ZAPROSZENIE

Grupa DOMBUD to kilka spółek zależnych.

Zapraszamy Cię do odwiedzenia stron www poszczególnych spółek:
DOMBUD S.A.
Kompleksowa realizacja inwestycji "pod klucz", prace remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa.
DOMBUD Development
Oferta mieszkaniowa dla os?b, kt?re aktualnie nie posiadają środków na zakup własnego mieszkania.
DOMBUD Beton
Produkcja betonu towarowego, zapraw budowlanych oraz oferta szerokiego wyboru prefabrykatów.
TBS DOMBUD
Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla rodzin w systemie TBS.
DOMBUD Mintex
Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i ppo?.

TBW DOMBUD
Mieszkania na wynajem
z możliwością wykupu.

USŁUGI

Jeśli jesteś rownież dostawcą usług budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień usług budowlanych.

Zamówienia z kategorii

drukujpobierz pdf
PZ/267/E/2013
Publikacja: 09.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
wkładki Master Key

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2013

 

 

 

                 P.B. DOMBUD  zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na sprzedaż i   dostawę

·         wkładek Master Key  według zestawienia.

Pobierz zestawienie 

   Termin realizacji: bardzo pilne

Miejsce dostawy: Chorzów Hotel FOCUS

Proszę o:

·          podanie cen netto franco  budowa

·          podanie warunków płatności,

·          podania  terminu realizacji,

·          podanie ważności oferty,

·          złożenie oferty do dnia   11.10.2013 do godz. 9.00   na nr faxu  32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl  ,ewentualne pytania kierować  tel. 32 7219161, 728314954

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę  Krajową Deklarację Zgodności                                                   

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/465/EA/2013
Publikacja: 09.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Karola Miarki 5

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7040 zgodnie z załącznikiem - 1 kpl. załącznik

 • Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Karola Miarki 5
 • Termin realizacji  - 17.10.2013

 Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.10.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/241/R/2014
wyświetleń: 1
Publikacja: 09.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Kamizelki odblaskowe.

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących artykułów:

 

 1. Kamizelki odblaskowe w kolorze pomarańczowym, rozmiar XL, z logo i napisem DOMBUD w kolorze jednolitym czarnym na plecach   -   40 szt.
 2. Kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym, rozmiar XL, z logo i napisem DOMBUD w kolorze jednolitym czarnym nz plecach   -   20 szt.

 

 • Miejsce dostawy   -  Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4
 • Termin realizacji  -  możliwie szybki

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.10.2013 do godz. 1200 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem.na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162, tel. kom. 728 314 956


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
L. dz. DA/MB/825/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 09.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Dot.: Budowa trzech budynków wielorodzinnych wolnostojących 3-kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami z istniejącej drogi wewnętrznej ul. Botanicznej - budynek (A2)
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla segmentu I budowy j.w. Termin realizacji: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 11.10.2013r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W celu obejrzenia budynku proszę o kontakt z kierownikiem budowy Panem Marcinem Chmielińskim tel. 666 027 716W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Maciej Bogus
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: m.bogus@dombud.pl
tel: 32/72 19 191
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
L. dz. DA/MB/823/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 09.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Budowa budynku mieszkalno – usługowego w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla segmentu I budowy j.w. Termin realizacji: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 11.10.2013r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W celu obejrzenia budynku proszę o kontakt z kierownikiem budowy Panem Marcinem Chmielińskim tel. 666 027 716W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Maciej Bogus
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: m.bogus@dombud.pl
tel: 32/72 19 191
fax: 32/72 19 200
drukujpobierz pdf
PZ/464/EA/2013
Publikacja: 09.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Ruda Śląska, ul. Wrzosowa

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Wełna mineralna miękka, lambda mniejsza lub rówan 0,04 , w dwóch warstwach  o grubosciach 18 + 5 cm (do zabudowy poddasza użytkowgo)   - 1300 m2
 • Miejsce dostawy  -  Ruda Śląska, ul. Wrzosowa
 • Termin realizacji  - 22.10.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11.10.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/240/R/2013
Publikacja: 08.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Silniki do rolet.

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących urządzeń:

 

 1. Silnik WS (do rolety nadstawnej) do okna 150 x 150 cm   -   1 szt.
 2. Silnik WS (do rolety nadstawnej) do okna 150 x 235 cm   -   2 szt.
 3. Przełączniki podtynkowe z podtrzymaniem   -   3 szt.

 

 • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Drzymały 15
 • Termin realizacji  -   możliwie szybki

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.10.2013 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/461/EA/2013
Publikacja: 08.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Brodatego/ul. Chorzowska

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Siatki na przerwy robocze w fundamentach, wysokości do cięcia na budowie   - 150 m2
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Brodatego/ul. Chorzowska
 • Termin realizacji  - 15.10.2013

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.10.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/463/EA/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 08.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Olej opałowy, lekki   - 2000 l
 • Miejsce dostawy  -  Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4
 • Termin realizacji  - 11.10.2013

 Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.10.2013 do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/462/EA/2013
Publikacja: 08.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Brodatego/ul. Chorzowska

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Styropian na dylatację, gr 8 cm   - 400 m2
 2. Klej do styropianu, opakowania 25 kg   - 48 szt.
 • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Brodatego/ul. Chorzowska
 • Termin realizacji  - 21.10.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.10.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/266/E/2013
Publikacja: 08.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
drewno budowlane

  

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2013

 

 

 

 

            P.B. DOMBUD prosi o przedstawienie oferty sprzedaży tarcicy obrzynanej

·        deska gr. 25 szer. min.15            dł. 4-5 mb                            5 m3

·        deska gr. 32 szer. min.15            dł. 4-5 mb                            5 m3

·        kantówka 10 x 10                      dł. 4-5 mb                             10  m3

·        bale 50 mm szer. min. 15 cm     dł. 4-5 mb                          4 m3

 

Miejsce dostawy: Katowice, ul. Chorzowska

Termin realizacji:  17.10.2013

Prosimy o:

·        cen netto loco budowa,

·        podanie  warunków płatności,

·        potwierdzenie  terminu realizacji,

·        podanie  terminu ważności oferty,

·       złożenie oferty  do dnia  10.10.2013  do godz. 10.00 na nr faxu  32  7508451 lub e-mail ela@dombud.pl, ewentualne pytania   tel. 32 7219161, 728314954


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/265/E/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal ACTIV

 

 

03.10.2013

 

 

 

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:      

bud.  Katowice, ul. Chorzowska ACTIV

docelowo 1400 ton  stali zbrojeniowej  w terminie do  maja 2014

 

Pierwszy etap realizacja od 10.10.2013 około  6 tyg:

stal  kl. A III N

fi 40 mm  

wariant I dł. 10 mb 15,6 t( 156 szt.),  dł. 12 16,3 t ( 136 szt.)

wariant II dł. 12 mb 33,5 t ( 279 szt.)

fi 32 mm

wariant I dł. 10 mb 30 t ,12 mb 56 t,  15 mb 24 t

wariant II dł. 12 mb 114  t

fi 25 mm

dł. 12 mb 65 t, 15 mb 35 t

fi 20 mm

dł. 12 mb 160 t, 15 mb 24 t

fi 16 mm

12 mb – 100 t

fi 12 mm

dł. 12 mb 5 t

UWAGA: Transport uzgodnić dwa dni przed dostawą z kier. bud.; brak dźwigu na budowie. Ewentualnym  postojem  dźwigu na budowie obciążymy Dostawcę stali.     

 Proszę o:

·         podanie cen netto  loco budowa,

·         potwierdzenie  terminu realizacji,

·         potwierdzenia terminu ważności oferty,

·         zaproponowania sposobu zapłaty,

·         złożenie oferty do  dnia 07.10.2013 do godz13.00 faxu 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161,   728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

Zastrzegamy sobie prawo odbioru części materiału.       


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/460/EA/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Konarskiego 18 "Politechnika Śląska"

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Płyta ogniochronna GKF, gr. 12,5 mm, wymiar 2000 x 1200 mm   - 280 szt.
 2. Tasma flizelinowa, rolka 25 mb   - 25 szt.
 3. Blachowkręty fi 4,2 x 70 mm   - 10 000 szt.
 4. Gips szpachlowy START   - 250 kg
 5. Gips szpachlowy FINISZ   - 250 kg
 • Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Konarskiego 18 "Politechnika Śląska"
 • Termin realizacji  - 14.10.2013

1.Towar dostarczony zostanie na paletach zwrotnych .2.Wykonawca za ww. palety pobiera kaucję w wysokości …………. ( słownie :…………)za jedną sztukę.

3.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ww. palet na swój koszt z miejsca dostarczenia towaru w terminie do 30 dni od daty dostawy towarów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budowy.

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kaucję za ww. palety w terminie 14 dni od daty odbioru palet przez Wykonawcę.

5.Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kaucję z ww. palety w przypadku ich nieodebrania przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy towarów. Zwrot kaucji w tym przypadku nastąpi w terminie 7 dni od daty, w którym upłynął wyżej zakreślony termin na odbiór palet przez Wykonawcę.

6. W przypadku nieodebrania przez Wykonawcę palet w terminie 30 dni od daty dostawy towarów Zamawiający może domagać się od Wykonawcy pokrycia kosztów ich przechowania w wysokości 1,00 zł ( słownie; jeden złotych ) za przechowanie jednej sztuki palety dziennie .

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.10.2013 do godz. 9.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/459/EA/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Taśma uszczelniająca do przerw roboczych  typ AD 320/35 firmy BETOMAX   - 16 mb
 2. Taśma uszczelniająca do przerw roboczych  typ DA 320/EA firmy BETOMAX   - 16 mb
 3. FORMAX 1000 CV z uszczelnieniem, szerokości 24 cm firmy CETCO    - 80 mb
 4. FORMAX 1000 CV z uszczelnieniem, szerokości 13 cm firmy CETCO    - 80 mb
 • Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67
 • Termin realizacji  - 10.10.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.10.2013 do godz. 9.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/291/JT/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Ruda Slaska ul. MIckiewicza 2 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:   

 1. Pustak poryzowany np. Thermopor 24 lub 25 - 79 m2

DOSTAWA HDS

 • Miejsce dostawy  -   Ruda Ślaśka , ul. Mickiewicza 2
 • Termin realizacji  -  09.10.32013
 •              Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.10.2013 do 13,00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/292/JT/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -   Ruda Ślaśka

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

1. Bloczki betonowe , gr. 24-25  - 24 m2

 

Dostawa HDS

        Miejsce dostawy  -  Ruda slaska ul. Mickiewicza 2

 • Termin realizacji  -   9.10.2013

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.10.2013  do 11,00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51
drukujpobierz pdf
PZ/265/E/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

 

07.10.2013

 

 

 

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:      

bud.  Katowice, ul. Chorzowska ACTIV

docelowo 1400 ton  stali zbrojeniowej  w terminie do  maja 2014

 

Pierwszy etap realizacja od 11.10.2013 około  6 tyg:

stal  kl. A III N

fi 40 mm 

wariant I dł. 10 mb 15,6 t( 156 szt.),  dł. 12 16,3 t ( 136 szt.)

wariant II dł. 12 mb 33,5 t ( 279 szt.)

fi 32 mm

wariant I dł. 10 mb 30 t ,12 mb 56 t,  15 mb 24 t

wariant II dł. 12 mb 114  t

fi 25 mm

dł. 12 mb 65 t, 15 mb 35 t

fi 20 mm

dł. 12 mb 160 t, 15 mb 24 t

fi 16 mm

12 mb – 100 t

fi 12 mm

dł. 12 mb 5 t

UWAGA: Transport uzgodnić dwa dni przed dostawą z kier. bud.; brak dźwigu na budowie. Ewentualnym  postojem  dźwigu na budowie obciążymy Dostawcę stali.     

 Proszę o:

·         podanie cen netto  loco budowa,

·         potwierdzenie  terminu realizacji,

·         potwierdzenia terminu ważności oferty,

·         zaproponowania sposobu zapłaty,

·         złożenie oferty do  dnia 09.10.2013 do godz.8.00 faxu 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161,   728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

Zastrzegamy sobie prawo odbioru części materiału.       


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/168/G/2013
Publikacja: 07.10.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • Maszty odgromowe
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Maszt odgromowy 4m skręcany fi23 ocynk. - 13 szt.
  2. Uchwyt do muru do w/w masztu odgromowego ocynk. - 13 kpl.

  • Miejsce dostawy -   Chorzów, Miarki
  • Termin realizacji - 14.10.2013r

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa  
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.10.2013r  do godz. 17.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/458/EA/2013
  Publikacja: 04.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Jóżefińska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Wełna mineralna elewacyjna, gr. 5 cm   - 70 m2
  2. Siatka z włókna szklanego 140g/m2   - 100 m2
  3. Klej do wełny mineralnej   - 300 kg
  4. Klej do zatapiania siatki na wełnie mineralnej  - 300 kg
  • Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Jóżefińska
  • Termin realizacji  - 10.10.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 09.10.2013 do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/260/E/2013
  Publikacja: 04.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Andrychów, ul. Słowackiego

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Stal B500B lub RB500W lub BST500S AIIN o obliczeniowej granicy plastyczności fyd=420 MPa, średnica 10 mm   - 5 t
  2. Stal B500B lub RB500W lub BST500S AIIN o obliczeniowej granicy plastyczności fyd=420 MPa, średnica 12 mm   - 20 t
  • Miejsce dostawy  -   Andrychów, ul. Słowackiego
  • Termin realizacji  - 08.10.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.10.2013 do godz. 9.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/261/E/2013
  Publikacja: 04.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Siemianowice Slaskie, ul. Budowlana 4

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Kątownik 30 x 30 x 3   - 36 mb
  2. Płaskownik 25 x 4   - 36 mb
  3. Płaskownik 45 x 8   - 12 mb
  4. Płaskownik 35 x 5   - 12 mb
  5. Pręt gładki fi 16   - 30 mb
  6. Pręt gładki fi 12   - 30 mb
  7. Profil zamkniety 40 x 40 x 2   - 30 mb
  8. Profil zamkniety 40 x 80 x 2   - 48 mb
  9. Rura fi 24/2,6   - 12 mb

  UWAGA! Stal S235

  • Miejsce dostawy  -  Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4
  • Termin realizacji  - PILNE!

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.10.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  728 314 954 lub (32) 7219 161

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/290/JT/2013
  Publikacja: 04.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Gres polerowany CN03, Nowa GAla Koncept 60x60 gat. I - 20 m2

  2. Płytki Opoczno Zebrano Krem , wym. 30x45 - 17 m2

  3. Płytki Opoczno Zebrano Brąz, wym. 30x45 - 8 m2

  4. Płytki Opoczno  Zebra Krem 30x30 - 5 m2

  5. Listwa dekoracyjna  ZEBRANO  Brąż Classic listwa , wym. 30x5,4 - - 20 szt.

  6, Płytka Opoczno Zebrano Brąz classic Centro 30x45 - 9 szt.

   Płytki gat. I

  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka
  • Termin realizacji  - 9.10.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.10.2013 do 11.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/168/G/2013
  Publikacja: 04.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • Maszty odgromowe
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Maszt odgromowy 4m skręcany fi23 ocynk. - 13 szt.
  2. Uchwyt do muru do w/w masztu odgromowego ocynk. - 13 kpl.

  • Miejsce dostawy -   Chorzów, Miarki
  • Termin realizacji - 14.10.2013r

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa  
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.10.2013r  do godz. 17.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/262/E/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Siemianowice Ślaskie, ul. Budowlana 4

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Płaskownik  40 x8   - 400 mb
  2. Płaskownik  20 x 8   - 900 mb
  3. Profil zamkniety  80 x 40 x 4   - 160 mb
  4. Profil zamkniety 100 x 50 x 4   - 90 mb
  5. Profil zamknięty 50 x 50 x 4   - 60 mb
  6. Pręt gładki fi 12   - 90 mb

  UWAGA! Stal  S235JR - przeznaczona do ocynkowania

  • Miejsce dostawy  -  Siemianowice Ślaskie, ul. Budowlana 4
  • Termin realizacji  - PILNE!

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia07.10.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy 728 314 954 lub (32) 7219 161

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/457/EA/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Kraków, Oleandry

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Gwożdzie budowlane, czarne "60"   - 300 kg
  2. Gwożdzie budowlane, czarne "80"   - 100 kg
  3. Gwożdzie budowlane, czarne "100"   - 50 kg
  4. Gwoździe DUPLEX 3,4 x 64 x 74 mm   - 40 kg
  • Miejsce dostawy  -  Kraków, Oleandry
  • Termin realizacji  - 10.10.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.10.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/264/E/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  sklejka

   

   

   

   

   

   

   

  03.10.2013

   

   

   

                     P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie   oferty na  dostawę

   sklejki  szalunkowej wodoodpornej

  wymiar: 21x1250x2500mm                                            

  Miejsce dostawy:  Andrychów, ul. Słowackiego                - 300 m2

  Termin realizacji: do 10.10.2013

  Proszę o:

  ·          podanie cen netto loco budowa,

  ·          podanie warunków płatności,

  ·          podanie ważności oferty,

  ·          potwierdzenie terminu realizacji,

  ·          złożenie oferty do   dnia 07.10.2013r. do godz. 9  na nr faxu  32 7508451 lub email ela@dombud.pl

  Ewentualne pytania kierować do 327219161, 728314954

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

                                                                                              

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/456/EA/2013
  wyświetleń: 1
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Koncentrat TEDEX ANTIFREEZE  - 200 l
  • Miejsce dostawy  -  Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 4
  • Termin realizacji  - 10.10.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.10.2013 do godz. 14.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/264/E/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  blacha

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03.10.2013

   

   

   

                P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie  oferty na  sprzedaż i dostawę  :

  ·         blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7

  wymiar: 125x200 cm                                                               75 m2

     Termin realizacji:  pilne

  Miejsce dostawy: Kraków

  Proszę o :

  ·          podanie cen netto,

  ·          podanie warunków płatności,

  ·          podanie  terminu realizacji,

  ·          podanie ważności oferty,

  złożenie oferty w  dnia 07.10.2013r. do godz. 8.00  nr faxu  32 7508451 lub e-mail: ela@dombud.pl

  Ewentualne pytania kierować tel. 32 7219160, 728314954

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/259/E/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  blacha powlekana

   

   

   

   

   

   

   

  03.10.2013

   

   

   

                P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie  oferty na  sprzedaż i dostawę  :

  ·         blachy powlekanej jednostronnie, ofoliowanej   gr. 0,7 mm RAL 8019

  wymiar: 125x200 cm                                                                 125 m2

  ·         blacha stalowa ocynkowana gr. 1

  wymiar: 125x200 cm                                                               25 m2

     Termin realizacji:  pilne

  Miejsce dostawy: Siemianowice, ul. Budowlana

  Proszę o :

  ·          podanie cen netto,

  ·          podanie warunków płatności,

  ·          podanie  terminu realizacji,

  ·          podanie ważności oferty,

  złożenie oferty w  dnia 07.10.2013r. do godz. 8.00  nr faxu  32 7508451 lub e-mail: ela@dombud.pl

  Ewentualne pytania kierować tel. 32 7219160, 728314954

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/288/JT/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. łopianowa

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Cegła pełna kl. 15 , wym. 250x120x65 - 22 pal

  2. Cegła  K3, , kl. 15, wym. 250x120x220 - 4 pal

  3. Pustak Max  1/2 , kl. 15 , wym. 288x88x220 - 18 pal

  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Łopianowa
  • Termin realizacji  -  10.10.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia  07.10.2013 do 12.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/289/JT/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -     Katowice ul. Łopianowa

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Thermopor P+W, kl. 15 wym. 375x250x238  lub zamienniki  - 20 pal

  • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Łopianowa
  • Termin realizacji  - 11.10.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia  07.10.2013 do 12,00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  L dz. DA/MB/783/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Dot.: Budowa budynków wielorodzinnych wolnostojących 3-kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami z istniejącej drogi wewnętrznej ul. Botanicznej _budynek A2
  Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, prosi o przedstawienie oferty dostawy i montażu i uruchomienie elementów ogrodzenia na realizowanym zadaniu j.w.. Zaproponowane przez Państwa elementy powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy. - Ogrodzenie z siatki plecionej z drutu ocynkowanego powlekanego PCV, wielkość oczka 50x50mm. Wysokość ogrodzenia 1,5m. Kolor RAL6005. Stalowe słupki okrągłe Ø50x2mm wbetonowane bezpośrednio w grunt. - ok. 90 mb- Brama wjazdowa – przesuwna z furtką: ocynkowana, napędem wraz z pilotem (wg rysunku PO/04); furtka bez wkładki zamka. - 1 komplet- Brama dwuskrzydłowa wjazdowa z furtką: ocynkowana z napędem elektrycznym wraz z pilotem (wg rysunku PO/03); furtka bez wkładki zamka – 1 komplet - Piloty obsługujące bramy wjazdowe – proszę podać cenę za szt.Kontakt z Kierownikiem Budowy Marcin Chmieliński tel. 666 027 716Termin realizacji od zaraz. Termin składania ofert do: 10.10.2013r.Pytania proszę kierować do niżej podpisanego. Przytoczona dokumentacja do uzyskania po kontakcie telefonicznym/mail-owymOfertę należy przesłać do siedziby P.B. DOMBUD S.A. fax 32 721 91 91 e – mail m.bogus@dombud.pl Z poważaniem Maciej Bogus tel. 539 920 735

  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Maciej Bogus
  P.B. DOMBUD S.A.
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: m.bogus@dombud.pl
  tel: 32/72 19 191
  fax: 32/72 19 200
  drukujpobierz pdf
  PZ/287/JT/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: 

  1. Cegła pełna kl. 15 , wym. 250x120x65 - 22 pal

  • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Korczaka
  • Termin realizacji  - 11.10.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia  7.10.2013 do 12,00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Joanna Tyszkowska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: joannat@dombud.pl
  tel: 32 721 91 67
  fax: 32 750 84 51
  drukujpobierz pdf
  PZ/455/EA/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Paryzantów 25

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Żwir, frakcaja 16-32 mm  (bez zabrudzeń)   - 50 t
  2. Keramzyt, luz, frakcja powyżej 16 mm lub zbliżowna   - 30 m3
  • Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Paryzantów 25
  • Termin realizacji  - od 21.10.2013 do 02.11.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.10.2013 do godz. 12.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/454/EA/2013
  Publikacja: 03.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Korczaka

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Płyn antyadhezyjny do deskowań   - 200 l
  • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Korczaka
  • Termin realizacji  - 10.10.2013

    Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.10.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169

  Strony wynikowe:   [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]