ZAPROSZENIE

Grupa DOMBUD to kilka spółek zależnych.

Zapraszamy Cię do odwiedzenia stron www poszczególnych spółek:
DOMBUD S.A.
Kompleksowa realizacja inwestycji "pod klucz", prace remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa.
DOMBUD Development
Oferta mieszkaniowa dla os?b, kt?re aktualnie nie posiadają środków na zakup własnego mieszkania.
DOMBUD Beton
Produkcja betonu towarowego, zapraw budowlanych oraz oferta szerokiego wyboru prefabrykatów.
TBS DOMBUD
Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla rodzin w systemie TBS.
DOMBUD Mintex
Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i ppo?.

TBW DOMBUD
Mieszkania na wynajem
z możliwością wykupu.

USŁUGI

Jeśli jesteś rownież dostawcą usług budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień usług budowlanych.

Zamówienia z kategorii

drukujpobierz pdf
PZ/301/E/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 06.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
siatka

 

 

05.11.2013

 

 

 

 

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

bud.  Zabrze, ul. 3 – go Maja   dostawa 13.11.2013

 

siatka Q 188                          40 szt.

 

Proszę o:

·          podanie cen netto  loco budowa,

·          potwierdzenia  terminu realizacji,

·          podania terminu ważności oferty,

·          zaproponowania warunków płatności,

·      złożenie oferty do  dnia 06.11.2013 .godz. 10.00  faxu 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32  2719161,  728314954     e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

           

           

                                                                      

 

 

 

 

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
DA/KZ/980/2013
wyświetleń: 2
Publikacja: 06.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
REMONT BUIDYNKU DLA POTRZEB PROKURATURY REJONOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY ULICY OPOLSKIEJ 21.
 

Dot.: REMONT BUIDYNKU DLA POTRZEB PROKURATURY REJONOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY ULICY OPOLSKIEJ 21.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wewnętrznych wentylacji i klimatyzacji w budynku Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21.


Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Szczegóły:


 1. Instalacja wewnętrzna wentylacji: Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi, zaworów wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wentylatorów, oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie– nadzory branżowe, usługi serwisowe itp., zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać z dwóch egzemplarzy. Pierwszy dotyczy tylko i wyłącznie układu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Archiwum na poziomie podziemia, druga dokumentacja dotyczy pozostałej części obiekty z wyłączeniem układu obsługującego pomieszczenia Archiwum, układ N1W1 wraz z dedykowanymi do tego układu urządzeniami.


 1. Instalacja wewnętrzna klimatyzacja: Dostawa i montaż klimatyzacji typu split, montaż agregatu skraplającego wraz z odprowadzeniem skroplin, montaż izolowanych rur miedzianych, napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wraz z próbami szczelności, oczujnikowanie wraz z zasileniem jednostek klimatyzacji oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie -nadzory branżowe, usługi serwisowe itp.Zakres rzeczowy dotyczący wentylacji i klimatyzacji należy wycenić kompleksowo tzn. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi, zaworów wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wentylatorów, wywietrzaków hybrydowych, klimatyzacji, klimatyzacji precyzyjnej wraz z odprowadzeniem skroplin oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie: nadzory branżowe, usługi serwisowe itp.


Uwagi:

-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

- Przeglądy gwarancyjne: wykonawca ponosi koszty dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów- wartość robót podać w osobnej pozycji.

-Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

-Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej.

-Dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych.Terminy realizacji:

Instalacje wewnętrzne:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji :

szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600-968-608

Termin złożenia oferty: do dnia 22.11.2013r.


Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax; 32/72 19 200, mail: k.zapiorkowski@dombud.pl


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:

drukujpobierz pdf
PZ/300/E/2013
wyświetleń: 1
Publikacja: 06.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

 

06.11.2013

 

 

 

 

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

 

bud.  Katowice, ul. Niska dostawa  12.11.2013

stal kl. AIIIN

fi 8                                        7,5 t

fi 12                                      5 t

stal  kl. A-0

fi 6 pręt                                 1 t

Proszę o:

·          podanie cen netto  loco budowa,

·          potwierdzenie  terminu realizacji,

·          podania terminu ważności oferty,

·          podania terminu płatności,

·  złożenie oferty do  dnia do 07.11.2013 do godz. 10.00   fax 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161, 728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

Zastrzegamy sobie prawo odbioru częściowego materiału. 

           

                                                                      

 

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/300/E/2013
Publikacja: 06.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

 

 

 

06.11.2013

 

 

 

 

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

 

bud.  Katowice, ul. Niska dostawa  12.11.2013

stal kl. AIIIN

fi 8                                        7,5 t

fi 12                                      5 t

stal  kl. A-0

fi 6 pręt                                 1 t

Proszę o:

·          podanie cen netto  loco budowa,

·          potwierdzenie  terminu realizacji,

·          podania terminu ważności oferty,

·          podania terminu płatności,

·  złożenie oferty do  dnia do 07.11.2013 do godz. 10.00   fax 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161, 728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

Zastrzegamy sobie prawo odbioru częściowego materiału. 

           

                                                                      

 

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/299/E/2013
Publikacja: 06.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
stal

 

 

06.11.2013

 

 

 

 

            Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:      

bud.  Pawłowice, ul.  Zjednoczenia 67    dostawa   12.11.2013

stal gat. AIII N gat. BST500S , B500B

fi 12                                                    24 t

fi 16                                                    15 t

fi 20                                                    10 t

Proszę o:

·          podanie cen netto  loco budowa,

·          potwierdzenie  terminu realizacji,

·          potwierdzenia terminu ważności oferty,

·          podania terminu płatności,

·          złożenie oferty do  dnia 07.11.2013  do godz10.00 faxu 32 7508451  ewentualne pytania  tel. 32 7219161,   728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

           

                                                                      

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/257/R/2013
Publikacja: 05.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
Wyłaz dachowy

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 

 1. Wyłaz dachowy 80 x 80 cm, pokryty poliwęglanem wielokomorowym gr. 10mm, podstawa prosta z blachy ocynk. o wys. 35 cm, światło przejścia 80 x 80 cm   -   1 szt.

  

 • Miejsce dostawy   -   Katowice, ul. Damrota
 • Termin realizacji   -   możliwie szybki

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałami należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności i certyfikaty jakości. 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.11.2013 do godz.1200 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162,  tel. kom. 728 314 956.

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/298/E/2013
Publikacja: 05.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
płyta OSB

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2013

 

 

 

             

              P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  dostawę  płyt   OSB   gr. 18 mm                                                           

Ilość : 20 szt.                        

Miejsce dostawy:  Katowice, ul. Graniczna ZUS

Termin  realizacji: 13.11.2013

Proszę o:

·          podanie cen netto loco budowa

·          podanie warunków płatności,

·          podanie  terminu realizacji,

·          podanie ważności oferty,

·          złożenie oferty do  dnia 07.11.2013 do godz. 9.00 na nr faxu  32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl

Ewentualne pytania kierować  tel. 32 7219161 728314954

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności                                                                       

 

                                                                


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/504/EA/2013
Publikacja: 05.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Józefińska

 

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Substrat wegetatywny do dachów ekstensywnych   -10 m3
 • Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Józefińska
 • Termin realizacji  - 12.11.2013

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.11.2013 do godz. 9.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: eakczynska@dombud.pl
tel: 32 72 19 166
kom. 666 027 726
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/297/E/2013
Publikacja: 05.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
blacha tytan cynk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2013

 

 

 

 

                          P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie  oferty na  dostawę :  

 1. blachy  tytanowo-cynkowej  gr. 0,7 mm, wymiar: 1000x2000 mm                      20 m2

2.  blachy tytanowo – cynkowej gr. 07 , rolka szer. 1 m, dł. ok. 20 m                     40 m2

3.  blacha tytanowo- cynkowowej gr. 0,55, wymiar: 1000x2000                                  130 m2

Termin realizacji:  13.11.2013

Miejsce dostawy:  poz. 1,2 - Siemianowice, ul. Budowlana 4

                               poz. 3 – Katowice- ZUS , ul. Graniczna

Proszę o :

·          podanie cen netto loco budowa

·          podanie warunków płatności,

·          potwierdzenie terminu realizacji,

·          podanie ważności oferty,

·          złożenie oferty  do dnia  07.11.20013 godz. 10    nr faxu  32 7508451 lub e mail ela@dombud.pl Ewentualne pytania kierować tel.  32 7219161 ,728314954

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności                   

                                                                     

 


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

Przejdź do formularza dodawania ↑
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169
drukujpobierz pdf
PZ/184/G/2013
Publikacja: 05.11.2013
Kategoria:

Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • Rury RL i RS
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Rury montazowe sztywne RL i RS (wraz z uchwytami) w kolorze szarym
  2. Listwy instalacyjne otwierane w kolorze szarym

           Prosimy o przedstawienie oferty wstepnej, dokładne ilości zostaną podane w terminie późniejszym po weryfikacji na obiekcie.

