Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia z kategorii wentylacja i klimatyzacja

PA/KB08/ASz/2/2016 wyświetleń: 140

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy dwóch budynków mieszkalnych nr 4 i 5 w Gliwicach przy ul. Lublinieckiej.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach jako Generalny Wykonawca zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych, parkingu podziemnego i pomieszczeń technicznych: dostawa i montaż kanałów, nasad VBP wraz z kompletną automatyką i okablowaniem, klap p.poż, kratek, anemostatów, wentylatorów dachowych, izolacji, detektorów CO i LPG (okablowanie po stronie Zamawiającego) oraz pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją;

Uwaga: zakres nie obejmuje dostawy i montażu nawiewników okiennych.

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, koszt sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Wymagana gwarancja licząc od daty odbioru końcowego obiektu: 60 m-cy na wykonane roboty, na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Wykonawca sporządzi „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, ilości przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Termin realizacji: od grudnia 2016 r. do lipca 2017 r.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wojewodzic, tel. 606 418 955

Termin złożenia oferty: do 30.09.2016r.

Kaucja gwarancyjna:

  • Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

  • Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

  • Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – tel.: 602 138 486.

Ofertę prosimy przesłać na maila: a.szuniewicz@dombud.plJeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Anna Szuniewicz
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: a.szuniewicz@dombud.pl
tel: 602 138 486
32/72 19 184
fax: 32/72 19 200

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »