Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia z kategorii drzwi, okna drewniane

PZ/505/E/2017 wyświetleń: 53

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach prosi o przedstawienie kompleksowej oferty na wykonanie i montaż drzwi drewnianych dla wyżej wymienionej realizacji. Wycenę proszę przeprowadzić szczegółowo w oparciu o załączoną dokumentację i zgodnie ze specyfikacją. Ilości dotyczą drzwi na dwa budynki.

Zakres – drzwi D5 i D6:

 - Drzwi D5 - EI30 (wejściowe do mieszkań)

Drzwi stalowe, EI30 wyposażone w uszczelki p.poż pęczniejące, izolacyjność akustyczna min. 32 dB, wyposażone w wizjer panoramiczny, zamek atestowany i wkładkę bębenkową, uszczelka przylgowa samozamykacz, bolce antywyważeniowe, kolor: szary. Klamki i okucia w kolorze srebrzystym, matowym. Ościeżnice stalowe.

Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1040, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=900, H=2000                                                                                                                                                                                                                                                                          w ilości: 6 szt P

 - Drzwi D6 (wejściowe do mieszkań)

Drzwi stalowe, izolacyjność akustyczna min. 32 dB, wyposażone w wizjer panoramiczny, zamek atestowany i wkładkę bębenkową, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa. Kolor szary. Klamki i okucia w kolorze srebrzystym matowym. Ościeżnice stalowe.

Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1040, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=900, H=2000                                                                                                                                                          w ilości: 54 szt L i 50 szt. P

 

- Montaż drzwi                                                                                                                                          w ilości: 110 szt.

               

Uwaga:

Ceny montażu drzwi proszę wyszczególnić w cenach jednostkowych.

 

 Zakres zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej rysunek nr 18 drzwi D3, D7, D8, D9 i D10:

 - Drzwi D3 (Wc i pom. Gosp. Parter)

Drewniane – drzwi płytowe pełne, otwór w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22 m2. Drzwi do WC wyposażone w zamek łazienkowy, do pom. Gospodarczego w zamek. Kolor standardowy szary.

Klamki i okucia w kolorze srebrzystym matowym. Ościeżnice MDF regulowane z opaską, zakres regulacji dla ściany o gr. 10 cm.

Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=920, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=800, H=2000                                                                                                                                                                                                                                           w ilości: 2 szt L do WC i 2 szt. P do pom. Gosp. 

- Drzwi D7 (WC)

Drzwi płytowe z panelem ze szkła matowego, otwór dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2. Wyposażone w zamek łazienkowy, Ościeżnice opaskowe regulowane MDF w kolorze drzwi, zakres regulacji na ścianę o gr. 10 cm. Klamki i okucia w kolorze srebrzystym matowym. Kolor (trzy wersje do zaproponowania).

Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=910, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=800, H=2000             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      w ilości: 82 szt. L i 78 szt. P

- Drzwi D8 (WC) os. Niepełnospr.

Drzwi płytowe z panelem ze szkła matowego, otwór dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2. Wyposażone w zamek łazienkowy, Ościeżnice opaskowe regulowane MDF w kolorze drzwi, zakres regulacji na ścianę o gr. 10 cm. Klamki i okucia w kolorze srebrzystym matowym. Kolor – trzy wersje kolorystyczne do akceptacji przez Inwestora.  

 Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1010, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=900, H=2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 w ilości 2 szt. P

 - Drzwi D9 wewnątrzlokalowe

Drzwi płytowe, drzwi podniesione o 1 cm, ościeżnice opaskowe regulowane MDF: zakres regulacji:

- dla 65 szt. - na ściankę gr. 10 cm,

- dla 41 szt. - na ścianę gr. 23 cm.

Klamki i okucia w kolorze srebrzystym matowym. Kolor drzwi – trzy wersje kolorystyczne do akceptacji przez Inwestora.

Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=910, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=800, H=2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w ilości 106 szt. L i 106 szt. P

 - Drzwi D10 wewnątrzlokalowe dla os. niepełnosprawnej

Drzwi płytowe, drzwi podniesione o 1 cm, ościeżnice opaskowe regulowane MDF: zakres regulacji na ścianę gr. 23 cm.

Klamki i okucia w kolorze srebrzystym matowym. Kolor drzwi – trzy wersje kolorystyczne do akceptacji przez Inwestora.

Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1010, H=2075, min. wymiar w świetle ościeżnicy: S=900, H=2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  w ilości 2 szt. P

 

Montaż drzwi                                                                                                                                             w ilości: 380 szt

              

 

Uwaga:

Ceny montażu drzwi oraz ceny ościeżnic regulowanych proszę wyszczególnić w cenach jednostkowych.

 

Przewidywany termin pierwszych dostaw: marzec/kwiecień 2018 r.

W umowie przewidziane są zapisy:

Gwarancja: 120 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 Rysunek 18 w załączeniu

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 15.12.2017 godz. 8.00na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/ 504/E/2017 wyświetleń: 57

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach zadanie nr 3 obejmującej budynek nr 2 i zadanie nr 4 obejmującej budynek nr 3.

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach prosi o przedstawienie kompleksowej oferty na wykonanie i montaż drzwi stalowych dla wyżej wymienionej realizacji. Wycenę proszę przeprowadzić szczegółowo w oparciu o załączoną dokumentację i zgodnie ze specyfikacją. Ilości dotyczą drzwi na dwa budynki.

 Zakres – D1; D2; D4.

 - Drzwi D1 (pom. Tech i gosp)

Drzwi stalowe, EI30, wyposażone w samozamykacz lub inne urządzenie samozamykające oraz zamek. Kolor standardowy szary. Ościeżnice stalowe w kolrze drzwi. Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1040, H=2075, min.

wymiar w świetle ościeżnicy: S=900, H=2000 

Ilość: 4 szt. L i 2 szt. P

 - Drzwi D2 (przył. Wody, teletechnika, wymiennikownia)

Drzwi stalowe, Bez odporności ogniowej, Wyposażone w zamek. Kolor standardowy szary. Ościeżnica stalowa w kolorze drzwi. Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1040, H=2075, min.

wymiar w świetle ościeżnicy: S=900, H= 2000

                                                                                                                                                                                              w : 2 szt. L i 4 szt. P

Ilość 2 szt.L i 4 P

Drzwi D4 (wejście do rozd. Elektr.)

Drzwi stalowe, EI60, wyposażone w samozamykacz lub inne urządzenie samozamykające oraz zamek, kolor standardowy szary. Wymiar w świetle ościeży otworu budowlanego [mm]: S=1040, H=2075, min.

wymiar w świetle ościeżnicy: S=900,   H= 2000   

                                                                                                                                                                                               Ilość : 2 szt. L

                

Uwaga:

rysunek w załączeniu

Ceny montażu drzwi proszę wyszczególnić w cenach jednostkowych.

 

Przewidywany termin pierwszych dostaw: marzec/kwiecień 2018 r.

W umowie przewidziane są zapisy:

Gwarancja: 120 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 14.12.2017 godz. 12 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/503 /E/2017 wyświetleń: 34

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

AKtualizacja  11.12.2017 ( zmiana poz. 1 z EI 30 na EI 60)

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  dostawę i motaż drzwi metalowych kolor RAL 7016, z KD ( kontrola dostępu), samozamykacz ramieniowy:

1. Dz.1 KD Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60, zewnętrzne malowane proszkowo kolor RAL 7016 wyposażone w KD - kontrolę dostępu, czujkę kontaktronową , elektrozaczep rewersyjny - rozmiar 90x205 (Prawe – 1 szt.), dodatkowo zamek wyposażony we wkładkę patentową, samozamykacz, klamka/gałka nierdzewka lub w kolorze drzwi.