           Wymagany jest kolor szary, w przypadku braku takiego koloru w asortymencie podstawowym prosimy o podanie wymaganej ilości pod zamówienie.

  • Miejsce dostawy -   Tarnowskie Góry
  • Termin realizacji - Proszę zaproponować mozliwie najszybszy od momentu zamówienia.

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.11.2013r  do godz. 12.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/503/EA/2013
  Publikacja: 05.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Karola Miarki 5

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Osłony wnęk gazowych z blachy , malowanej proszkowo w kolorze RAL 7040, zamki w drzwiczkach typu nimbusowego, do każdych drzwiczek 1 szt. kluczyka  - iolości zgodnie z załącznikemzałącznik
  • Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Karola Miarki 5
  • Termin realizacji  - 25.11.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  ZastrzUwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.11.2013 do godz. 9.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/505/EA/2013
  Publikacja: 05.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Bieruń, ul. Kadłubowa

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Wełna mineralna, gr. 5 cm np. MODUS 5 lub zamiennik, do mocowania jako podwieszoną pod blachą tapezową a sufitem (Ecophone) lub mocowanie wełny do blachy trapezowej przy pomocy łączników   - 170 m2

  UWAGA! W sprawach technicznik kontaktować się z kierownikem budowy Panem Łukaszem Bogaczem tel. 600 838 526

  • Miejsce dostawy  -  Bieruń, ul. Kadłubowa
  • Termin realizacji  - 14.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 06.11.2013 do godz. 11.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/77/EB/2013
  Publikacja: 05.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1.  Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie dwurarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI60) (system 4.10.13), dla powierzchni 575,91 m2 (wg przedmiaru) -BEZ ZAMIENNIKA

  2. Sufit podwieszany kasetonowy rozbieralny, biały, 60x60 cm na ruszcie aluminiowym Ecophon typ Focus A w ilości ok. 550 m2 -MOŻLIWY ZAMIENNIK

  • Miejsce dostawy  -  Prokuratura -Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21
  • Termin realizacji  - PILNE!

         Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • podanie terminu realizacji,
  • przesłanie kart katalogowych produktów
  • dostarczenie próbek materiałowych.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 06.11.2013 do godziny 15:00

  na numer fax (32) 750 84 51  lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  (32) 7219 163

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Ewa Bieniek
  PB Dombud SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ewa@dombud.pl
  tel: 32 72 19 163
  fax: 32 75 08 451
  drukujpobierz pdf
  PZ/296/E/2013
  Publikacja: 04.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  sufit Hunter Dauglas

   

   

   

   

   

   

   

  04.11.2013

   

   

   

                         P.B. DOMBUD  zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę:

  ·         sufitu  Hunter Douglas Linear Open  lub zamiennik z drewna litego koloru topola żółta o szerokości listew 92 mm, mocowanie max co 19 mm wypełnione wkładką akustyczną. Listwy na długości mocowane na „pióro-wpust”. Listwy mocowane bez stosowania łączników do dźwigarów. Klasyfikacja sufitu pod kątem reakcji na ogień- klasa B.

  Ilość 455 m2

  ·         sufitu  Hunter Douglas  Techstyle  lub zamiennik  zawiesie swing. Sufit podwieszany z płyt komorowych 120x120 cm , gr. 28,5 mm, szczelina między płytami – 9 mm, powłoka mineralna w kolorze białym

                  Ilość 360 m2

  Uwaga: wymagane atesty: niepalności, niezapalności

  Gwarancja: 36 miesięcy

  Termin realizacji:  luty 2014

  Miejsce dostawy:  Andrychów, ul. Słowackiego „Leśniczówka”

  Proszę o :

  ·          podanie cen netto loco budowa,

  ·          załączenie karty gwarancyjnej, ogólnych warunków handlowych,

  ·          podanie warunków płatności,

  ·          podanie terminu realizacji od zamówienia materiału ,

  ·          potwierdzenie  terminu realizacji,

  ·          podanie ważności oferty,

  ·          złożenie oferty do dnia  07.11.2013 godz. 10  na nr faxu  32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl 

  Ewentualne pytania kierować do niżej podpisanej tel. 327219161,728314954

   Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę  Krajową Deklarację Zgodności.                                                               


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/502/EA/2013
  Publikacja: 04.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katwowice, ul. Paderewskiego "ZUS"

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Papa podkładowa termozgrzewalna BIKUTOP G200 S40 firmy Swisspor, bez zamieennnika   - 600 m2
  2. Papa nawierzchniowa termogrzewalna  BIKUTOP 200 PYE PV200 S52H, modyfikowana SBS  firmy Swisspor bez zamienniak   - 600 m2
  3. Grunt PRIMER firmy Swisspor bez zamiennika   - 100 l
  4. Izolkiny 10x10x100 cm na EPS100, jednostronnie laminowana papą   - 130 szt.
  5. Mata drenażowa z polipropylenu gr. 10 mm, 250g/m2 producent: MDM, rolka 1,2 x 25 m= 30 m2   -60 m2
  • Miejsce dostawy  -  Katwowice, ul. Paderewskiego "ZUS"
  • Termin realizacji  - PILNE!  (podać możliwy do realizacji)

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 05.11.2013 do godz. 11.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/256/R/2013
  Publikacja: 04.11.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Rury i kształtki INOX.

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę rur i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej (INOX) systemu Kan Therm, Geberit lub Viega, przeznaczonych do instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wg zestawienia podanego w załączniku nr 1 - do pobrania (aktywne: "załączniku nr 1")  

   

  • Miejsce dostawy  -   Katowice, ul. Raciborska
  • Termin realizacji  -  15.11.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • podanie terminu realizacji.

   

  Wraz z materiałami należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności i certyfikaty jakości. 

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 06.11.2013 do godz. 900 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/501/EA/2013
  Publikacja: 31.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Wełna mineralna, twarda np. DACHROCK MAX, gr. 15 cm lub MONROCK PRO lub inna   - 2700 m2
  2. Folia paroizolacyjna   - 2700 m2
  3. Membrana dachowa PCV, gr. 1,5 mm, w klorze jasnoszarym np. FDT Rhenofol Cv 1,7 lub inne   - 2700 m2
  • Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8
  • Termin realizacji  - pilne! (podać mozliwy do realizacji)

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 12.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/295/E/2013
  Publikacja: 31.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Stal zbrojeniowa prosta (żebrowana) klasa AIII-N, gatunek BSt500S lub B500B
  • fi 20   - 7 t
  • fi 12   - 10 t
  • fi 8   -7 t

   

  • Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67
  • Termin realizacji  - 06.11.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  728 314 954 lub 32 7219 161


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/294/E/2013
  Publikacja: 31.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Stal zbrojeniowa (żebrowana) klasy AIII-N, gatunek BST500 lub B500B
  • fi 16   - 15 t
  • fi 12   - 10 t

   

  • Miejsce dostawy  -  Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67
  • Termin realizacji  - 05.11.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  728 314 954 lub 32 7 219 161 


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/293/E/2013
  Publikacja: 31.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Blacha trapezowa TR50/260 0,88 mm lakierowana na kolor RAL 9016, pozytyw   - 2700 m2]
  2. Blacha trapezowa TR94/250 1,25 mm pozytyww układzie dwuprzęsłowym   - 60 m2
  • Miejsce dostawy  -  Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8
  • Termin realizacji  - pilne! (podać mozliwy do realizacji)

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  728 831 954 lub 32 7219 161 


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  L.dz. DA/MB/965/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Budowa budynku administracyjno mieszkalnego wielorodzinnego – siedziby nadleśnictwa Andrychów wraz z instalacjami
  Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania tynków w ilości ok. 2500m2 na w/w obiekcie.Zakres prac:tynk gipsowy ok 2400m2tynk cementowo - wapienny ok 100m2Termin rozpoczęcia prac: luty.2013r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 15.11.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerem telefonu: 327 219 191- Kierownik Budowy Marcin Chmieliński 666 027 716Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus

  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Maciej Bogus
  P.B. DOMBUD S.A.
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: m.bogus@dombud.pl
  tel: 32/72 19 191
  fax: 32/72 19 200
  drukujpobierz pdf
  PZ/292/E/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  samozamykacze

   

   

   

   

   

   

   

  30.10.2013

   

   

   

               

                            P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie  oferty na  dostawę  następujących materiałów:

  ·         samozamykacze np.  GEZE 2000 lub o podobnych parametrach

   

  Ilość 137 szt.

  Termin realizacji:  około 15.listopad 2013

  Miejsce dostawy: Gliwice - Politechnika

  Proszę o :

  ·          podanie cen netto loco budowa

  ·          podanie warunków płatności,

  ·          potwierdzenie terminu realizacji,

  ·          podanie ważności oferty,

  ·          złożenie oferty do dnia 04.11.2013  do godz. 9 nr faxu  32 7508451 lub e-mail ela@dombud.pl

  Ewentualne pytania kierować tel.   32 7219161, 728314954

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności.


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/183/G/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • UPS ZUS
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Urządzenie UPS 20kVA  400/400V - 1 kpl.

            - zasilanie 400/230V-3f

            - wyjście 400/230V-3f

            - bypas statyczny i serwisowy

            - automatyczny test baterii

            - czas podtrzymanie 6 min.

              Gwarancja 36 m-cy.

  • Miejsce dostawy -   ZUS Katowice, Paderewskiego
  • Termin realizacji - Grudzień 2013

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.11.2013r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/255/R/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Czerpnia ścienna.

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę nastepujących urządzeń:

   

  1. Czerpnia ścienna z nieruchomymi piórami, o wymiarach 1955 x 1000/ L = 200, RAL 6029. Wymiar 1955 w poziomie, od wewnętrznej strony zamocować siatkę zabezpieczającą przed gryzoniami, rysunek w załączniku - do pobrania (aktywne: "załączniku")   -   1 szt.

   

  • Miejsce dostawy  -   Bieruń, ul. Kadłubowa
  • Termin realizacji  -  do uzgodnienia

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • podanie terminu realizacji.

   

  Wraz z materiałami należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności i certyfikaty jakości. 

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.10.2013 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

  Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Roman Janowski
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: roman@dombud.pl
  tel: 32 72 19 162
  kom. 728 314 956
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/500/EA/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Drut wiaząłkowy, miękki, w kłębkach, śr. 1,4 mm   - 300 kg
  2. SK - konus do rurek PVC, śr. 22 mm   - 2000 szt.
  3. Korki do betonu architektonicznego, śr. zew. ok. 35-36 mm   - 1000 szt.
  4. Plastyfikator do zapraw np. FEBMIX   - 200 szt.
  5. DREIKANT -  listawa trjkątna zwykła do fazowania krawędzi, wymiar A= 20 mm, B= 28,3 mm   - 1000 mb
  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska
  • Termin realizacji  - 07.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/499/EA/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  Katowice, ul. Raciborska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Cement portlandzki CEM II 32,5 R, workowany   - 24 t
  • Miejsce dostawy  -  -  Katowice, ul. Raciborska
  • Termin realizacji  - 08.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/498/EA/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Piasek (do murowania)   - 100 t
  2. Piasek  "ostry" do podłoży   - 100 t
  • Miejsce dostawy  -  Katowice, ul. Raciborska
  • Termin realizacji  - od 08.11.2013 do 31.12.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 04.11.2013 do godz. 10.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/497/EA/2013
  Publikacja: 30.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Graniczna

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Kruszywo-łupek przepalany powęglowy, frakcja 30-60 mm   - 500 t
  2. Kruszywo- łupek przepalany powęglowy, frakcja 60-120 mm    - 500 t
  • Miejsce dostawy  -  Gliwice, ul. Graniczna
  • Termin realizacji  - od 04.11.2013 do 08.11.2013

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 31.10.2013 do godz. 9.00  na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/182/G/2013
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • Oprawy świetlówkowe
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Oprawa świetlówkowa 2x18W klosz mleczny (klatka schodowa) + źródła światła - 18 kpl.
  2. Oprawa świetlówkowa 2x18W klosz mleczny, Awaryjna z cert. CNBOP (klatka schodowa) + źródła światła - 12 kpl.

           Źródła prod. Osram, Philips

  • Miejsce dostawy -   Chorzów, Miarki
  • Termin realizacji - 12.11.2013r

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 31.10.2013r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/181/G/2013
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
 • Przewody LgY 1x50
 • P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Przewód LgY 1x50mm2 750V czarny - 160 mb
  2. Przewód LgY 1x50mm2 750V szary - 160 mb
  3. Przewód LgY 1x50mm2 750V brązowy - 160 mb
  4. Przewód LgY 1x50mm2 750V niebieski - 160 mb
  5. Przewód LgY 1x50mm2 750V żółto zielony - 160 mb
  6. Przewód LgYżo 6mm2 750V czarny - 300 mb

  • Miejsce dostawy -   Sosnowiec WSS Plac Medyków
  • Termin realizacji - Pilne, proszę zaproponować mozliwie najszybszy

          Prosimy o:

  • podanie ceny netto franco budowa
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji,
  • okresu ważności oferty

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 30.10.2013r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Grzegorz Pieszczek
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: zakup@dombud.pl
  tel: 32 72 19 164
  kom. 728 314 995
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/496/EA/2013
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓

  Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Oleandry

   

  P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

  1. Mata bentonitowa BENTIZOL HB5 bez zamienników   - 850 m2
  2. Granulat bentonitowy   - 50 kg
  3. Taśma bentonitowa   - 200 mb
  4. Staka mocująca taśmę bentonitową   - 150 mb

  UWAGA! prosimy o dołączenie do oferty aprobat technicznych

  • Miejsce dostawy  -  Kraków, ul. Oleandry
  • Termin realizacji  - 05.11.2013

               Palety jednorazowe bezzwrotne.

  Prosimy o:

  • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
  • podanie warunków płatności,
  • potwierdzenie terminu realizacji.

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 31.10.2013do godz. 8.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

  Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Akczyńska
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: eakczynska@dombud.pl
  tel: 32 72 19 166
  kom. 666 027 726
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  PZ/291/E2013
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  stal

   

   

  29.10.2013

   

   

   

   

              Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

  bud.  Katowice, ul.  Korczaka  dostawa  06.11.2013

  stal BST500s

  fi 8                            5 t

  fi 12                          5 t

  fi 16                           12 t

  stal s235JR

  fi 6 pręt                    1,5 t

  fi 12                          0,5 t

  Proszę o:

  ·          podanie cen netto  loco budowa,

  ·          potwierdzenie  terminu realizacji,

  ·          podanie  terminu ważności oferty,

  ·          zaproponowania warunków płatności,

  ·      złożenie oferty do  dnia  30.10.2013 do godz. 9.00 na  nr faxu 32 7508451  ewentualne pytania kierować do niżej pisanej tel. 32  2719161,  728314954     e-mail ela@dombud.pl

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

                                                            


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  DA/MC/866/2013
  wyświetleń: 3
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Budowa Hali sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica - WINDA

  W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu  windy/dźwigu elektrycznego zgodnego z dokumentacją techniczną (wraz z wykonaniem dokumentacji dla UDT i przeprowadzeniem rejestracji dźwigu osobowego we właściwym UDT, wraz z dopuszczeniem dźwigu do ruchu przez UDT)

  Dane techniczne dźwigu osobowego

  • udźwig - 630 kg
  • ilość osób - 8
  • wysokość podnoszenia - 10,80 m
  • prędkość podnoszenia - 1m/s
  • kabina nieprzelotowa
  • ilość przystanków - 4
  • wymiar szybu - 1650 mm x 1750 mm
  • wysokość nadszybia - min. 3400 mm
  • wysokość podszybia - min. 1050 mm

  Napęd:

  • bezreduktorowy regulowany silnik prądu zmiennego - wymagany DZ , znak "B"

  Kabina dźwigowa:

  • wymiary – szerokość 1,10 m, głębokość1,40 m, wysokość 2,10 m
  • drzwi kabinowe – automatycznie otwierane, teleskopowe, wyposażone w fotokomórkę, wykonane ze stali malowanej, szerokość 0,9 m, wysokość 2,0 m.
  • wyposażenie kabiny – ściany kabiny ze stali laminowanej, panel sterowniczy ze stali
  • laminowanej usytuowany na bocznej ścianie, sufit plaski ze stali laminowanej, podłoga – wykładzina antypoślizgowa, poręcze okrągłe, wykonane ze stali chromowanej, awaryjne oświetlenie kabiny, interkom

  Maszynownia

  • Dźwig bezreduktorowy – maszynownia nie występuje, napęd usytuowany w nadszybiu.

  Wyposażenie kabiny:

  • system zjazdu P.POŻ na kondygnacje parteru,

   Przewidywany termin montażu: czerwiec 2014r.

   W umowie przewidziane są zapisy :                                                    

  Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

  Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

  Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
  w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 05.11.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                                

                                                        Z poważaniem:

                                                     Michał CZAPLA


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Michał Czapla
  P.B. DOMBUD S.A.
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: m.czapla@dombud.pl
  tel: 696 744 589
  32/72 19 176
  fax: 32/72 19 200
  drukujpobierz pdf
  PZ/290/E/2013
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  stal

   

   

  29.10.2013

   

   

   

   

              Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:      

  bud.  Andrychów, ul. Słowackiego dostawa  04.11.2013

  stal  BST500s , B500B, RB500W

  fi 10                                         2,5 t   

  fi 12                                        10 t

  fi 16                                         7,5 t

   

  stal  St3S

   

  fi 6 pręt                                    1 t

   

  Proszę o:

  ·          podanie cen netto  loco budowa,

  ·          potwierdzenie  terminu realizacji,

  ·          podania terminu ważności oferty,

  ·          zaproponowania  terminu płatności,

  ·          złożenie oferty do  dnia 30.10.2013r. do godz9.00 faxu 32 7508451  ewentualne pytania kierować do niżej pisanej tel. 32 7219161,   728314954 lub e-mail ela@dombud.pl

  Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności

  Zastrzegamy sobie prawo odbioru częściowego materiału.   

   


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Elżbieta Janik
  PB DOMBUD SA
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: ela@dombud.pl
  tel: 32 72 19 161
  kom. 728 314 954
  fax: 32 72 19 169
  drukujpobierz pdf
  DA/MC/934/2013
  Publikacja: 29.10.2013
  Kategoria:

  Pokaż pełną treść ogłoszenia ↓
  Budowa Hali sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica - ELEWACJA

  W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu kompletnej elewacji z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej np. TRIMO trimoterm inviso gr. 15cm oraz Trimo Qbiss One zgodnie dokumentacją techniczną lub w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry dokumentacji technicznej.  

  Zakres Prac:

  1.     Kompleksowe wykonanie elewacji ( np.TRIMO trimoterm inviso gr. 15cm) w ilości ok. 1800m2 z płyt warstwowych w układzie pionowym wraz z rdzeniem z wełny mineralnej z krytym łącznikiem (profilacja zewnętrzna gładka wewnętrzna–mikrolinia 2) o grubości rdzenia 150mm i odporności ogniowej EI-180 wraz kompletem materiałów potrzebnych do przymocowania w/w płyt do stalowych rygli podkonstrukcji 10x20cm, a także materiałami pomocniczymi. W zakres prac wchodzą również obróbki otworów okiennych, drzwiowych, na czerpnie, obróbki w połączeniu z elementami fasad, osłon przeciwsłonecznych oraz obróbki w połączeniu z pokryciem dachowym zgodnie z dokumentacją.

  ·    Kolorystyka od zewnątrz – RAL 9006, od wewnątrz – RAL 9002,

  ·    Współczynnik przewodności cieplnej Uk dla płyt powinien być nie większy niż 0,26W/m2K,

  2.  Kompleksowe wykonanie elewacji (np. Trimo Qbiss One) w ilości ok. 550m2 z prefabrykowanych paneli fasadowych gr.15cm gładko powierzchniowych o odporności ogniowej EI-120 mocowanych do ocynkowanej podkonstrukcji stalowej. W zakres prac wchodzą również obróbki otworów okiennych, drzwiowych, na czerpnie, obróbki w połączeniu z elementami fasady, osłon przeciwsłonecznych oraz obróbki w połączeniu z pokryciem dachowym zgodnie z dokumentacją.

  ·  Kolorystyka od zewnątrz – RAL 1028, od wewnątrz – RAL 9002,

  ·  Współczynnik przewodności cieplnej Uk dla płyt powinien być nie większy niż 0,27W/m2K,

  Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

  Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę oraz sprzęt, natomiast materiał po stronie zamawiającego.

  Przewidywany termin montażu: grudzień 2013r.

  W umowie przewidziane są zapisy :

  Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

  70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

  30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

  Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

  Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

  Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
  w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 05.11.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                                

                                                                                                Z poważaniem:

                                                                                                Michał CZAPLA


  Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail

  Przejdź do formularza dodawania ↑
  Osoba wprowadzająca:
  Michał Czapla
  P.B. DOMBUD S.A.
  40-059 Katowice
  Drzymały 15
  e-mail: m.czapla@dombud.pl
  tel: 696 744 589
  32/72 19 176
  fax: 32/72 19 200

  Strony wynikowe:   [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]