Dombud S.A. Deweloper godny zaufania

Aktualności

Dombud wybuduje Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Armii Krajowej

Kategoria: Aktualności

P.B. Dombud S.A. dnia 16.07.2018r. podpisało umowę z Zakładem Techniki Komunalnej sp. z.o.o w Żorach przy ul. Okrężnej 5 na " Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zjazdem z drogi publicznej zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 17 135 182 zł brutto. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 31.12.2019r.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zjazdem z drogi publicznej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny składa się z 6 segmentów, 4 kondygnacji nadziemnych przeznaczonych w całości na funkcję mieszkaniową, oraz 1 kondygnacje podziemną w której zlokalizowano komórki lokatorskie, składy porządkowe i suszarnie.