Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Aktualności

Wybudujemy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Leopolda w Katowicach.

Kategoria: Aktualności

P.B. Dombud S.A. dnia 02.07.2018r. podpisało umowę z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z.o.o na " Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 3 segmentów na działce nr 16/13 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 9 787 357 zł brutto.

Termin ukończenia inwestycji ustalono na dzień 31.12.2019 r.