2. Dz.3 KD Drzwi stalowe zewnętrzne malowane proszkowo kolor RAL 7016 wyposażone w KD - kontrolę dostępu, czujkę kontaktronową w obydwu skrzydłach drzwiowych , elektrozaczep rewersyjny - rozmiar 90+40x205 (Prawe – 3 szt.), dodatkowo zamek wyposażony we wkładkę patentową, samozamykacz, klamka/gałka nierdzewka lub w kolorze drzwi.

3. Dz.4 KD Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności EI60 – zewnętrzne malowane proszkowo kolor RAL 7016 wyposażone w KD - kontrolę dostępu, czujkę kontaktronową w obydwu skrzydłach , elektrozaczep rewersyjny, stopki umożliwiające zablokowanie drzwi w pozycji otwartej - rozmiar 90+60x205 (Prawe 1 szt.) ,dodatkowo zamek wyposażony we wkładkę patentową, samozamykacz, klamka/gałka nierdzewka lub w kolorze drzwi.

4. Dz.5 KD Drzwi stalowe zewnętrzne malowane proszkowo kolor RAL 7016 wyposażone w KD - kontrolę dostępu, czujkę kontaktronową w obydwu skrzydłach drzwiowych , elektrozaczep rewersyjny , stopki umożliwiające zablokowanie drzwi w pozycji otwartej- rozmiar 90+70x205 (Prawe – 1 szt.),dodatkowo zamek wyposażony we wkładkę patentową, samozamykacz, klamka/gałka nierdzewka lub w kolorze drzwi.

Uwaga: Wymagana gwarancja 84 miesiące

 

 • Miejsce dostawy  - Chorzów, ul. Omańkowskiej
 • Termin realizacji  - 26.02.2018

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia15.12 .2017 godz. 8.00na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/ 502 /E/2017 wyświetleń: 30

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Wkładki w systemie 1 klucza o rozmiarach:

 35/35mm – 4 sztuki, 45/45mm – 3 szt+ 19 szt. kluczy pasujących do wkładek         ( zestaw j.w. stanowi 1 kpl )                

Ilość 8 kpl.

 • Miejsce dostawy  - Chorzów, ul. Kadecka
 • Termin realizacji  -15.12.2017

         

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11.12.2017 godz. 8.00na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/492 /E/2017 wyświetleń: 50

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Katowice ul. Pustułek 54 (rejon ulicy Bażantów).

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA:  RESIST model 1.1 usłojenie pionowe, okleinie Gladstone Dąb biały , zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne.

prawe – 1 szt.

 • Skrzydło PORTA: RESIST model 4.B usłojenie pionowe, okleinie Gladstone Dąb biały , zamek na wkladkę patentową, szyba matowa, szerokość 80 cm.

Lewe – 1 szt.

 • Skrzydło PORTA: RESIST model 7.1 usłojenie poziome, okleinie Gladstone Dąb biały , zamek na klucz zwykły, szerokość 80 cm.

Lewe – 2 szt.  Prawe – 1 szt.

 • Skrzydło PORTA: RESIST model 7.1 usłojenie poziome, okleinie Gladstone Dąb biały , zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne.

prawe – 1 szt.

 • Skrzydło PORTA: RESIST model 7.1 usłojenie poziome, okleinie Gladstone Dąb biały , zamek na klucz zwykły, szerokość 70 cm.

prawe – 1 szt.

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Gladstone Dąb biały;                                               „A” 75 – 95 mm – prawa – 1 szt.      „A” 75 – 95 mm – lewa – 1 szt.
 • szerokość 80cm:
 • szerokość 70 cm:       

„B” 95 – 115 mm - prawa – 1 szt.   lewa – 2 szt.

„D” 140 – 160 mm – prawa – 2 szt.

 • Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Postułek
 • Termin realizacji  -28.12.2017

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 30.11.2017 godz. 10na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/ 491 /E/2017 wyświetleń: 45

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Chorzów ul. Kadecka/ Plac Piastowski 4/7 (Bojarskiego 7/7)

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: TWIST okleina Portadecor Buk Bawaria , model A.0; zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne.

Lewe – 1 szt. 

 • Skrzydło PORTA: TWIST okleina Portadecor Buk Bawaria, model A.3, zamek na klucz zwykły, szyba matowa, szerokość 80 cm,

Lewe – 1 szt.   Prawe – 1 szt. 

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portadecor Buk Bawaria; szerokość 80 cm               

„B” 95 – 115 mm - lewa – 1 szt.       - prawa – 1 szt.

„D” 140 – 160 mm – lewa – 1 szt.

 • miejsce  dostawy  - Chorzów, ul. Kadecka
 • Termin realizacji  -podać od dnia złożenia zamówienia.

           

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia .28.11.2017 godz. 10 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/473 /E/2017 wyświetleń: 52

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Wkładki w systemie 1 klucza o rozmiarach: 

30/60mm – 1 sztuki, 45/45mm – 3 szt+ 22 szt. kluczy pasujących do wkładek         ( zestaw j.w. stanowi 1 kpl )       2 kpl

30/60mm – 1 sztuki, 30/30mm – 1 szt+ 15 szt. kluczy pasujących do wkładek         ( zestaw j.w. stanowi 1 kpl          3 kpl

 • Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Bałtycka
 • Termin realizacji  -do 24.11.2017

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 20.11.2017 godz. 10 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/ 460 /E/2017 wyświetleń: 46

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Załącznik nr 1

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Chorzów ul. Kadecka/ Plac Piastowski 6/2 (Bojarskiego 13/2)

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: PORTA CPL model 1.1 okleina CPL HQ 0,2 mm biała ; zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne.

Lewe – 1 szt. 

 • Skrzydło PORTA: PORTA CPL model 1.1 okleina CPL HQ 0,2 mm biała, zamek na klucz zwykły, szyba matowa, szerokość 80 cm,

Lewe – 1 szt. 

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie CPL HQ 0,2 mm biała; szerokość 80 cm                    

„C” 120 – 140 mm - lewa – 1 szt.

„D” 140 – 160 mm – lewa – 1 szt.

Załącznik nr 2

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Chorzów ul. Kadecka/ Plac Piastowski 10/3 (Bojarskiego 21/3)

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: Porta Fit model F.2 okleina Portadecor biała; zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

prawe – 1 szt. 

 • Skrzydło PORTA: Porta Fit model F.6 okleina Portadecor biała;, zamek na klucz zwykły, szyba matowa, szerokość 80 cm,

Lewe – 1 szt.  Prawe – 1 szt. 

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portadecor biała; szerokość 80 cm                    

„B” 95 – 115 mm - prawa – 1 szt.

„D” 140 – 160 mm – prawa – 1 szt.

„F” 180 – 200 mm – lewa – 1 szt.

Załącznik nr 3

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Katowice ul. Pustułek 62 (rejon ulicy Bażantów)

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: Koncept model A9 okleina Portadecor biała; zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

prawe – 1 szt.   lewe – 1 szt. 

 • Skrzydło PORTA: Koncept model A9 okleina Portadecor biała;, zamek na klucz zwykły, szyba matowa, szerokość 80 cm,

Lewe – 3 szt. Prawe – 3 szt. 

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portadecor biała; szerokość 80cm                                                „A” 75 – 95 mm – prawa – 1 szt.                                                          „B” 95 – 115 mm - prawa – 1 szt.    lewa – 3 szt.

„C” 120 – 140 mm – prawa – 1 szt.  lewa 1 szt.

„D” 140 – 160 mm – prawa – 1 szt.

 

 • Miejsce dostawy  - Chorzów, ul. Kadecka, Katowice, ul. Bażantów
 • Termin realizacji  -11.12.2017

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.11.2017  godz. 8.00na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/446/E/2017 wyświetleń: 60

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż drzwi PORTA:

1. D1LB Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 80; kratka wentylacyjna biała; bez zamka sama klamka; klamka Inox                                                          1 szt.

2.D1L Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 80; kratka wentylacyjna biała; zamek z wkładką patentową; klamka Inox                                                      1 szt.

3. D1LWC Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 80; kratka wentylacyjna biała; zamek z blokadą łazienkową; klamka z szyldem Inox                                     2 szt.

4. D1LSZ Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 80; kratka wentylacyjna biała; zamek z wkładką patentową; klamka z szyldem Inox; samozamykacz           1 szt.

5.D1PB Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 80; kratka wentylacyjna biała; bez zamka sama klamka; klamka Inox                                                       1 szt.

6. D1PWC Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 80; kratka wentylacyjna biała; zamek z blokadą łazienkową; klamka z szyldem Inox                                 1 szt.

7. D2L Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 90; zamek z wkładką patentową; klamka Inox

                                                                                    3 szt.

8. D2LSZ Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 90; zamek z wkładką patentową; klamka Inox; samozamykacz                                                            6 szt.

9.D2P Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 90; zamek z wkładką patentową; klamka Inox

                                                                                    5 szt.

10.D2PSZ Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 90; zamek z wkładką patentową; klamka Inox; samozamykacz                                                             4 szt.

11.D3L Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 90; kratka wentylacyjna biała; zamek z wkładką patentową; klamka Inox                                                 7 szt.

12. D3LSZ Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 90; kratka wentylacyjna biała; zamek z wkładką patentową; klamka Inox; samozamykacz                       2 szt.

13.D3LWCN Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; LEWE; rozmiar 90; kratka wentylacyjna biała; zamek z klucz/gałka; klamka Inox                                                1 szt.

14.D3P Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 90; kratka wentylacyjna biała; zamek z wkładką patentową; klamka Inox                                               10 szt.

15.D3PSZ Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 90; kratka wentylacyjna biała; zamek z wkładką patentową; klamka Inox; samozamykacz                   2 szt.

16.D3PWCN Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 90; kratka wentylacyjna biała; zamek z klucz/gałka; klamka Inox                                          1 szt.

17.D4 Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; PRAWE; rozmiar 90; zamek z wkładką patentową; klamka/pochwyt Inox; bulaj ze stali nierdzewnej      1 szt.

18.D5 Drzwi Porta Minimax pełne z ościeżnicą metalową kątową duża lakierowaną na biało; wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kolor biały lakierowany; DRZWI WAHADŁOWE otwierane do kąta 180 stopni; rozmiar 90; zamek z wkładką patentową; pochwyt Inox; bulaj ze stali nierdzewnej

                                                                                      1 szt.

  Uwaga : wymagana gwarancja  60 miesiecy.

 

 • Miejsce dostawy  - Lubliniec, ul. Sądowa 9
 • Termin realizacji  - dostawa i montaż - styczeń 2018

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.11.2017 godz. 10 a numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/ 440 /E/2017 wyświetleń: 66

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Chorzów ul. Kadecka/ Plac Piastowski 3/10 (Bojarskiego 5/10)

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: Porta Twist model B.2 okleina Portaperfect 3D Dąb Klasyczny, zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

prawe – 2 szt. 

 • Skrzydło PORTA: Porta Twist model C.1 okleina Portaperfect 3D Dąb Klasyczny, zamek na klucz zwykły, szyba matowa, szerokość 80 cm,

Lewe – 1 szt.   Prawe – 1 szt. 

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portaperfect3D Dąb klasyczny, szerokość 80 cm             

             

„B” 95 – 115 mm - prawe – 1 szt.  lewe – 1 szt.

„D” 140 – 160 mm – prawa – 2 szt.

 • Miejsce dostawy  - Chorzów, ul. Kadecka
 • Termin realizacji  -25.11.2017

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 27.10.2017 godz. 9.00na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/435 /E/2017 wyświetleń: 61

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Drzwi drewniane firmy STOLBUD KORONEA CLASSIC WYPEŁNIENIE PŁYTA OKLEINA MIKROFLEX KOLOR 54-BUK + OŚCIEŻNICA DRZWIOWA STAŁA MDF W KOLORZE DRZWI+ ZAWIASY W KOLORZE KLAMKI+ KLAMKA KUCHINOX KSA 312A + WKŁADKA DO KAŻDYCH DRZWI- ILOŚCI I TERMINY DOSTAW WG ZESTAWIENIA

GWARANACJA 84 MIESIĄCE OD MOMENTU ODBIORU OBIEKTU PRZEZ INWESTORA- OD 30.11.2019

 • Miejsce dostawy  - Gostyń, ul. Pszczyńska
 • Termin realizacji  - według zestawienia.

 

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 27.10.2017 godz. 10 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/ 434 /E/2017 wyświetleń: 65

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
Lp.ElementWymiar w świetle przejścia (szer x wys)Typ drzwiIlość szt.Sposób zamykaniaUwagi
Drzwi stalowe pełne, RAL 7016
1.D50,90 x 2,00P1wkładkaZEWNĘTRZNE                   U drzwi = 1,5W/m2K
2.D50,90 x 2,00L1wkładkaZEWNĘTRZNE             U drzwi = 1,5W/m2K
3.D90,80 x 2,00P6wkładka---
4.D90,80 x 2,00L3wkładka---
5.D100,80 x 2,00L2wkładkadrzwi z kratką wentylacyjną
6.D16 EI300,80 x 2,00P2wkładkadrzwi z samozamykaczem
7.D16 EI300,80 x 2,00L3wkładkadrzwi z samozamykaczem
8.D16 EI300,80 x 2,00L1wkładkadrzwi z samozamykaczem i dźwignią antypaniczną
 • Miejsce dostawy  - Gostyń, ul. Pszczyńska 366 a
 • Termin realizacji  -grudzień 2017

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

GWARANACJA 84 MIESIĄCE OD MOMENTU ODBIORU OBIEKTU PRZEZ INWESTORA- OD 30.11.2019

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 27.10.2017 godz. 10na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/433 /E/2017 wyświetleń: 55

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Katowice ul. Pustułek 70 (rejon ulicy Bażantów)

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło Porta Koncept model C.2, okleina Portadecor biała; zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

Prawe – 2 szt.

 • Skrzydło Porta Koncept model C.2, okleina Portadecor biała; zamek na klucz zwykły, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

Prawe – 1 szt.  Lewe – 1 szt.

 • Skrzydło Porta Koncept model C.6, okleina Portadecor biała; zamek na klucz zwykły, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

                                   Lewe – 3 szt.    Prawe – 1 szt.

 • Skrzydło Porta Koncept model C.6, okleina Portadecor biała; zamek na klucz zwykły, szerokość 70 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

lewe – 1 szt.

 • Ościeżnice regulowane Portasystem z opaskami 60 mm; okleina Portadecor biała.

 

 • Szerokość 70 cm.

„D” 140 – 159 mm – lewa – 1 szt.

Szerokość 80 cm:

               „B” 95 – 11 mm – prawa – 1 szt.  lewe – 1 szt.

             „D” 140 – 160 mm – lewa – 1 szt.  prawe – 3 szt.

                   „E” 160 – 180 mm – lewa – 2 szt.

                                               

 • Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Pustułek 70
 • Termin realizacji  -25.11.2017

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 24.10.2017 godz. 10 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/413 /E/2017 wyświetleń: 66

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1.Drzwi zewnętrzne DELTA „Premium” otwierane na zewnątrz, płaskie, kolor „antracyt” wyposażone zgodnie z aktualną ofertą wykonawcy + próg PCV, wkładkę budowlaną i zapornicę. Wymiary 90*200 cm   Ościeżnica zewnętrzna z dodatkowym uszczelnieniem zalecanym przy drzwiach zewnętrznych (U<=1,5 W/m2K)

Ilość: 34 szt.

