351,9 m²


Zestawienie przegród:

- osłona rury spustowej, seg. C – ostatnia kondygnacja [rys. 45,46] - 4 szt.

- osłona rury spustowej, seg. B – ostatnia kondygnacja [rys. 45,46] - 4 szt.

- przegroda 110 cm - tarasy, oddzielenie balkonów [rys. 48] - 6 szt.

- przegroda 195 cm - seg. C – ostatnia kondygnacja [rys. 48] - 1 szt.

- wnęki tarasowe w seg. B i C [rys. 49] - 7 szt.


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 m²) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji:

- podkonstrukcja okładzin ściennych: od 15.03.2012

- HPL: lipiec-sierpień 2012


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 25.01.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/903/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie KABE lub alternatywnym (np. CERSIT, BAUMIT, itp.) izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków nr 4 i nr 5 na w/w obiekcie zgodnie z P.T. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:

Zakres prac /M,R,S/:

 1. Tynk mineralny na ścianach o powierzchniach (ok. 1100 m2 – dotyczy bud. 4 oraz ok. 450 m2 – dotyczy bud. nr 5)  tj. styropian gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa mineralna) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne i przydrzwiowe, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 2. Tynk mozaikowy na ścianach o powierzchniach (ok. 55 m2 – dotyczy bud. 4 oraz ok. 25 m2 – dotyczy bud. nr 5) tj. styropian gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa żywiczna) wraz z montażem narożników, kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 3. Dostawa i montaż systemowy listew dylatacyjnych (listwy należy przedstawić do akceptacji Kierownikowi).
 4. Montaż parapetów zewnętrznych (parapety dostarcza Zamawiający, natomiast pianka po stronie Wykonawcy).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

Terminy wykonania:         14.11 – 15.12.2011r. – dotyczy budynku nr 5,

                                           14.11.2011 – 20.01.2012r. – dotyczy budynku nr 4,

Termin złożenia oferty: 08.11.2011r. W przypadku ewentualnej wizji lokalnej na budowie celem obejrzenia zakresu prac do wykonania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Antoni Stolarczyk; tel. kom. 600 851 472.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku przesłania dokumentacji technicznej oraz ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/302/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: elewacje
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chorzowie, przy ul. Sztygarskiej.

             Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie KABE lub alternatywnym (np. CERSIT, BAUMIT, itp.) izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na w/w obiekcie zgodnie z P.T. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:

Zakres prac /M,R,S/:

 1. Tynk akrylowy na ścianach o powierzchni ok. 1850 m2 tj. styropian gr. 14cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa akrylowa) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew (kapinosowe, przyokienne i przydrzwiowe, itp.), kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 2. Tynk mozaikowy na ścianach o powierzchni ok. 105 m2 tj. styropian gr. 10cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki + grunt + wyprawa żywiczna) wraz z montażem narożników, kolorystka zgodna z dokumentacją techniczną.
 3. Montaż parapetów zewnętrznych (parapety dostarcza Zamawiający, natomiast pianka po stronie Wykonawcy).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do wysłanie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Terminy wykonania:  23.05 – 30.06.2011r.

Termin złożenia oferty: 05.05.2011r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:
 2. 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
 3. 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »