Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Realizacje

Lata 2012-2021

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj" 9 877 377 13.04.2021r 30.11.2022r Tyskie TBS sp. z.o.o
Rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NGZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 5300067 24.04.2021r 310 dni Narodowy Fundusz Zdrowia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku Białej. 7547210 09.02.2021r. 09.10.2022r. Bielskie TBS sp.zo.o.
Dokończenie robót budowlanych dla zadania Budowa trzech basenów w dzielnicach w lokalizacji Katowice-Ligota-Zadole, ul. Wczasowa 24267480   15.05.2022r Miasto Katowice
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie przy ul. Kaczorówka 4 8 643719   31.08.2023r. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II 24732078 24.06.2020r 840 dni Tyskie TBS sp. z.o.o
Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice 6781038   04.06.2021r Górnośląskie Przesdiębiorstwo Wodociagów S.A.
Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich z wykorzystaniem instalacji OZE 4 727 977   31.07.2021r Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z.o.o
Rozbudowa przedszkola w Jankowicach -częśc 1 roboty budowlane 7820893   30.09.2021r Gmina Świerklany
Budowa budynku Szkoły podstawowej naosiedlu Kliny w Krakowie w sysyemie zaprojektuj i wybuduj 42 482 770   15.10.2021r Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu 2 389 023 23.02.2017r. 09.11.2017r. Prezydent Miasta Rybnika
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. 8 152 600 22.02.2016r 31.10.2017r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Przebudowa i remont obiektu przy ul. Kochanowskiego 3  w Katowicach z przeznaczeniem na obiekt typu dom akademicki 6 618 332 21.11.2016r 25.09.2017r Drogowa Trasa Średnicowa s.a.
Budowa pięciooddziałowego Przedszkola wraz z parkingiem w dzielnicy Kleszczówka w Żorach 5 237 300 01.09.2016r 31.08.2017r Prezydent Miasta Żory
Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej- II etap 4 798 880 01.02.2017r. 10.08.2017r. Urząd Miasta Ruda Śląska
Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach- zadanie nr 2 - budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 i parking dwupoziomowy. 9 801 371 28.04.2016r. 31.07.2017r Katowickie TBS sp.z.o.o
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela - etap II - zadanie 1 i 2 30 125 343 25.02.2016r. 17.07.2017r. TBS Dombud sp. z.o.o Będzin
Modernizacja istniejącego kompleksu bydynków gospodarczych w samodzielnym publicznym wojewódzkim szpitalu chirurgii urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2 196 966 23.09.2016r 30.11.2016 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daasba w Piekarach Śląskich.
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Baczyńskiego z wbudowanymi garażami indywidualnymi. 6 447 720 17.02.2016r. 30.10.2016r. Dombud Development sp. z.o.o
Wykonanie głownego rurociągu tłoczonego oraz przebudowa rejonu wylotu Glównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej- rozbudowa o strefę wejścia ( port wodny) 5 898 845 08.04.2015r. 10.06.2016r. Muzeum Górnictwa Weglowego w Zabrzu
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego 3 064 947 26.03.2015r. 29.07.2016r. Gmina Siewierz
Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbedną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami- etap II Nowy budynek BN 35 337 873 16.12.2014 31.05.2016 Urząd Miasta Piekary Śląskie
Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawcy Galerii Handlowej  Manhattan zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szewskiej, łącznie z infrastrukturą zewnętrzną. 8 014 770 24.08.2015 06.05.2016 DL Project Managment S.A. Katowice
Wykonanie robót ogólnobudowlanych na stadionie im. E. Pohla w Zabrzu w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego Modernizacja Stadinu im. E. Pohla w Zabrzu - etap I wraz z wykonaniem niezbędnych prac projektowych 20 463 645 17.11.2014 30.04.2016 Stadion w Zabrzu sp. z.o.o
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach - etap II 5 974 900 22.09.2014 18.03.2016 Zarząd Budynków Miejskich II TBS sp. z.o.o
Wykonanie budynku biurowego z wyposażeniem wraz z halą produkcyjno-magazynową i zagospodarowaniem terenu- pod klucz w Sosnowcu, przy ul. Społecznej 8 120 735 07.04.2015 11.03.2016 Promus Katowice sp. z.o.o ul. Francuska 70 Katowice
Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul. Ingardena 4-Oleandry 6 w Krakowie 11 054 115 12.07.2013 24.09.2015 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Budowa między ulicą Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych 40 847 414 25.03.2013r. 29.04.2015r Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach 19 382 504 13.05.2013r. 17.03.2015r Urząd Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60
Budowa Hali Sportowej w Tarnowskich Górach 13 307 834 17.06.2013r 12.02.2015r Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica 8 Tarnowskie Góry
Budowa budynku administracyjno-mieszkalnego wielorodzinnego- siedziba Nadleśnictwa Andrychów 5 962 781 27.06.2013r. 30.01.2015r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2E
Rozbudowa budynku usługowo -edukacyjnego ( szkoła muzyczna) w Krakowie 6 684 341 27.06.2013r. 30.01.2015r Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową dróg przy ul. Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach - etap III B 12 489 183 30.08.2013r. 31.12.2014r Zarząd Budynków Miejskich II TBS sp. z.o. o ul. Warszawska 35B w Gliwicach
Adaptacja obiektu dla potrzeb  siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 1 786 737 17.10.2013r. 16.06.2014r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17
 Wykonanie przebudowy budynku dydaktycznego przy ul. Konarskiego 18-18a w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego  4 762 179  18.06.2013r.  30.06.2014r Politechnika Śląska w Gliwicach ul. Akademicka 2A 
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze- byłych internatów B i C na  Zespół  Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. #-go Maja 91 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu 8 122 766 03.06.2013r. 31.08.2014r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
Budowa Sali Obsługi Klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach. 3 677 348 05.06.2013r. 09.04.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
Remont i termomodernizacja  obiektu Pałac Młodzieży  im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej  26 w Katowicach 36 921 470 11.02.2011r. 12.05.2014r. Urząd Miasta Katowice
Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym 4 712 018 25.02.2013r. 07.04.2014r Urząd Miejski w Bieruniu ul. Rynek 14
Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach ul. Partyzantów 25 16 130 330 03.07.2012r. 23.09.2014r. Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Rozbudowa i przebudowa hotelu " FOCUS" położonego na terenie przy ul. Armii Krajowej w Chorzowie działka nr 1707/80 16 394 663 04.06.2012r. 10.10.2013r Crismo sp. z.o.o w Bydgoszczy ul. Fordońska 40
Przebudowa  pomieszczeń Centrum Pediatrii pod oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii oraz Nadbudowa istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji 8 870 693 20.11.2012r. 04.10.2013r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 11 924 549 01.03.2012r. 21.08.2013r. Tyskie TBS Sp. z o.o.
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem garaży wolnostojących jednostanowiskowych w rejonie ulicy Miechowickiej i Krakusa w Chorzowie 9 445 516 26.03.2012r. 30.06.2013r. Dombud Development sp. z.o.o
Kompleksowa modernizacja  oddziałów łóżkowych  celem dostosowania  pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu-Moduły środkowe. 18 314 304 21.09.2011r. 31.01.2013r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Budowa sali sportowej  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 29 8 959 256 29.12.2011r. 28.06.2013r. UM Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 14 910 000 25.10.2011r. 15.05.2013r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9
Wykonanie stanu surowego otwartego - „Budowa budynku mieszkalnego wraz z usługami, biurami oraz garażami przy ul. Chorzowskiej w Katowicach”. 11 963 907 05.09.2011 r.
30.01.2013 r.
ACTIV Investment Sp. z o.o.
ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
Rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków mieszkalno- usługowych przy ul. Mickiewicza 6 i 8 w Chrzanowie, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne, rozbiórka budynków przy ul. Mickiewicza 6A i 8A, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi oraz przebudowy budynku w celu utworzenia lokali socjalnych na działce nr 4835/4 położonej w miejscowości Chrzanów, przy ul. Śląskiej 15. 10 987 130 29.07.2011 r. 23.01.2013r
Chrzanowskie TBS Sp. z o.o.
ul. Sokoła 30
Chrzanów

Lata 2005-2012

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Moduły środkowe. 14 889 678 21.09.2011 r.
21. 12.2012 r.
Wojewódzki Szpital Specj. nr 5, im. Św. Barbary w Sosnowcu
ul. Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
Budowa Biura obsługi klienta wraz z częścią  administracyjną z dostosowaniem do wymogów planu ochrony SUW Zasole w Oświęcimiu 3 900 430 17.11.2010r 07.02.2012r PWiK w Oświęcimiu
Budowa budynku mieszkalno-usługowego  wraz z dwupoziomowym parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą  w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach 11 323 152 09.08.2010r. 15.08.2012r. ZBM II TBS sp. z.o.o Gliwice
Wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową 9 371 125 01.08.2010r. 30.08.2011r. Dombud Development sp. z.o.o
Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej w Katowicach 7 731 690 05.2010r 12.2011r Urząd Miasta Katowice
Wybudowanie Nowej Siedziby Izby Celnej przy ul. Słonecznej w Katowicach 28 546 362 08.2009r 08.2011r Izba Celna w Katowicach
Wykonanie IV etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy zad. 2 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach 42 433 041 16.01.2009 30.08.2011  Katowickie TBS sp. z.o.o
Budowa Budynku  Biblioteki Miejskiej w Oświęcimiu 16 371 372 18.06.2009 15.04.2011r Urząd Miasta Oświęcim
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej-Wysokiej w Rudzie Śląskiej 5 725 839 15.10.2009r 23.11.2010r Urząd Miasta Ruda Ślaska
Budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego oraz segmentu dydaktycznego gimnazjum w Pisarzowicach     16.11.2010 Gmina Pisarzowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 i 11 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce" w Piekarach Śląskich 5 590 750 04.06.2009 17.11.2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Wykonanie stanu surowego budynku stacji dializ z poradnią nefrologiczną w jaworznie przy ul. Chełmońskiego  1 386 397  03. 2010r 09.07 2010  Nefrolux
 Wybudowanie osiedla mieszkaniowego Będzin Górki Małobądzkie zadanie nr 9 i 10  42 152 901  06.2008r  06.2009  TBS Dombud sp. z.o.o
Budowa budynku mieszkalnego z lokalem usługowym w Chorzowie przy ul. Ratuszowej   10.02.2010 30.10.2010r Dombud Developemnt Sp. z o.o.
 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej  14 308 213  07.2008r.  30.06. 2010 Gmina Mikołów
 Budowa budynku Domu Parkowego z rozbiórką istniejącego Domu Harcerskiego  w Mikołowie przy pl. Harcerskim 1    06.2009  16.11.2010 Gmina Mikołów
 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu 5 653 082 17.07.2008   27.08.2010 Miasto Ustroń 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie przy ul. Skośnej 8 4 220 107  23.06.2009  15.06.2010  Gmina Kraków
Dostosowanie do przepisów V piętra oddziału noworodkowego Szpitala Miejskiegow Rudzie Śląskiej 1 543 740 26.10.2009 29.01.2010 UM Ruda Śląska
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczna i parkingami ul. Szarych Szeregow w Chrzanowie 3 879310 27.11.2008 29.01.2010 TBS Chrzanów

Budowa Zespołu Budynków  wielorodzinnych  przy ul. Sandomierskiej i Wesołej w Bytomiu

5 909 475 20.09.08 30.09.09 Dombud Development sp. z.o.o
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w Tychach  przy ul. Hierowskiego 14 262 577 27.05.08 04.08.09 Tyskie TBS sp z.o.o
Budowa Budynku  biurowo-edukacyjnego przy ul. Floriana 15 w Katowicach 8 316 008  03.2009r 09.2009r KPFK dr Piotr Rojek
Modernizacja budynku na potrzeby Komisariatu II Policji w Chorzowie ul. Moniuszki 11 4 164 769  28.11.2006 30.06.09 Komenda Wojewódzka Policji  Katowice ul. Lompy 19
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na osiedlu mieszkaniowym " Na lipce" w Piekarach 3130 000 02.12.08 31.08.09 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  obiektu przy ul. Szpaków 11 w Sosnowcu na potrzeby Domu Lekarza-Seniora 5 201 114 15.03.08 12.01.09 Śląska Izba Lekarska Katowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przyul. Szarych Szeregów w Chrzanowie 3 695 627 27.11.08 27.10.09 TBS Chrzanów  sp. z.o.o
Modernizacja hali lodowiska  treningowego Spodek 3 523 239 06.04.09 30.06.09 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Zaprojektowanie i wybudowanie  osiedla mieszkaniowego przy ul. Dębowej -Sportowej  w Katowicach 15 060 256 21.05.08 21.09.09 Katowickie TBS sp.z.o.o
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" zad III  na osiedlu Złocień w Krakowie 8 830 000 01.09.07 31.12.08 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków
Budowa budynków mieszkalnych  komunalnych  przy ul. Techników w Katowicach  - II etap 8 362 688 28.08.07 31.12.09 Miasto Katowice ul. Młyńska 4
Budowa Strażnicy  dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Katowicach Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej 12 469 800  10.2005r 28.10.08 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Budowa 3 wielorodzinnych  budynków mieszkalnych  z zespołem 27 garaży  w Jaworznie przy ul. Chopina i Azot 12 725 402 01.10.07 01.10.08 TBS Dombud sp. z.o.o
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych  wraz z zagospodarowaniem terenu  przy ul.Strzelniczej - Granicznej  w Gliwicach 26 616 363 20.09.07 12.03.09 ZBM II TBS Gliwice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "D"  zad. III na osiedlu Złocień  w Krakowie 9 250 000 15.01.08 30.06.09 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków
Wykonanie budynku mieszkalnego 6-cio kondygn. - II etap Zespołu Mieszkaniowego przyul. Krasińskiego Skowrońskiego w Katowicach - zad. 2 23 216 717 26.11.07 30.06.09 Katowickie TBS sp. z.o.o
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu  budynków mieszkalnych  wielorodzinnych w Będzinie  przy ul. Załogi etap IX 19 515 850 26.10.07 26.11.08 TBS Dombud sp. z.o.o
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu  budynków mieszkalnych  wielorodzinnych w Będzinie  przy ul. Załogi etap X 19 515 850 26.10.07 26.04.09 TBS Dombud sp. z.o.o
Budowa budynków wielorodzinnych nr 3 i 3a w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce” 4 640 000 12.04.07 15.12.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie
Rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego z usługami hotelarskimi, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności Brak danych 25.09.06 15.12.07 Katarzyna Kalicka ul. Wolności 24 Chorzów
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bulwary Rawy w Katowicach 20 392 277 21.08.06 22.11.07 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14
Budowa budynku wielorodzinnego nr 2a w Piekarach Śląskich przy ul. Szpaków na osiedlu „Na Lipce” 2 502 293 09.10.06 31.08.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie
Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Pszowskiej 3 719 888 17.07.06 31.08.07 Powiat Wodzisławski Zespół Szkół Technicznych Wodzisław
Budowa budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin – Górki Małobądzkie – zad. VI 8 613 663 28.08.06 30.08.07 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
Rozbudowa i modernizacja  kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 3 719 888 07.06 08.07 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
Zaprojektowanie i budowa szkolnej hali sportowej z zespołem boisk oraz modernizacja istniejącej kotłowni wbudowanej przy ZSO im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 5 124 632 10.04.06 30.11.07 Zespół obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu ul. Rataja 29a
Budowa Strażnicy dla JR-G w Katowicach –Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej 12 469 801 28.10.05 31.12.07 Komenda Miejska Ppoż.. ul. Wojewódzka 11 Katowice
Zaprojektowanie i wybudowanie  zespołu budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą 25 002 071 19.09.05 09.09.08 Urząd Miasta Krakowa
Remont i przebudowa budynku biurowego na siedzibę komisariatu Policji wraz z montażem masztu antenowego oraz remontem garaży, nawierzchni parkingów i drogi dojazdowej w Knurowie przy ul. Dworcowej 2 119 113 01.11.05 15.11.07 Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul. Lompy 19
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 na Chorzowskie Centrum Kultury 8 346 045 15.04.06 30.09.07 Miasto Chorzów Rynek 1
Kompleksowa realizacja projektu Żorski Park Przemysłowy polegającego na zaprojektowaniu , wykonaniu robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu ŻPP 19 803 790 10.01.06 31.07.07 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ul. Astrów 10 Katowice
Remont Budynku „ WILLA ZOFIA”- etap III w Krzeszowicach 7 278 546 12.05.06 31.05.07 Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ ul. Daszyńskiego 1 Krzeszowice
Budowa budynku wielorodzinnego nr 5- zad .II na osiedlu „ Złocień” w Krakowie 5 084 452 22.05.06 30.07.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚNIEŻKA” Kraków
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – Budynek OSP w Katowicach - Podlesiu 1 504 813 05.06.06 29.06.07 Miasto Katowice ul. Młyńska 4
Wykonanie remontu części budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach 4 734 258 10.05.06 31.01.07 Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 Kraków
Adaptacja i przebudowa podcieni budynku UM w Tychach z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta 3 387 224 12.02.06 03.10.06 Miasto Tychy al. Niepodległości 49 Tychy
Budowa budynku mieszkalno-usługowego podpiwniczonego z parkingiem podziemnym przy ul. Jasnej w Gliwicach 5 232 882 04.04.06 12.03.07 Urząd Miejski Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Budowa budynku wielorodzinnego nr 2 w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce 1 343 000 26.04.06 30.11.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego XIV – Kondg. Wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Piastów 14 289 111 16.08.05 18.12.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8
Przebudowa dachu budynku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „ JUBILAT” w Wiśle przy ul. Bukowej 9 z Wykorzystaniem poddasza na cele użytkowe 2 722 491 22.03.06 15.11.06 Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów ul. Gałczyńskiego 4 Warszawa
Adaptacja Szpitala na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju 10 973 796 06.09.04 08.02.06 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój al. Piłsudzkiego 60
Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy – zad 1 przy ul. Marcinkowskiego- Braci Stawowych w Katowicach 8 390 471 01.10.05 31.12.06 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14
Budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin- Górki Małobądzkie – zad IV 10 320 000 15.08.05 31.08.06 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin- Górki Małobądzkie zad V 7 450 000 06.07.05 01.05.06 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
Zaprojektowanie i wykonanie dwóch budynków wielorodzinnych socjalnych w Józefowie ul. Reymonta 2 674 746 30.05.06 Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 Józefów  
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji i Narządu Ruchu KRZESZOWICE – willa ZOFIA- etap II 1 557 951 31.07.05 10.05.06 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4

Lata 2002-2005

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Budowa pasażu handlowego w ciągu ul. Stawowej w Mikołowie 1 587 657 07.2004 05.2005 Gmina Mikołów
Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych z salonem ekspozycyjnym w Mikołowie - etap I brak danych 07.2004 20.05.05 "TANDEM" Sp. z o.o.
Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej 1 476 095 27.09.04 24.01.05 Miasto Ruda Śląska
Plac Wolności 6
Wykonanie prac modernizacyjnych na III piętrze budynku biurowego METALPLAST S.A. w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153 405 200 10.04 15.12.04 METALPLAST S.A.ul. Warszawska 153Bielsko-Biała
Wykonanie robót remontowo-budowlanych wszystkich branż - I etap w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21 3 493 246 07.04 27.12.04 Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15
Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych adaptacji budynku stołówki na budynek biurowo-garażowy wraz z wykonaniem przyłączy do budynku przy ul. Zygmuntowskiej 84 954 871 07.04 11.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA" Gliwice ul. M Kownackiej 2a
Usuniecie barier architektonicznych w ZSO nr 17 w Katowicach przy ul. Wojciecha 9 240 000 08.04 20.12.04 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4
Budowa Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim 2 484 301 29.09.04 28.12.04 ZUS - Oddział Rybnik ul. Reymonta 2
Remont i modernizacja segmentu "B" budynku Powiatowego Urzędu w Bytomiu 873 519 08.04 31.10.04 Powiatowy Urząd Pracy Bytom ul. Łagiewnicka 15
Budowa Osiedla OTBS - budynek wielorodzinny "A" na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu 11 717 236 28.07.03 27.09.04 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim ul. 11 Listopada 10
I etap adaptacji obiektu przy ul. Rymera w Mikołowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 899 917 19.09.02 30.09.04 Komenda Wojewódzka Policji Katowiceul. Lompy 19
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Warszawie 487 872 24.05.04 30.11.04 Śląska Izba Lekarska w K-cach Katowice ul. Grażyńskiego 49a
Dokończenie budowy budynku w stanie surowym i zagospodarowanie terenu Gimnazjum w Marklowicach 3 970 923 24.02.04 17.08.04 Urząd Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71 44-321 Marklowice
Budowa dwóch segmentów budynku wielorodzinnego
w Piekarach Śl. przy
ul. Szpaków na osiedlu
"Na Lipce"
1 294 276 01.09.03 26.04.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
ul. Leśna Piekary Śląskie
Zaprojektowanie i budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
w Józefowie przy
ul. Werbeny
14 136 957 15.11.02 30.06.04 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Józefów ul. Sosnowa 17
Adaptacja parteru dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zachodniego skrzydła pawilonu nr 3 Szpitala Ogólnego w Bielsku Białej 1 689 876 10.10.03 15.03.04 Gmina Bielsko Biała
43-300 Bielsko Biała
Plac Ratuszowy 1
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin -Górki Małobądzkie - zad.II 10 365 283 09.02 04.04 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. Katowice
ul. Drzymały 15
Adaptacja i rozbudowa Izby Przyjęć na potrzeby Oddziału Ratownictwa Medycznego wraz z wiatą
w Zespolonym Szpitalu Rejonowym w Zabrzu
613 890 15.08.03 15.12.03 Samodzielny ZOZ -Zespolony Szpital Rejonowy Zabrze
ul. Zamkowa 4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem
w Wodzisławiu Śląskim -Padlinie przy ul. Chrobrego 308
1 307 561 6.05.02 31.12.03 Urząd Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4
Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Dziecięcego przy ul. Pośpiecha w Katowicach na Powiatowy Urząd Pracy 6 604 544 17.09.02 30.09.03 Urząd Miasta Katowice
ul. Warszawska 4
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin -Górki Małobądzkie - zad.l 12 785 829 09.02 8.03 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. Katowice ul. Drzymały 15
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Studzienicach 785 185 27.03.02 15.08.03 Pszczyński Zarząd Edukacji
u l. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach ul. Morawy 86 1 606 510 05.02 15.08.03 Urząd Miejski Katowice
ul. Warszawska 4
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 6 w Pierścu
846 704 19.06.02 15.08.03 Zarząd Miejski Skoczów
ul. Rynek 1
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą przy
ul. Fabrycznej w Chrzanowie
1 906 817 15,04.02 24.04.03 Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Chrzanów ul. Jordana 7
Budowa osiedla OTBS -budynek wielorodzinny "B" na osiedlu Stare Stawy
w Oświęcimiu
4 341 576 3.06.02 15.05.03 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim
ul.11 Listopada 10
Budowa dwóch segmentów budynku wielorodzinnego
w Piekarach Śl. przy
ul. Szpaków na osiedlu "Na Lipce"
1 154 235 01.10.02 30.04.03 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
ul. Leśna, Piekary Śląskie
Adaptacja i modernizacja obiektu Oddziału ZUS w Chorzowie przy
ul. Lwowskiej 2 i 2a
4 679 196 24.06.02 14.04.03 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Chorzów
ul. Dąbrowskiego 45
Budowa budynku biurowo-magazynowego w Katowicach
przy ul. Pszczyńskiej 15
brak danych 20.05.02 1.03.03 DAGMA Katowice
ul. Pszczyńska
Przebudowa i modernizacja sali audytoryjnej w budynku "DOM LEKARZA"
w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a
1 584 724 01.07.03 15.11.03 Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49a
Katowice
Kompleksowy remont i modernizacja siedziby Urzędu Miasta Katowice
ul. Młyńska - wykonanie elewacji oraz posadzki hallu głównego
1 210 737 28.03.01 22.07.01 Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
Kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2 1 304 678 21.08.02 15.10.02 SP ZOZ Szpital Miejski
nr 2, Ruda Śląska
ul. Lipa 2
Rozbudowa i modernizacja ZSO -nadbudowa seg."B"
w Buczkowicach
941 320 2.04.02 31.07.02 Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na gabinety fizykoterapii
w Tąpkowicach
przy ul. Zwycięstwa 13
341 342 17.01.02 17.07.02 Zarząd Gminy Ożarowice
ul. Dworcowa 15
Adaptacja l oddziału wewn. na oddział kardiologii w Szpitalu im. Mielęckiego
w Chorzowie
820 112 11.03.02 25.04.02 Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital im. Mielęckiego w Chorzowie ul. Strzelców
Bytomskich 11
Budowa stołówki przy SP nr 344 w Warszawie przy
ul. Erazma z Zakroczyna 15
1 042 537 10.06.02 15.10.02 Gmina Warszawa Białołęka ul.Modlińska 197 Warszawa
Wykonanie modernizacji sali teatralnej w budynku domu kultury w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4
764 023 15.04.02 9.08.02 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Chrzanów
ul. Broniewskiego
Remont w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy
ul. AI. Korfantego 14
w Katowicach
735 782 9.08.02 5.10.02 Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4

Lata 1998-2002

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 51 przy ul. Rolnej 41
w Katowicach
2 563 307 5.01 15.09.02 Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
Projekt i realizacja osiedla mieszkaniowego "MAGNOLIA" w Rudzie Śląskiej 4 967 428 26.10.01 13.04.02 Urząd Miasta Ruda Śląska
plac Wolności 6
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 2 w Cieszynie 2 274 648 26.07.01 31.08.02 Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 11
Dobudowa sali gimnastycznej dla SP nr 9 przy
ul. Panewnickiej 172
w Katowicach
2 406 569 6.01 30.08.02 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4
Adaptacja budynku żłobka na komisariat policji, TOPR
i referat w Bytomiu
502 768 11.01 4.02 Urząd Miasta Bytom ul. Parkowa 2
Budowa osiedla domów wielorodzinnych wraz
z infrastrukturą przy
ul. A. Krajowej
w Katowicach - Kostuchnie
10 881 900 12.11.01 15.11.02 SM "Piast" w Katowicach
ul. Zawiszy Czarnego 8
Budowa budynku mieszkalnego na osiedlu Stolarska w Mikołowie 2 632 671 31.08.01 30.03.02 Urząd Miasta Mikołów Rynek 16
Remont i modernizacja budynku biurowego
w Katowicach przy
ul. Sokolskiej
3 346 558 02.01.00 30.10.01 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Katowice
ul. Warszawska
Rozbudowa budynku administracyjnego
w Chorzowie przy
ul. Urbanowicza 37
brak danych 23.07.01 15.12.01 GEOBID Sp. z o.o. Katowice ul.Kossutha
Budowa zespołu sportowego
z salą gimnastyczną przy
SP nr 1 w Trzebini
3 482 120 1.06.00 15.12.01 Urząd Miasta Trzebinia ul.Piłsudskiego 14
Budowa budynku mieszkalno -usługowego z garażami przy ul.Fliegera w Katowicach 4 364 230 1.09.00 29.10.01 Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" Katowice ul.Mikołowska 125
Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji byłego hotelu pracowniczego przy ul.Obroki 43 w Katowicach na budynek mieszkalny 3 590 606 30.03.01 31.10.01 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Katowice ul.Młyńska 21/23
Budowa 8 budynków
w zabudowie bliźniaczej
w Katowicach-Kostuchnie
przy ul. Sezamkowej
brak danych 30.01.01 15.10.01 Inwestycja własna -działalność deweloperska
Modernizacja pomieszczeń w bloku "C" ŚI.KWP dla potrzeb pracowni biologicznej
i genetycznej DNA Laboratorium Kryminalistycznego
621 327 11.09.01 10.11.01 Śląska Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul.Lompy 19
Adaptacja pomieszczeń dwóch kondyg.hotelu pielęgniarek na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Szpitala Rejonowego Murcki-Janów w Katowicach ul. Sokołowskiego 2 211 106 21.03.01 24.04.01 Szpital Rejonowy Murcki-Janów Katowice ul.Sokołowskiego 2
Roboty modernizacyjne
w Szkole Podstawowej nr 1
w Lędzinach przy
ul.Paderewskiego
224 000 20.06.01 20.08.01 Urząd Miasta Lędziny ul.Lędzińska 55 Lędziny
Roboty wykończeniowe
w budynku administracyjnym
w Katowicach przy
ul.Lwowskiej na potrzeby
PKE Południe
brak danych 12.01.01 12.03.01 KOPEX S.A. Katowice ul.Grabowa 1
Dobudowa pawilonów usługowych przy budynkach A,B,C,na osiedlu "AKACJE V" w Warszawie ul.Topolowa 1 317 185 20.08.01 30.10.01 DOM DEVELOPMENT S.A Warszawa
ul. Stawki 2
Modernizacja zespołu przystudyjnego Radia Katowice S.A.ul.Ligonia 286 717 15.10.01 13.11.01 Polskie Radio S.A. Katowice ul.J.Ligonia 29
Modernizacja Klubu Radiowego "Śląska Fala"
w budynku Radia Katowice
ul.J.Ligonia
126 349 12.11.01 31.12.01 Polskie Radio S.A. Katowice ul.J.Ligonia 29
Modernizacja Gimnazjum
nr 2 w Libiążu
194 863 23.08.01 7.11.01 Miejski Zespół Administracyjny Libiąż ul. Paderewskiego
Roboty remontowo-budowlane w budynku zlokalizowanym w Chorzowie przy ul.A.Krajowej 9A brak danych 22.08.01 19.11.01 PPH "EUROSYSTEM" Sp. z o.o. Katowice ul.Załukowej 8
Modernizacja pomieszczeń Bloku Porodowego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej 501 318 18.10.01 2.12.01 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ul.W.Lipa2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Szaserów -Chłopickiego
w Warszawie
9 161 066 20.02.01 31.12.01 TBS Praga Południe Sp. z o.o. Warszawa ul.Grochowska 178/184
Budowa zespołu mieszkaniowego (7 budynków mieszkalnych)
w Warszawie przy
ul. Bartyckiej
30 656 581 3.04.00 30.10.01 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Gliwicach przy
ul.Z.Starego
4 274 005 7.08.00 14.11.01 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście " Gliwice ul.Jasnogórska 9
Budowa 4 domów wielorodzinnych przy ul.Stolarskiej w Mikołowie brak danych 1.02.00 31.12.01 Inwestycja własna - działalność dewelopreska
Budowa 80 garaży przy ul.Stolarskiej w Mikołowie brak danych 5.07.01 31.12.01 Inwestycja własna - działalność dewelopreska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (36 mieszkań) w Jaworznie przy ul.Chopina brak danych 31.10.01 Inwestycja własna - działalność deweloperska  
Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE V" w Warszawie ul. Odkryta 15 000 000 17.04.00 30.06.01 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2
Budowa 5 budynków wielorodzinnych w Mikołowie przy ul. Stolarskiej brak danych 10.01.00 31.05.01 Inwestycja własna - działalność developerska
Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku przy ul. Rymera 1 w Mikołowie 231 475 2.04.01 31.07.01 Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów ul.Krawczyka 16
Budowa budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Chorzowie przy ul.Floriańskiej brak danych 1.06.00 30.06.01 Inwestycja własna - działalność developerska
Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych lokalu przy ul.Sokolskiej 3 (lll-cie piętro) brak danych 10.09.01 31.10.01 "BUFIX" Biuro Usług Finansowych i Księgowych Katowice ul.Warszawska 1
Dobudowa zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej przy SP nr 48 w Katowicach- Murckach 551 171 31.07.01 Urząd Miasta Katowice
ul. Warszawska 4
 
Budowa budynku biurowego "LIGHT" przy ul.Puławskiej
w Warszawie
3 700 000 28.08.00 16.01.01 WARBUD S.A. Warszawa ul.Racławicka 146
Adaptacja i modernizacja hali B60 i części hali B4 w Tychach brak danych 26.01.01 28.02.01 Alstom T&D Transformers Sp. z o.o. Mikołów ul.Fabryczna 3/5
Modernizacja pomieszczeń parterowych z bl. nr l dla potrzeb poradni przyszpitalnych 264 348 19.02.01 11.04.01 Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom
ul.St.Batorego 15
Roboty wykończeniowe w poziomach przyziemia,parteru i l piętra Domu Zdrojowego w Ustroniu 1 243 457 12.06.00 6.07.01 Farmacol S.A. Katowice ul.Rzepakowa 2
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Nasielskiej w Warszawie 12 242 718 1.12.99 30.10.00 TBS Praga -Południe Warszawa ul.Grochowska
Przebudowa budynku hotelu pracowniczego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach
ul.Zygmuntowska 82
3 474 610 6.01.00 20.10.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA" Gliwice ul.M.Kownackiej 2a
Budowa 10 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
w Katowicach -Piotrowicach
ul.Niska Działowa
brak danych 3.04.00 31.12.00 Inwestycja własna - działalność deweloperska
Remont i modernizacja wnętrz korytarzy i holi windowych kon.II-IV w budynku UM Katowice
ul. Młyńska 4
670 000 9.08.00 8.12.00 Urząd Miasta Katowice ul.Młyńska 4
Budowa budynku mieszkalnego 17-to kondyg."KUKURYDZA" nr 105 w Katowicach ul.Zawiszy Czarnego 12 500 000 1.06.99 30.09.00 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy
Czarnego 8
Modernizacja pawilonu handlowo-administracyjnego w Katowicach ul.T.B.Żeleńskiego brak danych 27.07.99 30.06.00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KLIMA-TEST"
Sp. z o.o. Katowice
Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE III" w Warszawie ul.Odkryta - roboty wykończeniowe 7 820 440 6.11.99 30.06.00 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2
Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE IV" w Warszawie ul.Odkryta 26 458 065 28.04.99 30.06.00 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa u l. Stawki 2
Budowa 6 domów wielorodzinnych w Katowicach ul.Głogowa brak danych 3.11.99 30.06.00 Inwestycja własna - działalność deweloperska
Wykonanie konstrukcji żelbetowej hipermarketu AUCHAN w Katowicach 4 000 000 19.04.00 18.09.00 BOUYGUES POLSKA S.A
Warszawa
ul.Canaletta
Adaptacja stołówki na garaże dla PEC Bytom 706 449 1.06.00 16.10.00 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Bytomiu
ul.Wrocławska 122
Budowa 14 domków jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej
w Mikołowie ul.Stolarska
brak danych 1.12.98 30.04.00 Inwestycja własna - działalność deweloperska
Budowa budynku mieszkalnego 17-to -kondyg."KUKURYDZA" nr 104 w Katowicach ul.Zawiszy Czarnego 12 122 760 10.05.97 31.05.99 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy Czarnego
Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie ul.Wodzisławska 2 604 470 1.10.97 31.12.99 TBS Sp. z o.o. Pszczyna ul.Bogedalna 10
Budowa zespołu mieszkaniowego bud.nr 1-6 "Szare Szeregi" 4-ro kondyg. z garażami w Katowicach ul.Szare Szeregi. 3 360 070 18.07.97 30.12.98 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy Czarnego
Budowa obiektu biurowo-usługowego przy ul.Teatralnej 4 w Katowicach 3 450 000 16.04.99 31.12.99 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy Czarnego 8
Szpital ŚI.AM w Katowicach -Oddział Pediatrii - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe trzech pięter szpitala brak danych 1.08.98 31.12.99 P.B.U-H "BUDMED-PBO" Tychy Sp. z o.o. Katowice
ul.Medyków 30
Budowa obiektu gastronomiczno-hotelowego "VALDI PLUS" w Mikołowie brak danych 4.02.99 17.09.99 Firma VALDI PLUS Mikołów ul.Gliwicka 365
Remont i modernizacja budynku sanatorium "JUBILAT" w Wiśle wraz z częścią basenowo-rehabilitacyjną 3 563 338 11.05.98 30.06.99 Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów Warszawa ul.Gałczyńskiego 4
Rozbudowa i modernizacja pralni Szpitala Nr 2 w Bytomiu 1 542 256 3.08.98 15.12.98 Szpital Specjalistyczny nr 2
w Bytomiu
ul.Batorego 15
Remont i modernizacja budynku nr 2 Szpitala św. Elżbiety w Katowicach ul.Warszawska 52 1 280 062 1.07.098 30.11.98 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital św. Elżbiety
w Katowicach
Remont i modernizacja budynku biurowego PEC
w Bytomiu przy
ul.Wrocławskiej 122
3 045 000 15.05.98 25.09.98 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom ul.Wrocławska 122
Budowa budynku salonu
i serwisu samochodowego
w Tarnowskich Górach
brak danych 22.06.98 31.08.98 Firma "ASCO" S.C. Tarnowskie Góry

Lata 1996-1998

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Budowa budynku handlowo-usługowego w Katowicach ul.Wawelska 4 brak danych 1.07.97 1.07.98 Inwestor prywatny
p. Buchcik
Hamburg
Adaptacja i modernizacja kuchni Szpitala Mieskiego
w Pszczynie
1 639 360 16.05.97 18.08.98 Zespół Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
Remont i modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul.Młyńskiej 11 w Katowicach brak danych 4.05.98 15.07.98 Inwestor prywatny p. Buchcik żarn.Hamburg
Wykonanie audytoriów i pracowni komputerowych
w podcieniach Politechniki Śląskiej w Gliwicach
384 454 15.10.97 30.06.98 Politechnika Śląska Gliwice ul.Konarskiego
Remont i modernizacja budynku administracyjnego przy ul.K.Miarki 15
w Mikołowie
1 270 996 3,11.97 15.06.98 Urząd Miasta Mikołów Rynek 16
Dokończenie realizacji budynku "A" - Szpitala Miejskiego w Chrzanowie-roboty wykończeniowe 8 889 631 15.04.96 16.03.98 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "ERPEI" Chrzanów
Wykonanie prac ogólnobudowlanych
w placówce Banku Śląskiego
w Jastrzębiu Zdroju
4 481 803 1.07.97 5.03.98 Bank Śląski S.A. Jastrzębie Zdrój ul.Mazowiecka
Budowa budynku administracyjno-technicznego dla "POLSKIEGO RADIA " S.A.
w Katowicach ul.J.Ligonia
1 165 784 14.03.97 21.01.98 Polskie Radio Katowice S.A. ul.Ligonia 29 Katowice
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Banku Śląskiego przy ul.Owsianej
w Katowicach
3 904 453 9.01.97 15.03.97 Bank Śląski S.A. Katowice ul.Mickiewicza
Wykonanie modernizacji basenu wraz z zapleczem w budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach ul.Mikołowska 26 954 912 16.06.97 31.10.97 Pałac Młodzieży
w Katowicach
ul.Mikołowska 26
Adaptacja Domu Górnika na budynek mieszkalny
z przychodnią w Jastrzębiu -Szerokiej
669 160 22.05.97 24.10.97 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój ul.Harcerska

 

Zobacz szczegóły

Zobacz szczegóły

Zobacz szczegóły

Zobacz szczegóły