2. Drzwi zewnętrzne DELTA „UNIVERSAL 56S+pasek Plus Inox zgodnie z projektem” otwierane na zewnątrz, płaskie, kolor „antracyt” wyposażone zgodnie z aktualną ofertą wykonawcy + próg PCV, wkładkę budowlaną i zapornicę. Wymiary 90*200 cm   Ościeżnica zewnętrzna z dodatkowym uszczelnieniem zalecanym przy drzwiach zewnętrznych (U<=1,5 W/m2K) 

Ilość  34 szt.

 • Miejsce dostawy  - Ruda Śląska, ul. Radoszowska
 • Termin realizacji od 12.2017 do 09.2018

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 17.10.2017 godz. 12 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/408/E/2017 wyświetleń: 82

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P B „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę stolarki drzwiowej wejściowej do mieszkań

UWAGI:

- „ wymiar: ...............” oznacza wymiary przejścia w świetle ościeżnicy

 Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań EI 30, w dwóch wersjach:

 kl. RC 2 i kl.  RC 3, okleinowane w kolorze drewnopodobnym, okucia : klamka – klamka, wizjer szerokokątny, okucia metalowe kolor chrom, zamki odpowiednie do klas drzwi.

Bud. 3                                                   48 mieszkań – montaż ~20.11.2017

Bud. 4 seg. 4.1 seg. 4.2                        24 mieszkania montaż ~styczeń 2018

Bud. 4 seg. 4.3                                    15 mieszkań montaż ~lipiec 2018

Bud. 5                                                   27 mieszkań montaż ~luty 2018

Bud. 6                                                    12 mieszkań montaż lipiec 2018

 

wymiar:”90”                    126 szt. …………………………….zł/szt.  

 

Proszę podać cen netto:

- montażu za 1 szt.

- drzwi za 1 szt.

Miejsce dostawy : Sosnowiec, ul. Baczyńskiego

Gwarancja 60 miesięcy ………………………………………………………………

Proponowane warunki płatności ………………………………………………..

Składnie ofert do dnia 16.10. 2017 godz. 8.00

Ewentualne pytania kierować do Elżbiety Janik tel. 728314954 lub e mail ela@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/429/EA/2017 wyświetleń: 64

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Drzwi ppoż EI 30 wraz z kratką wentylacyjną ppoż w kolorze białym lub jasnoszarym o wym.
 • 80/200 L – 8 szt.
 • 80/200 P – 2 szt.

 

 • Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Bałtycka
 • Termin realizacji  - 16.10.2017

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 03.10.2017 do godz.9:00  na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169

PZ/193/R/2017 wyświetleń: 136

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących urządzeń:

 

 1. Klapa stropowa wyłazowa EI60 (metalowa) o wym. otworu w stropie 96 x 96cm, (lub 94 x 94cm) otwierana do góry, bez wzmocnień - nie będzie pracować pod obciążeniem, w kolorze RAL 7040, wyposażona w zamek z wkładką patentową    -   1 szt.

  

 • Miejsce dostawy   -   Swierklany k.Rybnika
 • Termin realizacji   -   możliwie szybki

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.09.2016 do godz. 1000 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem.na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162, tel. kom. 728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

PZ/387/E/2017 wyświetleń: 56

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

dostawę i montaż stolarki drzwiowej

Drzwi drewniane wg rysunków- pozycje D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10

 Opis drzwi pod rysunkami.

Wymagana gwarancja 60 miesięcy.

 

Miejsce dostawy  -Racibórz- modrenizacja PSM I - go Stopnia 

Termin realizacji  - grudzień 2017

Osoba do uzgodnień technicznych:

Michał Kapszewicz tel. 666 027 735

           

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę wszystkie wymagane dokumenty

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 02.10.2017 na ela@dombud.pl, m.kapszewicz@dombud.pl

Telefon kontaktowy  728 314 954 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/383 /E/2017 wyświetleń: 45

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Załącznik nr 1

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Chorzów ul. Kadecka/ Plac Piastowski 4/2

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: Focus model 4.B; okleina Portadecor Orzech Bielony, zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

Lewe – 1 szt.

 • Skrzydło PORTA: Focus model 4.B; okleina Portadecor Orzech Bielony, zamek na klucz zwykły, szerokość 80 cm, szyba matowa.

Lewe – 1 szt.

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portadecor Orzech Bielony

 

Szerokość 80 cm.

              „C” 120 – 140 mm – lewa – 1 szt.

              „D” 140 – 160 mm – lewa – 1 szt.

 

Załącznik nr 2

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy PORTA budowa Chorzów ul. Kadecka/ Plac Piastowski 1/11

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło PORTA: Porta FOCUS MODEL 4.A okleina Portaperfect 3D Dąb Syberyjski, zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

prawe – 1 szt.

 • Skrzydło PORTA: Porta FOCUS MODEL 4.A okleina Portasynchro 3D Dąb ciemny, zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne, szyba matowa.

prawe – 1 szt. 

 • Skrzydło PORTA: LINE MODEL E.1, okleina Portasynchro 3D Dąb ciemny, zamek na klucz zwykły, szerokość 80 cm,

Lewe – 1 szt.  Prawe – 2 szt.

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portaperfect 3D Dąb Syberyjski, szerokość 80 cm            

 

              „D” 140 – 160 mm – prawa – 1 szt. 

 • Ościeżnice regulowane Porta system przylgowe z opaskami 60 mm w okleinie Portasynchro 3D Dąb ciemny, szerokość 80 cm                

„B” 95 – 115 mm - prawe – 2 szt.   lewe – 1 szt.

„D” 140 – 160 mm – prawa – 1 szt.                                     

 • Porta system przesuwny ALU + ościeżnica regulowana Porta system w wersji tunel szerokości 80 , grubości „B” – 95 – 115 mm + skrzydło w wersji przesuwnej Porta Koncept A.9 szerokości 90 cm z pochwytem okrągłym ; wszystko w okleinie Portaperfect 3D - Dąb Syberyjski

                                     

 • Miejsce dostawy  - Chorzów, ul. Kadecka
 • Termin realizacji  -16.10.2017

     .

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.09.2017 godz. 13 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/378/E/2017 wyświetleń: 47

Kategoria: drzwi, okna drewniane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Drzwi i ościeżnice wewnątrz lokalowe firmy CLASSEN budowa Ruda Śląska ul. Piłsudskiego 206 E

DRZWI PRZYLGOWE!!!

 • Skrzydło CLASSEN MAGNETIC 8 okleina Primo Akacja ST; zamek z blokadą WC, szerokość 80 cm, podcięcie wentylacyjne.

Lewe – 1 szt.  Prawe – 2 szt.

 • Skrzydło CLASSEN MAGNETIC 8 okleina Primo Akacja ST, zamek na klucz zwykły, szerokość 80 cm

Lewe – 2 szt.   Prawe – 2 szt.

 • Ościeżnice regulowane do drzwi przylgowych, okleina Primo Akacja ST

 

 • Szerokość 80 cm.

               95 – 115 mm – prawa – 1 szt. lewe – 2 szt.                                 

               140 – 160 mm – prawa – 1 szt.                                                        

              160 – 180 mm – prawa – 2 szt. lewa – 1 szt.

 • Miejsce dostawy  -Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego 206 E 
 • Termin realizacji  -16.10.2017

            

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

 

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11.09.2017 godz. 12 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »